blog

Nederland gateway to Europe?!

Distributie

The Netherlands: Your gateway to Europe!
Wie kent deze slogan niet?
Onze gatewayfunctie heeft er jarenlang voor gezorgd dat Nederland top-of-mind was voor bedrijven die zochten naar een logistieke aanlandplaats voor distributie in Europa.

Dit gefaciliteerd door onze gunstige geografische ligging, de aanwezigheid van de mainports Rotterdam en Schiphol, een aantrekkelijk belastingklimaat en het goede opleidingsniveau van de Nederlandse workforce.
 
Onder druk
Toch staat deze positie onder druk. Zo blijkt recent dat Nederland niet meer de grootste wegvervoerder in Europa is, ingehaald door Spanje en op de voet gevolgd door het opkomende Polen.
 

Daarnaast geeft een recent onderzoek van Nederland Distributieland en Capgemini aan dat de functie van Nederland als Logistics Gateway gaat veranderen, waarbij Nederland een leidende Europese regiefunctie kan gaan vervullen in een netwerk van regionale distributies centra’s (RDC’s).
 
Juiste investeringen 

Om deze positie te realiseren zijn echter wel de juiste investeringen nodig. Investeringen op het gebied van

(a) innovatie in transport gericht op verdichting van de goederenstroom

(b) multimodale overslagpunten,

(c) het oplossen van de knelpunten in de stedelijke distributie

(d) het faciliteren van de nieuwe regiefunctie van Nederland in een netwerk van RDCs zoals fiscale systemen, informatietechnologie en kennis en opleidingsniveau.

Als Nederland eensgezind – bedrijfsleven samen met de overheid – hierin investeert, kunnen we in de toekomst boevenstaande slogan overeind houden en er voor zorgen dat Nederland in de Europese top blijft als vestigingsland voor logistiek.

Reageer op dit artikel