artikel

Sjansen met de tinders van de transport

Distributie 3234

Sjansen met de tinders van de transport

Online vrachtplatforms veroveren de transportmarkt. De disruptieve initiatieven die vracht en vervoer bij elkaar brengen, brengen de traditionele transportwereld in beroering. Gefl irt wordt er volop, maar of de genegenheid blijvend is, is nog maar de vraag.

De transportwereld wordt al decennialang gedomineerd door transporteurs die gebruik maken van tussenpersonen om vraag en aanbod met elkaar te koppelen. Niet de meest efficiënte en kosteneffectieve manier van het verplaatsen van goederen in een tijdperk van on-demand. Dat gaat veranderen. Sterker nog: die verandering is al in volle gang. Online platformen waarbij transportbedrijven de lege laadruimte van vrachtwagens kunnen verkopen aan nieuwe klanten schieten als paddenstoelen uit de grond.

Meer flexibiliteit en kwaliteit

De opkomende applicaties zullen de markt opschudden. In welke mate moet nog blijken. Duidelijk is dat digitalisering en bundeling van transportstromen de betrouwbaarheid verbetert. De transporteur krijgt meer ruimte om de lading van zijn opdrachtgever weg te zetten. Daarmee creëer je kortere leadtimes en flexibiliteit, verwoordt Roderick Rodenburg, oprichter van transportplatform Synple de mening van de experts.

“Realtime multipoint informatie zorgt voor betrouwbare informatie wat leidt tot betere aansturing, bijsturing en optimalisatie van de keten”, stelt Frank Erftemeijer van Yellowstar. Flexibiliteit, kwaliteit en reductie van de transportprijs, minder foutieve transporten en minder CO2 uitstoot zijn volgens hem de grote voordelen. De kwaliteit hoeft geen issue te zijn, mits je als logistieke dienstverlener partijen kiest met hetzelfde niveau, meent Rodenburg. Roy Lenders van Districon voorziet vooral voordelen voor verladers: “De ‘uitstekende technologie integratie’ bieden verladers de mogelijkheid om rechtstreeks zaken te doen met kleinere transportbedrijven (zonder teveel overhead), waardoor ze waarschijnlijk ook goedkoper uit zijn.”

ketensamenwerking

Het gevaar van margedruk

Verder oplopende margedruk voor logistieke dienstverleners ligt op de loer. Zeker wanneer de on demand vervoerder via dergelijke platforms goedkopere tarieven berekent dan de huisvervoerder. “Logistieke dienstverleners zijn meer onderaannemers waardoor ze in feite macht verliezen”, bevestigt Tom van Woensel, professor of Freight Transport & Logistics aan de TU Eindhoven de geuite zorgen van vervoerders. Peter de Vries, directeur Snel Logistics is niet bevreesd: “Wanneer verladers via Uber-achtige platforms alleen voor de scherpste prijs willen gaan moeten ze dat beslist doen. De grote logistieke dienstverleners zijn kwaliteitsbedrijven en die werken samen met verladers die kwaliteit op prijs stellen en een performance verwachten.” Een van die grote logistieke dienstverlener is DHL.

DHL komt met eigen platform

Het Duitse wereldconcern heeft een eigen open marktplatform Saloodo opgericht voor verladers en logistieke dienstverleners. DHL laat weten geen negatieve effecten op de marges te verwachten. “De normale concurrentiestrijd in de markt is verzekerd. Verladers kunnen snel vergelijken welke partij het beste bij hun eisen past. Dat gebeurt niet enkel op prijs”, stelt David Stoeppler van DHL. Of de disruptieve initiatieven daadwerkelijk zorgen voor lagere marges voor ldv’ers valt ook volgens Lenders nog te bezien: “Een 4PL’er rekent 15 procent marge.

