blog

TMS: specialisatie als wapen tegen oprukkende ERP-leveranciers

Distributie

Transport management software wordt tegenwoordig ook aangeboden door ERP-leveranciers. De benodigde expertise wordt daarbij vaak verkregen door overnames. De traditionele tms aanbieders die overblijven in de markt zullen zich moeten specialiseren. Ambities om de strijd aan te gaan met hun erp peers kunnen zij beter laten varen.

 

De markt van transport management software (TMS) laat zich tegenwoordig kenmerken door een groot aantal consolidaties. Twee voorbeelden: Interchain werd in 2005 overgenomen door Kewill en Manugistics werd in 2006 overgenomen door JDA Software Group.

 

TMS-markt wordt volwassen

De overnames zijn een signaal van een volwassen markt. Aanbieders zoeken naar schaalgrootte, uitbreiding van hun geografische dekking en/of aanvulling van hun functionele aanbod. Er is echter nog een ontwikkeling die fungeert als drijfveer voor de consolidatiegolf; de opkomst van ERP-leveranciers in de TMS markt. Volgens Capgemini’s Transportation Report 2007 wordt deze ontwikkeling door vele TMS aanbieders bestempeld als de grootste dreiging van buiten de markt. Dit artikel maakt duidelijk dat TMS-leveranciers deze bedreiging het beste kunnen beantwoorden door te innoveren en te specialiseren.

 

Inrichting van de markt

Wij zien twee type aanbieders op de markt; aanbieders van Transport Management Software en aanbieders van Transport Planning Software. Binnen de eerste categorie vinden we zowel de ‘klassieke’ TMS-leveranciers als de ERP-leveranciers die TMS als onderdeel van hun totaaloplossing beschouwen. Omdat de meeste bedrijven werken met ERP software voor hun standaard processen wordt de behoefte aan integratie van TMS met ERP systemen steeds groter. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat de TMS-leveranciers veel effort steken in het integreren van de transportoplossing met ERP functionaliteit.

 

Traditionele transporteurs voeren transport als kernactiviteit uit en kunnen goed uit de voeten met dedicated TMS oplossingen. Bedrijven waarbij transport niet de kernfunctie is zoeken juist naar de integratie met ERP, bijvoorbeeld grote logistieke dienstverleners en verladers.

 

De tweede categorie betreft oplossingen voor een geavanceerd planningsprobleem, waarbij de software een optimale planning berekent op basis van een set van parameters. Dit soort planningssoftware wordt vaak ‘stand alone’ gebruikt in combinatie met interfaces naar andere systemen voor planning in- en output.

 

De potentie van ERP-leveranciers

Processen en systemen worden steeds meer met elkaar geïntegreerd. Aanbieders op de markt spelen hierop in door een breder functioneel pakket aan te bieden, dat meerdere bedrijfsfuncties kan ondersteunen. Op dit gebied hebben traditionele ERP-leveranciers een voorsprong. Zij zijn experts op het gebied van orderverwerking, voorraadbeheer, distributie en financiële afhandeling. De strategie van deze bedrijven bestaat uit het verbreden van hun functionele toepassingen en het verkleinen van de schaal waarop zij hun oplossingen kunnen aanbieden. Daarmee vormen zij, en de TMS-leveranciers onderkennen het gevaar, een directe bedreiging voor de traditionele aanbieders van TMS-software. Maar zoals blijkt uit de marktverdeling die zojuist is geschetst, is dit slechts een bedreiging voor het winnen van klanten onder grote bedrijven die werken met een full-options ERP pakket van Oracle of SAP. Traditionele transporteurs zijn kleiner en gebruiken over het algemeen andere tools om hun administratie in bij te houden. Kortom, zij hebben geen voordeel bij de dure en uitgebreide pakketten van de eerder genoemde softwarereuzen.

 

Op het eerste gezicht lijkt de dreiging van ERP-leveranciers dus wel mee te vallen. Toch blijkt uit het onderzoek van Capgemini dat één van de aandachtspunten van het TMS-leveranciers is om samenwerkingsverbanden aan te gaan, daarmee hun functionaliteit uit te breiden en een betere integratie te waarborgen met ERP systemen. De vraag is of deze strategie de juiste is. Als TMS-leveranciers met een uitbreiding van de functionaliteit marktaandeel van de ERP-leveranciers wil afsnoepen, dan hebben zij nog een lange weg te gaan. ERP pakketten zijn veel beter toegerust op het integreren van informatieve processen, waarbij ook de financiële afhandeling en de financiële waarborging worden ondersteund. 

