artikel

Nieuwe Europese CO2-wet voor trucks – hoe zit het?

Distributie 2876

Nieuwe Europese CO2-wet voor trucks – hoe zit het?

De Europese Unie heeft nieuwe wet- en regelgeving bedacht om CO2 verbruik van zware voertuigen inzichtelijk en meetbaar te maken. Dit om de doelstelling, om in 2025 tot 15 procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van 2019, te halen. In 2030 wordt die eis verder aangescherpt tot minstens 30 procent minder uitstoot. Wat houden de nieuwe EU-regels, die uit drie stappen bestaan, in? Wat betekent dat voor truckfabrikanten? En voor verladers en logistiek dienstverleners die investeren in wagenparken?

Zware vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor zes procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Reden dat de Europese commissie regels in het leven roept die dit moet gaan tempen. Vanaf 2019 moet daarom voor iedere zware truck het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden opgegeven. Aan de hand van een speciaal ontwikkeld rekenprogramma, de zogenoemde Vehicle Energy Consumption Tool (VECTO), wordt het brandstofverbruik en de CO2-uistoot van de totale voertuigcombinatie gemeten en krijgt het een milieulabel mee.

VECTO

Tot nu toe werd er bij trucks gewerkt met Euronormen. Daar wordt afscheid van genomen.  VECTO gaat verder, het is mogelijk om de uitstoot van CO2 die samenhangt met het brandstofverbruik, vast te stellen. VECTO meet verschillende parameters van het voertuig zoals aerodynamica, rolweerstand, voertuiggewicht, motorefficiency en het energieverbruik van extra apparatuur, zoals van compressoren voor koelmotoren of een luchtremsysteem. De metingen worden gedaan op basis van een gestandaardiseerde computersimulatie en houden geen rekening met de rijvaardigheid van de chauffeur of andere unieke rijomstandigheden. De waarden moeten daarom vooral worden gezien als richtlijn voor het vergelijken van relatieve verschillen tussen trucks.

Transparantie voor verladers en logistiek dienstverleners

Met VECTO denkt de EU een reële weergave van de uitstoot per voertuigcombinatie te krijgen. Voor verladers wordt het daarmee transparanter om duurzame keuzes te maken als het om het kiezen van transport gaat. Voor logistiek dienstverleners die investeren in hun wagenpark, helpt het bij het maken van de juiste keuzes. De aangegeven waarden zorgen voor meer transparantie en maken het gemakkelijker om offertes van vrachtwagenfabrikanten te vergelijken. De waarden geven wegvervoerders meer inzicht in hoe factoren als luchtweerstand en rolweerstand invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Drie stappen

De ontwikkeling van de nieuwe EU-wetgeving ter bestrijding van CO2-uitstoot bestaat uit drie stappen:

  1. Certificeringvrachtwagen

De eerste stap is per 1 januari 2019 van kracht. Dan moeten alle truckfabrikanten de waarden voor CO2-uitstoot en brandstofverbruik aan de hand van VECTO opgeven voor nieuw geproduceerde vrachtwagens.

  1. Monitoren en rapportages

Truckfabrikanten moeten de CO2-certificering rapporteren aan de EU, die dit gaan publiceren op een openbare website. Dit wordt zoals het nu staat van kracht in februari 2020.

  1. Limietwaarden

De derde stap is de introductie van limietwaarden waarin ook de CO2-data van trailers wordt meegenomen. Dit gaat vooralsnog in per 2025 voor trucks en later voor trailers.

Monitoren en rapporteren

Naast de methodiek van meten en certificeren door VECTO zijn er ook afspraken gemaakt over het monitoren en rapporteren van CO2-emisssies. Dit houdt in dat EU lidstaten de CO2-emissies van nieuw geregistreerde trucks, bussen en trailers per kalenderjaar gaan monitoren en rapporteren. Dit betekent dat voertuigproducenten de CO2-certificering op basis van VECTO van alle nieuw verkochte voertuigen ook per kalenderjaar moeten bijhouden. De Europese Commissie maakt de rapportage publiekelijk via haar European Environment Agency.

Lees ook: EU: Uitstoot van vrachtwagen met 15 procent verminderen

De Europese Commissie werkt nog aan een handhavingssysteem als voertuigproducenten niet meewerken aan het verstrekken van data aan de hand van VECTO. Voor voertuigproducten is het van belang dat zij weten wie, wat en per wanneer de wetgeving ingaat. De ingangsdatum van de CO2-certificering én monitoring en rapportage voor de productiedatum van truckklassen 4,5,9,10 is 1 januari 2019. Voor de registratiedatum van deze truckklassen gaat CO2-certificering en monitoring en rapportage in werking per juli 2019. Voor de andere truckklassen gaat de certificering voorlopig in op januari 2020. Bussen volgen daarna.

Trailers en CO2

Voorlopig gaat CO2-certificering en monitoring en rapportage voor trailers in per 2023. De derde en laatste stap van de wetgeving zijn de CO2-limietwaarden. Dat gaat vooralsnog in per 2025 voor trucks en later voor trailers. Vorig jaar is de trailer-industrie door de Europese Commissie gevraagd om haar te adviseren voor de laatste stap van de CO2-wetgeving: de limietwaarden. Het vaststellen van CO2-grenswaarden van trucks kan namelijk niet zonder data van trailers. Er is een werkgroep opgericht, waarin vanuit Nederland onder meer RAI vereniging is aangesloten, die moet helpen aan dit laatste deel van de Europese wetgeving. De uiteindelijke wetgeving voor certificering, monitoring en rapportage van CO2 voor trailers (de eerste twee stappen van de wetgeving) wordt naar verwachting van kracht in 2023.

duurzaam transport

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven

Nederland wil eigenlijk striktere CO2-eisen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur), branchevereniging TLN, verschillende milieuorganisaties en een aantal grote internationale verladers en logistiek dienstverleners opteerden eigenlijk voor strengere CO2-eisen voor de truck- en trailermarkt. Volgens het kabinet is een reductie met 24 procent in 2025 en 40 procent in 2030 noodzakelijk om de beloften uit het klimaatakkoord van Parijs na te leven. TLN is het daarmee eens. Dat de eisen nu lager uitvallen vindt TLN teleurstellend. Tegen al te zware normen is zwaar gelobbyd in Brussel door de fabrikanten van vrachtwagens en bussen. Die denken dat een reductie van slechts 7 procent in 2025 en 16 procent in 2030 het hoogst haalbare is. Bovendien is de productie van vrachtwagens die in 2025 worden verkocht nu al aan de gang, volgens de Europese club van vrachtwagenfabrikanten Acea.

De Europese Commissie zegt dat de eis voor schonere motoren de prijs van een vrachtwagen gemiddeld 1.800 euro hoger laat uitvallen. Daar staat een besparing van 5.000 euro per jaar tegenover door het lagere brandstofverbruik. Die besparing ziet TLN ook, maar de organisatie heeft wel een subsidieregeling bepleit die vervoerders en verladers in staat stelt hun wagenpark te vergroenen.

Lees ook: Topsector Logistiek krijgt extra geld voor duurzaam transport

Reageer op dit artikel