blog

Groene logistiek is vooral nattevingerwerk

Distributie

Groene logistiek is vooral nattevingerwerk
groene logistiek is vooral nattevingerwerk

Groene logistiek is helemaal ‘hot’. Net zoals RFID dat eerder was. Een zichzelf een beetje serieus nemend bedrijf heeft groene initiatieven al in de bedrijfsvoering opgenomen. Of in elk geval de intentie groen te willen zijn hardop uitgesproken. Sommige bedrijven hebben ‘groen’ zelfs al als KPI opgenomen. Als journalist is het niet gebruikelijk om je mening te geven in artikelen, in blogs mag dat wel… en dus zeg ik: ‘de basis waarop bedrijven groene-initiatieven nemen rammelt!

 

Maar de grote vraag is natuurlijk wat groen nu werkelijk inhoudt. Om daarop een antwoord te krijgen heb ik tijdens interviews, gesprekjes tijdens seminars en op beurzen deze vraag laten vallen. Het gros van de antwoorden leverde niet echt iets concreets. Zelfs een studiereis in het kader van duurzame logistiek naar de Britse hoofdstad Londen, waar Nederlandse afgevaardigden spraken met hun Britse collega’s over duurzame logistiek, leverde geen concrete groene resultaten op, ik heb ze tijdens die reis althans niet kunnen ontdekken. Wél werden er de nodige ideeën geuit over wat nu wel en niet goede duurzame logistieke initiatieven zijn.

 

DHL
De studiereis naar Londen werd overigens georganiseerd door Connekt projectgroep Duurzame Logistiek. Onderdeel van het programma was ook een kijkje in de keuken van een DHL vestiging op vliegveld Heathrow. Daar werden de nodige elektrische en hybride voertuigen getoond die door de logistiek dienstverlener worden ingezet voor distributie van goederen binnen stadsgrenzen. DHL gaf ook trots aan wat de doelen van het bedrijf waren op het gebied van CO2-beperking binnen een jaar en binnen enkele jaren. Frappant was het wel om te constateren dat de doelen waren vastgesteld zonder nu al exact te weten welk transport hoeveel CO2 produceert. Het lijkt mij dat zonder dergelijke gegevens ook doelen op losse schroeven komen te staan.

 

DHL staat wat betreft de concreetheid van doelen absoluut niet alleen. Het is te prijzen dat ondernemingen zich willen inzetten voor milieuvriendelijkere manieren van werken. Maar groene logistiek kenmerkt zich bij logistiek dienstverleners tot nu toe veelal door het implementeren van boordcomputers, met minder transportkilometers als doel, en het nadenken over de supply chain. Zonder een regisseursfunctie zullen logistiek dienstverleners niet al te veel kansen hebben om echt ‘groen’ te worden. En het is natuurlijk ook de vraag in hoeverre de genoemde initiatieven echt duurzaam zijn als het de bedrijven aan exacte meetgegevens ontbreekt.

 

Twee goede voorbeelden 

Er zijn natuurlijk wel positieve uitzonderingen. Tijdens ICT & Logistiek werden er twee voorbeelden aangestipt van bedrijven die lijken te snappen waar het bij groene logistiek om gaat. Het ene bedrijf, HST Groep, heeft op haar website bij de verschillende zendingmogelijkheden geplaatst hoeveel CO2 dit produceert. Het andere bedrijf dat werd genoemd, Nijhof-Wassink, heeft bij haar afnemers sensoren in de silo’s geplaatst zodat Nijhof-Wassink kan zien wat het vulniveau in de silo’s is. Trekt de afnemer aan de bel voor een bijvul-afspraak, dan kan de logistiek dienstverlener zelf aangeven om dit een dag later te doen, omdat Nijhof-Wassink dan bijvoorbeeld een rit kan combineren. Dit zou zelfs een beter tarief voor de afnemer kunnen inhouden. Op dergelijke manieren wordt er constructief over groen nagedacht en wordt groene logistiek concreet.

 

Meten is weten
Het is te hopen dat er met een kritisch oog naar groen wordt gekeken en het onderwerp snel uit de hype fase geraakt door het in de dagelijkse bedrijfsvoering op te nemen. Het bekende meten is weten zal veel antwoorden verschaffen, dus is het ook te hopen dat verladers, logistiek dienstverleners en transporteurs eens goed uitrekenen welke activiteit nu hoeveel CO2 produceert. Op basis daarvan kunnen dan groene beslissingen worden genomen. Blijft natuurlijk de vraag open staan in hoeverre groen en duurzaam als termen in de picture blijven staan als de olieprijs weer een periode laag blijft staan en brandstofprijzen dalen en de transportkilometers een minder groot deel van de logistieke kosten uitmaken.

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel