artikel

‘Kansen benutten van lichte vrachtvoertuigen in servicelogistiek’

Distributie 1049

‘Kansen benutten van lichte vrachtvoertuigen in servicelogistiek’
Susanne Balm, Projectleider van het Onderzoeksprogramma Urban Technology aan de Hogeschool van Amsterdam, gaat vervolgonderzoek doen naar de inzet van licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVV's) binnen de service logistiek. "De overstap naar elektrische vervoer in deze hoek minder snel gaat omdat de processen in deze hoek anders zijn ingericht dan bijvoorbeeld een goederenvervoerder."

Susanne Balm was de afgelopen twee jaar het gezicht van een breed onderzoek naar de kansen voor Licht Elektrische Vracht Voertuigen (LEVV’s) bij stadslogistiek als alternatief voor bestelauto’s. De eindpublicatie is inmiddels gepresenteerd en Balm heeft inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend voor onderzoek naar de kansen voor diezelfde LEVV’s in specifiek de servicelogistiek. “Bedrijven in die hoek zijn nog heel voorzichtig waar het gaat om LEVV’s.”

Belangrijkste conclusie uit het tweejarige LEVV-LOGIC-onderzoek dat Susanne Balm eind augustus met alle betrokkenen presenteerde op de HvA is dat lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor uiteenlopende logistieke stromen een alternatief kunnen zijn voor de bestelauto om stadslogistiek schoner en slimmer te maken. Deze elektrische vrachtvoertuigen blijken bovendien voor 10 tot 15 procent van de bestelautoritten in de stad een efficiënt alternatief. In steden als Amsterdam en Rotterdam zou het gaan om 3.000 tot 4.000 LEVV’s, vooral fiets- en bromfietsachtige types. Balm (projectleider van het Onderzoeksprogramma Urban Technology aan de Hogeschool van Amsterdam) zegt nu terugkijkend: “Ik hou een goed gevoel aan het project over vooral ook omdat we veel partijen met elkaar hebben kunnen verbinden. Dat is een voorwaarde om deze nieuwe ontwikkeling verder te helpen in de logistieke wereld en bij de voertuigproducenten. Ook in het straatbeeld van Amsterdam en andere steden zie ik steeds meer LEVV’s verschijnen. Het wordt steeds meer gewoon gevonden terwijl mensen op straat in het begin er nog van opkeken.”

'We hebben in dit project veel partijen met elkaar verbonden'

Toch is niet iedereen overtuigd van de LEVV

“Dat is heel normaal bij dit soort nog jonge innovaties. Wat we echter hebben gezien in de afgelopen periode is dat juist vanuit grote partijen als Wehkamp en Coolblue de vraag bij logistiek dienstverleners wordt neergelegd dat zij ook over willen stappen op LEVV’s met vooral ook in hun achterhoofd het besef dat zij op een andere manier de stedelijke klant moeten bedienen.”

Hoe hou je dit onderwerp op de agenda?

“Ik verwacht zeker niet dat het zal wegzakken, vooral ook omdat dit project duidelijk heeft gemaakt wat er in de praktijk nu al allemaal plaatsvindt op het gebied van deze voertuigen. Die groei zal hoe dan ook doorzetten.”

Zijn LEVV’s marktrijp of moet er nog veel gebeuren?

“Wat we nu zien is dat er veel verschillende versies worden ontwikkeld voor uiteenlopende segmenten. Daarom duurt het ook vaak enige tijd voordat een gebruiker het door hem gewenste voertuig krijgt. Wat we nu merken, is dat veel partijen die specifieke eisen van gebruikers in hun voertuigen verwerken. Als de groei van de LEVV doorzet dan is er ook meer ruimte om standaarden te ontwikkelen. Goed voorbeeld zijn de kansen binnen de post- en pakketbezorging, waarvoor PostNL bijvoorbeeld in één keer veel verschillende LEVV’s heeft aangeschaft om mee te experimenteren.”

'Als de LEVV-groei doorzet dan is er ook meer ruimte voor standaarden'

In welke sector valt nog veel te winnen?

“Dat is met name binnen de service logistiek. Daar zitten ze met de LEVV echt nog in een probeerfase. Bedrijven in die hoek zijn nog heel voorzichtig en vragen zich af hoe dit zal vallen bij hun medewerkers en welke ritten geschikt zijn om met deze voertuigen te rijden. Service logistiek is een sector waar we meer zicht willen krijgen op de kansen van LEVV’s.”

Er komt dus vervolgonderzoek?

“We zijn nu bezig met het voorbereiden van een nieuw project en daarvoor is ook al de aanvraag voor ingediend. In dit onderzoek willen we ons dus specifiek richten op service- installatie- en onderhoudsbedrijven. Begin volgend jaar willen we hiermee starten.”

 

 

 

Lees ook:

‘Elektrisch vervoer krijg je echt niet voor niks’

 

 

 

Is service logistiek niet een complexe markt?

“Wat meespeelt, is dat deze sector zich niet per se onderdeel voelt van de logistieke sector. Ook vanuit stadslogistiek onderzoek gaat niet veel aandacht uit naar de service logistiek. Bovendien maken ze niet echt deel uit van bestaande logistieke netwerken. Een installateur doet hier niet aan mee terwijl hij wel de beschikking heeft over één of meerdere bestelbussen. Ook bleek uit eerder onderzoek dat deze groep een heel groot aandeel heeft in het dagelijkse bestelautoverkeer in een stad. Bovendien zien we dat de overstap naar elektrische vervoer in deze hoek minder snel gaat omdat de processen in de service logistiek anders zijn ingericht dan bijvoorbeeld bij goederenvervoerder. Laat onverlet dat het voor dit marktsegment heel goed is om te realiseren wat het aandeel van logistiek in zowel de totale kosten als de verleende service. Die worden toch vaak over het hoofd gezien.”

'Processen in de service logistiek zijn anders ingericht'

Hoe is de animo?

“We zijn nu met 15 organisaties in gesprek. Wat we daar zien, is dat het meestal begint met iemand die een oplossing heeft voor iemands anders probleem, waar laatstgenoemde vaak zelf geen tijd voor heeft om dit op te lossen. Dat merkten we trouwens ook 2,5 geleden bij de opstart van het LEVV-project. Toen kwamen er in eerste instantie partijen op onze bijeenkomsten af die wel al een oplossing hadden maar nog geen klanten. Daar willen we ook nu met het nieuwe project onze rol in pakken door te laten zien wat de mogelijkheden zijn van de LEVV en dat de ogen geopend worden en dat men zich realiseert van: ‘hé het kan ook anders’.”

'De stints die meededen aan het LEVV-onderzoek hadden geen technische mankementen'

De stint is verboden, wat voor invloed heeft dit op het onderzoek?

“Het ongeluk in Oss heeft geen gevolgen gehad voor de inhoud van de inhoud van het nieuwe onderzoek in de service logistiek. Tijdens het vorige onderzoek zijn we overigens geen technische mankementen tegengekomen met de stint. Ook hebben we nooit hierover iets vernomen van de partners die wel geraakt zijn door het verbod. Het wordt des te meer duidelijk dat deze vrachtvoertuigen een schoon, goedkoop en flexibel alternatief zijn voor busjes. maar uiteraard moet de veiligheid voorop staan. We wachten het verdere onderzoek van de inspectie naar het voertuig af voordat we verder conclusies trekken.”

Reageer op dit artikel