 

Lees ook
Deeleconomie ‘grote kans’ voor logistiek

 

De vraag is dus wat de pricing is van de nieuwkomers en of die het uiteindelijk goedkoper maken voor de verladers én of ze tegelijkertijd meer inkomen naar de vrachtwageneigenaren kunnen brengen.” Erftemeijer is niet rauwig om eventuele lagere marges: “Je moet je marges halen uit andere value addings, zoals business development.” Om sowieso uit de discussie van de margedruk te blijven en druk eventueel niet verder op te voeren, richt Synple, in tegenstelling tot andere applicaties, zich enkel op de dienstverleners. Vervoerders kunnen onderling, zonder openheid te geven over prijsafspraken, elkaars lege ruimtes invullen. Rodenburg. “Wij bemoeien ons immers niet met de aanbodkant. Een bewuste keuze want margedruk leidt niet tot innovatie.”

Platformen in binnen- en buitenland

Een inmiddels bekend platform is het Amerikaanse Convoy. Convoy werkt volgens hetzelfde uitgangspunt als Uber. Ook Uber zelf laat zich niet onbetuigd. Het bedrijf richt zich met UberRUSH meer en meer op de transportsector. UberRUSH mikt echter niet op vrachtwagens maar op auto’s en fietskoeriers.

Platforms in Nederland

Convoy en UberRUSH hebben nog geen voet op Nederlandse bodem hebben gezet. Maar wie denkt dat de disruptieve technologie Nederland zal passeren, heeft het mis. Steeds meer Uber-achtige transportplatforms worden gelanceerd in Nederland en Europa. Denk aan Cheapcargo, Cargonexx, Airhunters, Loadfox, Popupfleet en Desitrans. Hoewel ze verschillend zijn, hebben ze in essentie allemaal hetzelfde doel: horizontale samenwerking tussen transporteurs onderling en of verladers stimuleren om het percentage leeg rondrijdende trucks te reduceren.

Quicargo en Just Cargo

Just Cargo is een andere nieuwkomer op de markt. Just Cargo, dat wil uitbreiden naar andere Europese landen, biedt zijn koeriersdiensten aan op dezelfde manier zoals Uber. Driehonderd mensen hebben zich aangemeld als chauffeur. Bijna honderd bedrijven maken gebruik van de dienst, stelt eigenaar Michiel van den Boogaart. KwikFit is er éen van. Het bandenbedrijf maakt sinds medio 2016 gebruik van de start up.

 

Let op: Tech bedrijven schudden de logistiek op

 

De jongste telg onder de platformen voor het opvullen van lege vrachtruimte in Nederland is Quicargo. De start up heeft onlangs 450.000 euro opgehaald en is in september live gegaan. CX Euro is een andere nieuwkomer op de Nederlandse markt

Initiatief logistieke dienstverleners en verladers

Verladers en logistieke dienstverleners staan zelf ook niet stil. Een aantal bedrijven heeft gezamenlijk het logistiek platform: Samen Minder Leeg (SMiLe) opgezet. SMiLe is een pilot in het kader van het TKI-project genaamd: ‘Logistieke Samenwerking to the Next Level’ van de Topsector Logistiek. Het project wordt getrokken door Mainfreight, Refresco, SCA en Unilever in samenwerking met TNO, Connekt, TKI Dinalog, start-up Synple en ICT-dienstverlener CGI. Uit de pilot bleek dat de logistieke dienstverleners middels een eenvoudig platform, snel schaalgrootte kunnen bieden voor flexibele samenwerking en uitwisseling. Met een groep logistieke dienstverleners wordt het platform nu verder ontwikkeld.

ketensamenwerking

 

DB Schenker  op zijn beurt heeft een belang genomen in vrachtplatform Uship. Schenker gebruikt het platform voor de bemiddeling van lading voor de ruim 30.000 transportpartners binnen het Europese grondnetwerk van Schenker. DHL heeft zijn Saloodo platform (voorheen Cilox) open gegooid. Ruim 1000 transportbedrijven in 13 Europese landen zijn er op aangesloten. Het open platform verbindt verladers en dienstverleners on demand.