Bovendien blijkt uit onderzoek van Capgemini dat grote logistieke dienstverleners zich graag laten bedienen door de ERP-leveranciers voor het ondersteunen van transport- en distributieactiviteiten.

 

De kansen voor TMS

Waar kunnen TMS-leveranciers dan wel onderscheidend in zijn? Zelf noemen zij in het onderzoek de specifieke kennis van transportprocessen waarover zij beschikken als onderscheidend vermogen, maar de vraag is of deze competentie uniek en schaars genoeg is. Adviespartijen en ERP-leveranciers beschikken meestal ook over transportspecialisten.


TMS-leveranciers hebben wel een streepje voor op kostengebied. Een oplossing van een TMS leverancier is, ten opzichte van de TMS oplossing van een ERP leverancier met de daarbij behorende overige modules, veel goedkoper. Bovendien is de implementatietijd korter, waardoor op zowel licenties als op implementatiekosten kan worden bespaard.
Het is echter niet de bedoeling dat TMS-producenten alleen uit kostenoverwegingen bestaansrecht hebben.


De leveranciers zouden, meer dan op dit moment, innovatie en specialisatie centraal moeten stellen. TMS-leveranciers lopen immers niet voorop in het adopteren van nieuwe innovatieve concepten. Wellicht dat zij de behoudende cultuur van de kleinere transportbedrijven volgen.


Innovatie zou bijvoorbeeld kunnen op het gebied van meldingen over de status van ladingen door gebruik te maken van geavanceerde sensoren die pro-actief kunnen communiceren met het TMS systeem. Ook het gebruik van boordcomputers in combinatie met transport management software kan nog verder worden ontwikkeld en slimmer worden toegepast. Zo kunnen transacties en meldingen van aankomst en vertrek zo dicht mogelijk bij de bron reeds worden verwerkt. Global trade management en het ondersteunen van green lane concepten en douane aangiften gaan zich ook in de transportbranche manifesteren. Ook dit biedt kansen voor TMS-leveranciers. Hier is kennis nog een belangrijk element. Hier kunnen TMS-leveranciers zich verder ontwikkelen naast alleen het aanbieden van software.


Branchespecialisatie is een ander voorbeeld. Transport lijkt op elkaar, maar transport in de olie- en chemicaliën branche is een compleet andere discipline dan transport van consumentengoederen.


Een andere optie is om partnerships te zoeken met aanbieders van middelgrote ERP-pakketten – Microsoft Dynamics bijvoorbeeld. Via een partnernetwerk worden branchespecifieke oplossingen ontwikkeld. TMS-leveranciers zouden hier een mooie aansluiting in kunnen vinden.


Specialisatie en/of innovatie zijn, kortom, te prefereren boven het volgen van een defensieve strategie ten opzichte van ERP-leveranciers, die eigenlijk al verder zijn in het integreren van verschillende functionaliteiten in één pakket.

 

Tenslotte kunnen TMS-leveranciers hun flexibiliteit behouden door juist klein te blijven en software te ontwikkelen die snel en eenvoudig kan worden ingezet, maar die ook kan meegroeien met de klant. ERP-leveranciers hebben hier een achterstand, want deze pakketten zijn door hun geïntegreerde karakter niet snel aan te passen. Het Service Oriented Architecture (SOA) concept kan hierbij helpen. Binnen dit concept worden processen en systemen, zoveel als mogelijk, opgeknipt in diensten die als zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd, liefst bediend door slechts één bedrijfsfunctionaris of team van functionarissen. Bij verandering dient slechts één van de onderdeeltjes in het netwerk van kleine applicaties te worden vervangen of uitgebreid. Dit creëert flexibiliteit. Als TMS-leveranciers zich met deze trend gaan bezighouden, dan maken zij een goede kans op het scheppen van hun eigen markt. Het is in ieder geval tijd voor een keuze, want de sterke positie van ERP-leveranciers wordt waarschijnlijk nog onderschat.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel