blog

Klimaatneutraal rijden voor 2 eurocent per km

Distributie

Klimaatneutraal rijden voor 2 eurocent per km
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Klimaatneutraal ondernemen iets voor mensen, die ervan overtuigd zijn dat alleen door zelf actie te ondernemen werkelijk iets aan de opwarming van de aarde kan worden gedaan.

De laatste twee jaar zijn de praktische mogelijkheden om als verantwoordelijk manager de CO2 uitstoot van eigen logistieke activiteiten daadwerkelijk terug te dringen, fors toegenomen.

Neem nu Boekhout Distributie, een mkb logistiek dienstverlener uit Gelderland. Dit bedrijf heeft maatregelen genomen om de totale CO2-emissie van de eigen vrachtwagens te compenseren. Boekhout heeft samen met de Klimaat Neutraal Groep de uitstoot van het wagenpark berekend per vervoerde pallet. Vervolgens is in een driejarig contract geregeld dat de gehele CO2 uitstoot wordt gecompenseerd met investeringen in bosaanplant en energieprojecten. Daarmee is Boekhout een van de eerste klimaatneutrale vervoerders in haar sector in Nederland.

Wat betekent klimaatneutraal rijden voor de logistieke kosten?

Allereerst is de totale CO2 uitstoot van het wagenpark van belang. Volgens het CBS ligt de gemiddelde uitstoot van CO2 bij personenauto’s op ongeveer 190 gram/km, bij bestelauto’s op ongeveer 260 gram/km en bij vrachtauto’s en trekkers respectievelijk op ongeveer 850 en 950 gram/km. Uiteraard bestaan er grote verschillen tussen typen voertuigen en de uitstoot binnen en buiten de bebouwde kom, maar dit geeft een indicatie. Een gemiddelde vrachtwagen stoot dus 1 ton CO2 uit bij ca. 1.100 kilometer rijden. 

Wat zijn de kosten voor het uitstoten van 1 ton CO2? Tegenwoordig zijn er in Europa en Amerika verschillende CO2-beurzen waar de rechten voor het uitstoten van 1 ton CO2 in bijvoorbeeld 2008 worden verhandeld. De partijen die dit recht uitgeven hebben maatregelen genomen (bijvoorbeeld bosaanplant) om de toekomstige CO2 emissie te compenseren. Het Amerikaanse PointCarbon.com is een voorbeeld van een dergelijke emissiebeurs. De koers voor het recht om 1 ton CO2 uit te stoten in 2008 fluctueert, maar ligt de paar laatste maanden tussen de 20 en 25 Euro. Dit betekent dat je met een gemiddelde vrachtwagen klimaatneutraal kunt rijden voor ca. 2 eurocent per kilometer. Op deze wijze worden de maatschappelijk negatieve externe effecten van vervoer gecompenseerd. Als je dit inzichtelijk kunt maken richting klanten, is het steeds meer mogelijk dat zij bereid zijn hiervoor te betalen.

Klimaatneutraal rijden is slechts één van de activiteiten om maatschappelijk verantwoorde logistiek te bedrijven. Een andere belangrijke activiteit is het gebruik van nieuwe voertuigtechnieken (bijvoorbeeld Euro 5 motoren of zelfs elektrisch, zoals TNT in Rotterdam) en -ontwerpen en biobrandstoffen om ervoor te zorgen dat er überhaupt minder CO2 wordt uitgestoten door het wagenpark. Tevens kun je het logistieke distributienetwerk laten doorrekenen om zo door rationalisatie en bundeling van goederen minder transportkilometers te maken, dit kan onder andere met het Response-model van TNO.

Reageer op dit artikel