Kansen voor slimme 4-PL’ers

Het is duidelijk: de matchmaking race tussen verlader en logistiek dienstverlener is in volle gang. Op de lange termijn hebben de ‘bookings.com van de transportwereld’ de potentie om de transportsector te transformeren naar een industrie waar enkele grote spelers bepalen. Pessimisten zouden kunnen zeggen dat de apps ten koste gaat van de kleinere transportbedrijven, maar dat hoeft niet. De apps zouden kleinere bedrijven in staat kunnen stellen te kunnen groeien door de reductie van management en administratieve kosten, meent de oprichter van Convoy.

Transportoptimalisatie

“Het dreigende beeld van Uberisation waarbij 1 of enkele spelers de markt beheersen geloof ik niet in”, stelt Rodenburg van Synple. Evenmin dat de applicaties het einde betekent van 4PL. “Het biedt juist nieuwe kansen. Slimme 4PL’ers kunnen de techniek gebruiken en omzetten naar slimme tools. 4PL-bedrijven leveren immers een veel bredere service dan enkel transportoptimalisatie.” DHL heeft dezelfde mening. Volgens David Stoeppler van de DHL zijn dergelijke initiatieven, en Saloodo in het bijzonder, perfecte voorbeelden dat de het tijdperk 4-PL net is begonnen. “We brengen verladers en dienstverleners digitaal samen met ongekend gemak en bereik. Dit zal beiden bedrijfstakken helpen groeien.”

ketensamenwerking

4-PL blijven is onvoldoende

De winnaars in deze nieuwste online rat race zijn volgens De Vries de grotere logistieke dienstverleners met eigen klanten en een groot gesloten netwerk. Verliezers zijn er niet echt, omdat de kleinere vaak als subcontractor in het netwerk van de grotere meedraaien, stelt hij. Volgens Stoeppler zullen alle partijen profiteren van dergelijke digitale innovaties in de logistiek. Verladers kunnen sneller de juiste dienstverlener vinden en dienstverleners kunnen hun truckgebruik optimaliseren. Serge Claesen, directeur van Raben verwacht dat de bereidheid van logistiek dienstverleners groot is om deel te nemen aan dergelijke platforms. “

In het huidige verdienmodel schermen transportbedrijven hun klanten af en accepteren ze inefficiëntie. Maar als dit platform (hij reageerde in het FD op de opkomst van Quicargo red.) het aantal ‘lege’ kilometers terug kan dringen en extra omzet oplevert, dan wil elke transporteur hieraan meewerken.”

Efficiency sleutelwoord om te overleven

Winnaars of verliezers; Avishai Trabelsi, oprichter van Quicargo stelt dat er geen optie is dan dergelijke platformen te omarmen: “Wie in deze sector wil overleven, zal efficiënter moeten worden.” En dergelijke platforms zijn de oplossing, meent hij. “Dit gaat gebeuren. Kijk naar de stappen die Amazon zet op het gebied van transport, kijk naar de activiteiten van Uber. Gebeurt het niet via Quicargo, dan wel via een ander platform. Dit is één van de ‘tools to survive’, waarmee (kleinere) vervoerders extra verdiensten voor de eigen ritten kunnen creëren.”

Tinders van de transport

Professor Van Woensel is minder overtuigd. Hij vergelijkt de onlinemarktplaatsen met datingapp Tinder. “Probleem is dat deze platforms toch altijd vrijblijvende zaken zijn, geen samenwerking, maar losse contacten.” Structurele samenwerking op de lange termijn, is de volgende stap. Wie structureel gaat samenwerken, moet met elkaar afspraken maken over het doorrekenen van de kosten en inzicht krijgen in de beschikbare vrachtwagens van het andere bedrijf. Dat vergt andere wetgeving. Roy Lenders ziet toekomst voor dergelijke apps, indien de nieuwe technology start-ups het mogelijk maken om op een eenvoudige manier zaken te doen met veel verschillende partijen.

Dit artikel is een ingekorte versie. Het hele stuk staat in het aprilnummer 2017 van het magazine Logistiek.

Reageer op dit artikel