blog

Wegvervoer in Europa: een onstuitbare groei !?

Distributie

Wegvervoer in Europa: een onstuitbare groei !?
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wij zijn er van doordrongen: als we Europa in de toekomst economisch vitaal en duurzaam leefbaar willen houden, hebben we alle vervoerswijzen naast elkaar nodig. Spoor, binnenvaart en buisleiding worden daarbij het beste ingezet voor de te plannen en te bundelen goederenstromen op de langere afstanden, terwijl wegvervoer de eerste keuze is en blijft voor de meer flexibele zendingen op de korte afstand.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 september 2008.

De Europese regeringsleiders hebben in 2007 afgesproken om de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent ten opzichte van 1990 te verminderen. En dit betekent een forse uitdaging voor de transportsector. Een ‘modal shift’ van weg naar spoor en binnenvaart kan een prima bijdrage leveren, maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.

De laatste Europese statistieken laten zien dat ‘modal shift’ niet zo gemakkelijk te bereiken is. In 2004 was het aandeel van het wegvervoer (in tonkilometers) in Europa 72 procent. In 2006 was dit 1 procent gestegen naar 73 procent. Het aandeel spoorvervoer bleef met 17 procent stabiel, evenals het aandeel buisleidingvervoer (5 porcent), terwijl de binnenvaart terug liep naar 5 procent. 
 
De groei van 1 procent voor het wegvervoer klinkt niet veel, maar het gaat hierbij om 140 miljard tonkilometers extra in twee jaar. De conclusie: het lukt nog niet om een modal shift te bereiken in het Europese vervoer. Wat dat betreft, is het een mammoettanker die slechts zeer geleidelijk bij te draaien is.

Slecht nieuws, maar er zijn ook een aantal lichtpuntjes. Er zijn behoorlijke verschillen in de ontwikkeling van de ‘modal split’ per land. Nederland en België maken vooruitgang. Het aandeel wegvervoer is met respectievelijk 1 en 4 procent afgenomen ten gunste van spoor en binnenvaart. De reden is dat de mainports Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam inzetten op spoor- en binnenvaartgebruik, bijvoorbeeld naar Europese dc’s van grote multinationals. 
 
Een voorbeeld is Samsung in Tilburg, dat 70 procent van de goederen via spoor en binnenvaart aangeleverd krijgt. Ook in Duitsland en Oostenrijk neemt het aandeel van spoor met 2 procent toe. In Duitsland gaat dit ten koste van binnenvaart en in Oostenrijk van wegvervoer.

In West-Europa winnen spoor en (deels) binnenvaart terrein. In Oost-Europa is de situatie omgekeerd. Het aandeel wegvervoer is in bepalende landen als Polen en Roemenië tussen 2004 en 2006 met respectievelijk 5 en 8 procent toegenomen, vooral ten koste van het spoor, waar grote staatondernemingen vaak nog de dienst uitmaken. De daling in spoorgebruik ten faveure van de weg is zo groot dat de ‘modal shift’ winst in West-Europa volledig teniet wordt gedaan. Echter, in de afgelopen twee jaar is juist in deze landen een revolutie op spoorgebied gaande, met tientallen nieuwe private aanbieders. Zal dit genoeg zijn om in de komende jaren het aandeel wegvervoer in Europa écht te laten dalen? Ik denk dat het nog een jaar of tien duurt voordat het aandeel wegvervoer in Europa onder de 70 procent zal zakken. Gelukkig worden de vrachtwagens steeds schoner, zodat we toch de 20 procent reductie in CO2- uitstoot zullen halen.

Reageer op dit artikel