blog

Dossier luchtvracht: 500 miljoen euro security toeslagen weg?

Distributie

Dossier luchtvracht: 500 miljoen euro security toeslagen weg?
Cargo luchtvracht toeslagen

Ook minister Wouter Bos vraagt zich af waar de 500 miljoen euro aan security toeslagen zijn gebleven: zijn deze in Schiphol geïnvesteerd? Bedrijven staan alvast klaar met miljoenenclaims en het Amerikaanse minsterie legde al 1,6 miljard dollar aan aan boetes op.

Pieter Keeris van Vision-share zet de situatie uiteen.

Nederlandse internationale handelspartijen werken via claims en schikkingen aan het verkrijgen van vergoeding voor de schade na prijsafspraken van grote luchtvrachtondernemingen in de jaren 2000 tot 2006.

  

Hoe groot de mogelijke schade van handelaren is, is niet bekend. De luchtvaartmaatschappijen hebben voorzieningen getroffen van vele miljoenen euro’s om de claims af te handelen.

 

Onderzoek van de Europese Commissie

Nederlandse bedrijven starten binnenkort met een claim bij maatschappijen op de Europese markt. Momenteel doet de Europese Commissie nog onderzoek naar deze zaak. Verwacht wordt dat EU-commissaris Neelie Kroes nog voor het einde van haar termijn (31 oktober!) met een beslissing komt. Als verboden prijsafspraken zijn aangetoond, wordt verwacht dat een Brits advocatenkantoor namens een groeiend aantal partijen claims zal indienen bij partijen als Air France, KLM, Cargolux en andere maatschappijen, zo blijkt uit publicaties.

   

Security Surcharge

Of het bij deze claims zal blijven, valt enigszins te betwijfelen. Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft in deze zaak in totaal al 1,6 miljard dollar aan boetes opgelegd.

    

Het gaat hierbij om het onderling afstemmen van de brandstof- en veiligheidstoeslagen door luchtvaartmaatschappijen in de periode 2000 tot 2006.

  

Laten we de situatie voor Schiphol eens nader onder de loep leggen -het overzicht hier onder toont de tonnen post en vracht welke via Schiphol zijn gepasseerd elk jaar. (klik op de afb. voor groter beeld!) 

 

 

De security toeslag welke hier na 9/11 is ingevoerd bedraagt US dollar 0.15/kilo. Uiteraard zijn er enkele verladers die de toeslagen zat zijn en dit geheel of gedeeltelijk in het basistarief hebben opgenomen; maar elke procentuele aanpassing na verloop contract betekend dan ook dat de eventuele verhoging dan ook over die toeslag zal gaan!

 

Het totaal aan vracht inkomend en uitgaand via Schiphol bedraagt ca. 1,6 miljoen ton. Omdat we geen duidelijke cijfers hebben over waar de vrachtpenningen worden geïnd, doen we hier een aanname:

alle inkomende vracht wordt in de vertrekluchthaven afgerekend, alle uitgaande vracht door verladers via Schiphol betaald. Dat deze veronderstelling niet met de werkelijkheid overeenkomt is ons duidelijk: wellicht dat er zelfs de meerderheid van alle cargo inkomend uit bijvoorbeeld de Asian Pacific juist wel hier betaalbaar is. Maar het gaat ons om het gebrek aan transparantie; waar wordt de toeslag aan besteedt?

 

Waar is dat geld gebleven?

Ongeacht de plaats van afrekenen van uw zending, lijkt het ons aannemelijk dat naast de Airlines ook zowel de vertrekluchthaven als de luchthaven van aankomst heeft geïnvesteerd in security. Dus heeft deze toeslag er toe geleid dat er dus een kleine € 500 miljoen is geheven over de uitgaande vracht via Schiphol. En daarnaast nog eens € 536 miljoen afgedragen aan de vertrekluchthavens. 

En is het toeslag? Technisch een foute naam, aangezien een toeslag normaal een fluctuerend karakter kent; hier is het zo dat deze toeslag al 7 jaren een vaste prijs per kilo is)

 

Wat dit betekent voor alle cargo volumes wereldwijd is een aardig gecijfer – we pakken maar de top 30 voor de jongste 12 maanden en komen opnieuw al op 1 miljard euro uit. (Klik op de afb voor groter beeld)

 

 

Er is al eerder gesteld door de luchtvaartmaatschappijen dat er wel degelijk extra kosten gemaakt worden door de toegenomen veiligheidseisen.

 

Daar wringt dus precies de schoen, waarom zijn deze kosten niet goed zichtbaar en zo complex.

 

Sinds de Amerikaanse introductie van C-TPAT wordt er druk gelobbyd voor de Europese tegenhanger AEO (hier expliciet wel de combinatie van het administratieve deel voor de douane als het beveiligingsgedeelte voor de marechaussee).

 

Hierbij zou uiteindelijk een AEO certificaat moeten zorgen voor vrije doorgang via de Green Lanes.

En dan nog steeds blijft er een security surcharge in het leven?

Waarom is er geen tariefsdifferentiatie tussen zendingen van een ‘known shipper’ of de AEO ‘security certified shipper’ (voor een, of beide modules – fiscaal, security) en zendingen van verladers die niet in deze certificeringen hebben geïnvesteerd?

  

Tijd voor kamervragen

De tijd is aangebroken voor wat kamervragen aan het Ministerie van Financiën:

 

‘Wat is er gebeurd met die € 500 miljoen?’  Kunt u bij uw collega’s navragen waar in de laatste 12 maanden die € 1 miljard aan is besteed?’  ‘Kunt u de noodzaak voor een blijvende toeslag toelichten, in het kader van veiligheidscertificeringen welke de verladers ‘on top’ doen?’ 

 

Reageer op dit artikel