blog

De worsteling met groene logistiek

Distributie

Net als veel andere industriële sectoren worstelt de logistiek met de aanpak van een fundamentele reductie van CO2-uitstoot. Die discussie heeft geleid tot opmerkelijke inzichten. De essentie: CO2-uitstoot verminderen begint bij aanpassing van de bedrijfsstrategie, en de discussie daarover moet veel krachtiger in de boardroom van bedrijven gevoerd worden. Dit stelt algemeen directeur EVO, Dick van den Broek Humphreij.

De logistieke sector blijkt ontzettend hard bezig te zijn om aan alle verwachtingspatronen te voldoen. De invoering van ‘carbon footprints’ van logistieke ketens (van productie, opslag tot en met de distributie naar de eindgebruiker) bereikt ongekende hoogten. Daar is echter een groot vraagteken bij te plaatsen. Vrijwel de gehele sector gaat uit van bestaande logistieke ketens. Slechts een enkeling doet een stap terug en stelt zichzelf de vraag: zouden de resultaten van duurzame logistieke ketens niet vele malen groter zijn als logistieke ketens anders worden ingericht, bijvoorbeeld met minder en effectiever vervoer?

     

Eindeloze lijst

Tijdens de Green Transportation & Logistics Summit Meeting in Zürich putte een bijna eindeloze lijst logistiek managers en directeuren van internationale bedrijven zich onlangs erin uit om met cijfers en plannen te bewijzen dat hun logistieke ketens ‘groener’ worden. Maar bij kritische volgers deed dat vooral de vraag rijzen: waarom beperkt de logistieke sector zich tot de bestaande situatie?

        

Verdubbeling goederenstromen

Buiten het feit dat de bereikte successen, op zijn minst deels, teniet worden gedaan door een naar verwachting verdubbeling van de goederenstromen in de komende decennia, scheen vrijwel niemand zich te realiseren dat een CO2-reductie volgens de normen zoals deze bijvoorbeeld door de Europese Unie zijn gesteld alleen te bereiken is door middel van aanpassingen van de corporate strategie van bedrijven. Iets dat ver uitstijgt boven het niveau van de logistiek.

         

Zorgwekkend

Deze houding heeft als (zorgwekkend) gevolg dat logistici niet in staat zijn het topmanagement van bedrijven te overtuigen van het feit dat de reductie van CO2-uitstoot een integraal onderdeel van de strategie van die bedrijven moet zijn. Pas helemaal aan het einde van de bijeenkomst te Zürich werd die stelling door de laatste spreker, Filip Peeters, inspiration manager bij NIKE Logistics, krachtig neergezet. ‘Ik sta hier op het verkeerde congres’, opende Peeters zijn bijdrage. ‘Ik geloof namelijk niet in groene logistiek. Ik geloof in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven’.

          

Hoge eisen aan grondstoffen

Verladersorganisatie EVO hoopt tijdens haar eerste jaarcongres op 8 april de eerste stappen te zetten om het bedrijfsleven op een andere, meer innovatieve manier met CO2-reductie te laten omgaan. Niet toevallig zal Filip Peeters op dit congres spreken. Michael Braungart, grondlegger van het Cradle to Cradle-concept, zal zich tijdens het congres voor het eerst over de logistieke bedrijfsprocessen buigen.

 

Zijn boodschap is dat logistiek geen probleem, maar een kans is om zaken op een meer verantwoorde wijze te regelen. De ‘closed loop’-gedachte van het Cradle to Cradle-concept stelt hoge eisen aan een verantwoord (her)gebruik van grondstoffen. De logistiek speelt daarin een nog belangrijker rol dan nu al het geval is. De ‘closed loop’-gedachte is ook onderwerp van een onderzoek dat in opdracht van EVO wordt uitgevoerd door TNO en CapGemini en waarvan de resultaten op 8 april worden bekendgemaakt.

 

Alles met de bedoeling de worsteling van het bedrijfsleven met duurzame logistieke ketens in een breder, innovatiever en effectiever perspectief te plaatsen. Iets dat gezien de huidige praktijk hard nodig is.

Reageer op dit artikel