artikel

Nieuwe Europese regels oneerlijke concurrentie: hier moet je op letten

Distributie 903

In Brussel wordt hard gewerkt aan nieuwe regels om oneerlijke concurrentie tegen te gaan in de transportsector. Het eerste plan werd afgewezen door het Europees Parlement, maar de contouren zijn geschetst. Dit zijn de aandachtspunten volgens Marscha Vallenduuk van Vallenduuk Advocaten.

Nieuwe Europese regels oneerlijke concurrentie: hier moet je op letten
Marsha Vallenduuk

De nieuw voorgestelde regels gaan over cabotage, een nieuwe vergunningsgrens, detacheringsregels over het loon van internationale chauffeurs en een voorgestelde verruiming van de rij- en rusttijden. Vooralsnog worden de huidige detacheringsregels van toepassing gelaten, totdat er aangepaste nationale wetgeving voor de transportsector is ingevoerd. West-Europa pleit echter voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats, ook voor chauffeurs. Europa gaat ook harder optreden en beter samenwerken bij de aanpak van oneerlijke concurrentie (zoals ontduiking van sociale premies) en brievenbusfirma’s.

Gevolgen Nederlandse transporteur?

“Men moet zich bewust zijn van een focus op de regels en continu de feitelijke bedrijfsvoering tegen het licht houden, om te bezien of men voldoet aan alle (inter)nationale regels. Ook nu al.” De belangrijkste aandachtspunten? “Bekijk goed de bedrijfsstructuur en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Ook bij gebruik van buitenlandse charters of uitzendbureaus moet men toezien op juiste toepassing van het loon. In de toekomst kan een zeer efficiënte planning uitkomst bieden, bij gewijzigde regels.”

 

Houd huidige werkwijze en bedrijfsvoering goed tegen het licht

 

Inspecteurs krijgen toegang tot de tachograaf zonder trucks fysiek te stoppen. Hoe zit het met de privacy?

“Inspecteurs zullen in het kader van opsporing of toezicht met de daar geldende beleidsregels ruimte krijgen om dit te doen. Feit is dat Europa bezig is met digitalisering zodat de controles efficiënter kunnen plaatsvinden en misstanden eerder kenbaar worden. Daar zullen bijbehorende regels voor komen. Opsporing en toezicht houden is vaak een belang dat boven privacy gesteld wordt.”

Cabotage moet volgens het plan onder  detacheringsregels vallen. Wat betekent dit in de praktijk voor werkgevers?

“Een enorme administratieve last, want per land moet dan een ander loon betaald worden. Voor internationaal vervoer is het voorstel dat zodra een chauffeur drie dagen per kalendermaand in een andere lidstaat komt, hij het loon van die lidstaat moet betalen. Indien een chauffeur korter dan 6 uur in een land is, telt dit als een halve werkdag. Is hij er langer dan 6 uur, dan telt dit als een hele werkdag. Pauzes, rusttijden en beschikbaarheidstijd in een lidstaat genomen, tellen gewoon mee als ‘werkuren’ om te bepalen of iemand langer dan drie dagen aan het werk is in een lidstaat.”

Hoe moet je je voorbereiden als bedrijf?

“Het is afwachten hoe de regels er precies uit gaan zien, maar wij adviseren bedrijven reeds nu hun huidige werkwijze en bedrijfsvoering goed tegen het licht te houden. Als je afwacht totdat de regels zijn doorgevoerd, ben je waarschijnlijk te laat. Ook nu al gelden er detacheringsgregels in bepaalde gevallen.
Heb je een buitenlandse vestiging of werk je met buitenlandse charters, weet dan zeker dat alles goed geregeld is. Duidelijk is dat dit een internationaal agendapunt is waarbij
Europese inspecties en politie steeds nauwer samenwerken. Ook op basis van de huidige regels.”

Reageer op dit artikel