blog

Rentabiliteit wegvervoer naar nieuw dieptepunt in 2005

Distributie

Rentabiliteit wegvervoer naar nieuw dieptepunt in 2005
Rentabiliteit wegvervoer naar nieuw dieptepunt in 2005

Het lijkt een gebed zonder eind: de dalende rentabiliteit van het Nederlandse wegvervoer. De ruim 12.000 wegvervoerders hebben in 2005 naar alle verwachting weer slechtere resultaten geboekt als in 2004. De vraag is nu wanneer de bodem echt bereikt wordt. Kan de rentabiliteit nog slechter?

De gemiddelde winstgevendheid van de bijna 3.000 binnenlandse wegvervoerders was in 1998 nog + 2,0 %, maar na zeven jaar van continue dalingen is deze winstgevendheid voor de ruim 2.200 overgebleven binnenlandse wegvervoerders omgeslagen in een gemiddeld verlies van – 1,2 % in 2005. De verwachting is dat bijna 55% van deze 2.200 binnenlandse wegvervoerders in 2005 een negatief resultaat zullen behalen.

Nog dramatischer is de situatie bij de internationale  wegvervoerders. De ruim 8.700 internationale wegvervoerders boekten in 1998 nog een gemiddelde winst van 1,0 %, maar ook hier is het sindsdien droefenis troef. De 9.900 internationale wegvervoerders, die in 2005 actief waren, hebben een gemiddeld verlies van 3,2 % geboekt, en de verwachting is dan ook dat ruim driekwart (76 %) van deze internationale wegvervoerders een verlies zal leiden.

De oorzaak voor de steeds oplopende verliezen is het steeds verder uit de pas lopen van bedrijfskosten versus vrachtprijzen. Medio 2005 stegen de bedrijfskosten ten opzichte van 2000 met ruim 16 %. De vrachtprijzen namen in de dezelfde periode slechts 8 % toe.

De helft!

De dieselprijzen stegen de laatste drie jaar met ruim 10 %. Het internationale vervoer heeft daarnaast te maken met de Duitse Maut, die -net als de diesel- vaak niet volledig kan worden doorberekend: gemiddeld gaat het om 70 %.

Uiteraard maakt niet elke wegvervoerder verlies. De klappen vallen vooral bij de kleinste bedrijven. De grotere binnenlandse wegvervoerders met meer dan 50 trekkende eenheden behaalden in 2002-2004 een gemiddeld rendement van rond de 4 %, terwijl de grotere internationale wegvervoerders in dezelfde periode op een gemiddeld rendement van rond de 1,5 % zaten. Dit rendement behaalden ze voor het overgrote deel met andere logistieke activiteiten dan het transport zelf, vooral met logistieke dienstverlening en value added logistics.

De kleine wegvervoerders met minder dan 10 trekkende eenheden leden daarentegen een gemiddeld verlies van 4,5 (binnenlands) tot 8 % (internationaal) in 2005.

Daarnaast maakt het ook uit in welke sector een vervoerder actief is. In het internationale tank/bulkvervoer zijn bijvoorbeeld nog positieve rendementen te halen (+ 1,5 % in 2004), terwijl in het internationale container/trucking vervoer de situatie veel slechter is (- 5,7 % in 2004).

Zal 2005 het dieptepunt blijken, of zullen de gemiddelde verliezen van wegvervoerders in 2006 weer stijgen? Veel zal afhangen van de economische ontwikkeling, die in 2006 voor het eerst sinds jaren weer opwaarts lijkt te gaan. Het is te verwachten dat een eventueel herstel het eerst zal inzetten bij de grotere vervoerders, en daar verwacht ik dan ook betere rendementen dan in 2005. Wat betreft de kleinere wegvervoerders vrees ik dat de verliezen de komende jaren hoogstens zullen stabiliseren vanwege de blijvende druk op de markt en stijgende transportkosten.

Meer informatie over de rendementen van wegvervoerder staat op de website van het NIWO en de jaarlijkse uitgave “Transport in Cijfers” van TLN.

 

Kees Verweij, Adviseur

TNO Mobiliteit & Logistiek

kees.verweij@tno.nl

Reageer op dit artikel