blog

Populariteit aanbodbeperkte locaties neemt toe

Distributie

Populariteit aanbodbeperkte locaties neemt toe

Nu voor veel gebruikers van industrieel vastgoed het belang van opslag is afgenomen en de distributie- en logistieke dienstverlening juist een explosieve groei doormaakt, neemt ook de populariteit van deze aanbodbeperkte locaties toe. Dat stelt Arthur Tielens, senior vice president fund manager Europa AMB.

AMB Property Corporation, opgericht in 1983, is een wereldwijde ontwikkelaar en eigenaar van logistiek vastgoed. Inmiddels telt het portfolio van AMB bijna 14 miljoen vierkante meter bij meer dan 2800 klanten op 45 markten in 14 landen.

De organisatie hanteert een langetermijnstrategie, stelt Arthur Tielens. “Onze klanten bevinden zich op de drukste distributiemarkten ter wereld. Hun succes staat of valt met hoe snel ze hun goederen naar hun klanten kunnen brengen. Ons vastgoed bevindt zich dan ook op locaties van waaruit distributie en vervoer op een zo efficiënt mogelijke manier verlopen: internationale vliegvelden, grote zeehavens en belangrijke snelwegen in de nabijheid van grote stedelijke gebieden.”

Nieuwe distributiemogelijkheden
AMB gebruikt de kracht van de internationale handel om nieuwe distributiemogelijkheden voor vastgoed te creëren, legt Tielens uit. “De internationale handel stijgt circa drie keer zo snel als het BNP en is de drijvende kracht achter de groeiende behoefte aan nieuwe logistieke centra op locaties gelieerd aan de wereldhandel.”

Pure opslag van goederen is een teruglopend segment. Binnen de logistiek ligt de focus op het tijdige (just-in-time) vervoer van goederen, wat een explosieve toename in de distributie- en logistieke dienstverleningsindustrieën heeft veroorzaakt.

Aanbodbeperkte locaties
Met logistiek vastgoed dichtbij de internationale vliegvelden van onder meer Amsterdam, Parijs, Frankfurt, Londen, Madrid, Brussel, Milaan en de zeehavens van Rotterdam, Hamburg, Antwerpen en Le Havre is AMB in Europa een van de grootste privé-eigenaren van logistiek vastgoed rondom luchthavens, en dominant aanwezig in zeehavenlocaties. Tielens: “Van al ons logistiek vastgoed bevindt meer dan 50 procent zich in de buurt van zeehavens, 30 procent in de nabijheid van luchthavens en de rest rondom grote stedelijke gebieden. Deze percentages spreken vooral wereldwijd opererende klanten aan. Zo doen we bijvoorbeeld zaken met klanten als DHL, Intel, KLM, Menlo Worldwide Logistics en Schenker. Juist door de korte afstand tot de lucht- en zeehavens zijn zij in staat zowel de in- als outbound van goederen snel te verwerken. En dat wereldwijd gezien precies volgens dezelfde methode. Overigens wordt 80 procent van alle industriële goederen via het water vervoerd; slechts één procent gaat via de lucht. Alleen vertegenwoordigt die ene procent wel 30 procent van de totale waarde van alle goederen.”

Geen rocket science
“Vooropgesteld: wat wij doen is geen rocket science. Er is gewoon een aantal zaken waar je heel goed rekening mee moet houden in juist deze tak van sport, waarbij klantgericht denken voorop staat. Verder vragen global customers wereldwijd om hetzelfde serviceniveau en dien je te voldoen aan typische gebouwenspecificaties, waardoor deze klanten hun processen zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Distributie- en opslagcentra bij luchthavens met toegang tot de landingsbanen moeten bijvoorbeeld zo zijn ingericht dat vliegtuigen aan de voorkant hun goederen meteen kwijt kunnen, waarna vrachtwagens het aan de achterkant snel kunnen verwerken. Uiteraard zijn ook een uitgebreid netwerk en een goede relatie met je huurders van levensbelang. Is aan al deze voorwaarden voldaan? En heel belangrijk: ben je ook echt in staat deze strategie uit te voeren? Dan pas kun je een optimale logistieke business aanbieden.”  

Duurzaamheidsgedachte
Met haar strategie haakt AMB ook in op de duurzaamheidsgedachte die de laatste tijd steeds meer opgang doet. Tielens: “Ruimte is in de loop der jaren een steeds schaarser goed geworden. Vroeger maakte het voor industrieel vastgoedbedrijven – gechargeerd gezegd – niet zoveel uit waar ze zich vestigden. Als de opslag en het transport maar goed waren geregeld. De laatste jaren bepaalt juist de locatie het succes. Tijd is geld, kwaliteit en snelheid gaan boven alles. En het milieu komt nadrukkelijker in beeld. In onze strategie richten we ons op locaties die gezien hun situering als green mile locations beschouwd kunnen worden, zodat vervoer via de weg en dus de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt. Omdat we ook over een groot aantal service- en distributiepunten in de buurt van grote steden beschikken, wordt de leveringsketen efficiënter en dus duurzamer gemaakt.”

Ook bij de bouw, de inrichting en het beheer van haar panden gaat AMB al jarenlang duurzaam te werk. “Wat het gebruik van materialen betreft hanteren we wereldwijd een AMB sustainability-beleid, vertelt Tielens. “Waar mogelijk proberen we bouwmaterialen te hergebruiken, net als energie en water. Daarnaast zijn onze collega’s in Japan druk met de verticale ontwikkeling van vastgoed, waarbij het ontwikkelen van gebouwen met meer verdiepingen uiteindelijk ruimtebesparend werkt.”

Research
De komende jaren staan voor AMB in het teken van een verdere uitbreiding van logistiek vastgoed in de buurt van lucht- en zeehavens. Tielens: “We zijn in ieder geval van plan om op de luchthavens van Amsterdam, Brussel, Frankfurt, Madrid en Londen uit te breiden. Ook kijken we hoe we rondom de havens van Antwerpen, Le Havre, Marseille en Bremen meer ruimte kunnen verwerven. Verder krijgen we steeds meer vaste voet aan de grond in Oost-Europa. Zo zullen we een vestiging in Warschau gaan openen.”

Reageer op dit artikel