blog

Een boordcomputer als TMS

Distributie

Een boordcomputer als TMS

Een Transport Management Systeem (TMS) was tien jaar geleden vaak een registratiesysteem: de planner deed de planning op een groot vel papier en achteraf werden de orders in een TMS vastgelegd: hoeveelheid, van-naar, vervoerende auto en het bedrag. Het belangrijkste zat aan het eind: een mooi afgedrukte factuur.

Vandaag werken nog heel veel bedrijven zo, ook degenen die een TMS hebben dat eigenlijk het hele proces van voren af aan ondersteunt. Maar er is een nieuwe ontwikkeling waarin boordcomputerleveranciers kantoorsoftware aanbieden die het TMS overlapt. Orders invoeren, samenvoegen tot een rit, versturen naar de auto en prijzen ingeven. Soms kan ook een factuur worden afgedrukt of wordt dit met het boekhoudprogramma gedaan. Specifieke zaken zoals tarieftabellen of het vastleggen van charteropdrachten ontbreken (nog), maar als er niet te veel eisen zijn dan is dit een werkwijze die niet helemaal onlogisch is. Er is geen moeilijke koppeling tussen een TMS en de boordcomputer, de investeringen voor een ‘echt’ TMS blijven achterwege en er is een goede registratie van de belangrijkste kostendrager, de uren en kilometers van de chauffeur. Er is dus zelfs een behoorlijke mate van managementinformatie mogelijk. 

 

Snelle ontwikkeling

Daarbij ontwikkelen sommige boordcomputerleveranciers zich zeer snel: koppelingen met een al dan niet ingekocht grafisch planbord maken het optimaal inzetten van auto’s mogelijk. Ook het bewaken van de uitvoering en eventueel herplannen op basis van de voortgang is eenvoudig mogelijk. 

Ziedaar een functionaliteit die niet vaak in TMS’en terug te vinden zijn, maar een belangrijke stap zijn naar het efficiënter inplannen van auto’s.

 

Is dit gewenst?

Is dit een gewenste ontwikkeling? Dat is een terechte vraag, maar belangrijker is dat het niet helemaal onlogisch is dat transportbedrijven voor deze werkwijze kiezen. Zolang de integratie van TMS en boordcomputer veelal kostbaar en ingewikkeld is, kunnen veel bedrijven dit als een goede eerste stap kiezen. TMS-leveranciers: zorg dat u de concurrentie aankunt en leer van de boordcomputerleveranciers!

Reageer op dit artikel