artikel

TNO: waarom moet je investeren in aardgas trucks?

Distributie 3818

TNO: waarom moet je investeren in aardgas trucks?
Tjeerd Dijkstra, eigenaar van Dijkstra Logistiek in Lopik.

Langzaam maar zeker schakelen transporteurs in Nederland over op duurzamere brandstoffen. CNG- en LNG-trucks winnen aan populariteit, vooral omdat klanten – en hun klanten – nadrukkelijk vragen om duurzamer vervoer.

Waarom zou je als transporteur investeren in LNG- en CNG-trucks? Een belangrijk voordeel is dat ze schoner zijn dan Euro V of Euro VI. LNG oftewel vloeibaar aardgas en CNG (gecomprimeerd aardgas) zijn nog vaak fossiele brandstoffen, maar bij verbranding komt circa 10 procent minder CO2 vrij. “Ander voordeel is dat deze motoren minder geluid produceren”, vertelt Pim van Mensch van TNO.

Voordelen aardgas vs diesel

Hij heeft eind 2015 de resultaten geanalyseerd van het subsidieprogramma ‘Truck van de Toekomst’, uitgevoerd door RVO.nl, Rijkswaterstaat en TNO. “Minder geluid kan heel interessant zijn voor transporteurs in binnensteden, waardoor ze buiten de venstertijden kunnen bevoorraden. Ook het feit dat aardgas-trucks schoner zijn qua uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof maakt het mogelijk dat ze ook in binnensteden mogen rijden. Al is dit voordeel ten opzichte van Euro VI dieselmotoren nog maar klein.”

Overigens voert TNO in de komende maanden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu metingen uit aan Euro VI LNG-trucks. Van Mensch: “Doel is meer duidelijkheid verschaffen voor transporteurs en verladers rondom CO2 en emissies van LNG Euro VI ten opzichte van diesel Euro VI.”

LNG

Actieradius 400 kilometer

Volgens hetzelfde rapport over de Truck van de Toekomst reden er eind 2015 430 vrachtwagens op CNG en circa 184 vrachtwagens op LNG rond, bij iets minder dan 160.000 vrachtwagens in totaal. Het aantal LNG-vrachtwagens is afgelopen jaar wel gestegen naar circa 300 trucks, stelt Van Mensch. “CNG wordt het meest gebruikt voor relatief korte ritten, vanwege de beperkte hoeveelheid brandstof die meegenomen kan worden. Daardoor ligt de maximale actieradius rond de 400 km, afhankelijk van de inzet ervan. Dus goed voor bijvoorbeeld regionale of stadsdistributie of huisvuilvrachtwagens.

Vraag om duurzamer vervoer

LNG bevat per kilogram meer energie dan CNG. Ook kan er meer LNG meegenomen worden. Bij een LNG-vrachtwagen kun je kiezen om een dubbele tank te installeren; dat verruimt de maximale actieradius naar circa 1400 km.”

Dat er maar een paar honderd vrachtwagens op aardgas rijden, komt vooral doordat de business case dun is. “Ze zijn duurder in aanschaf, al gauw circa € 40.000 tot € 50.000. De dieselprijs is inmiddels wel weer gestegen , maar vorig jaar toen we de rapportage afrondden, was de dieselprijs vrijwel gelijk aan de LNG-prijs.”

Lees ook: 
Vos voegt LNG trucks toe aan int. vloot
Forse verkoopgroei trucks op alternatieve brandstof
Transport Coca-Cola duurzamer door biodiesel-pilot

 

Dat transporteurs toch vaker overstappen op aardgastrucks is voor een belangrijk deel te danken aan de vraag van steeds meer klanten naar duurzamer vervoer als onderdeel van hun MVO-bedrijfsbeleid, vertelt Van Mensch. “Wij kregen van veel transporteurs met aardgastrucks terug, dat hun klanten vragen om duurzamer vervoer van hun toeleveranciers.”

Dijkstra Logistiek kiest voor LNG trucks

Dat is ook de ervaring van Dijkstra Logistiek uit Lopik. Deze relatief kleine transporteur heeft sinds begin 2017 een vrachtwagen op LNG in gebruik, naast de 21 trucks die Dijkstra Logistiek in totaal op de weg heeft. Eigenaar Tjeerd Dijkstra: “Ten eerste willen we zelf aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen. Ten tweede vragen onze klanten steeds vaker om duurzamer vervoer. Dijkstra wijst ook nog op de wens voor duurzamer vervoer in de gehele keten. “Want ook de klanten van onze klanten vragen om verduurzaming van het transport.”

Dijkstra heeft voor de IVECO Stralis gekozen. “Deze LNG-truck heeft een goed vermogen van circa 400 pk en dankzij een dubbele gastank een actieradius van 1400 km, wat voor onze afstanden prima is. We vervoeren voornamelijk in Nederland, België en het Ruhrgebied.” Daarnaast is deze standaard uitgevoerd in automaat-schakeling, waardoor er meer brandstof wordt bespaard dan bij handschakelen. Dijkstra kiest voor LNG vanwege de aanwezigheid van LNG-tankstations rondom Dijkstra’s bedrijfslocatie in Lopik. “LNG is natuurlijk nog steeds fossiel, maar het scheelt al 10 à 20 procent op CO2-uitstoot ten opzichte van diesel. En het is veel schoner qua fijnstof- en roetuitstoot.”

lng

De gemiddelde landelijke diesel adviesprijs (afkomstig van de website van United Consumers) daalde in 2015 enorm, zodat begin 2016 beide brandstoffen even duur waren. De LNG-prijs (afkomstig van CNG- en LNG-leverancier PitPoint) is juist het afgelopen fors gedaald.

Inspelen op de toekomst met bio-LNG

En Dijkstra ziet voor de toekomst dat de omschakeling naar het wel geheel fossielvrije bio-LNG voor hen mogelijk is. “We zitten met de rest ons wagenpark met bijna allemaal Euro VI motoren al prima; we kunnen transporteren tot in alle milieuzones. Maar als de normen voor de milieuzones aangescherpt worden, dan willen we daar klaar voor zijn.”

 

Toenemende duurzaamheidseisen

En de kans dat er meer bio-LNG op de markt komt is groot. “De ambitie in het kader van de SER brandstofvisie is dat minimaal 10% van de in 2021 geleverde LNG van hernieuwbare oorsprong moet zijn”, stelt TNO-analist Pim van Mensch. “Dit is belangrijk om de duurzaamheid en dan vooral de CO2-emissie ten opzichte van diesel te verbeteren.”

Groenfinanciering voor duurzaamheid

Punt van aandacht was bij Dijkstra wel dat de aanschafsprijs van de IVECO LNG-truck veel hoger lag, vertelt Dijkstra. “Ik heb mijn adviseur bij de Rabobank gevraagd of er naast de fiscale regelingen als MIA en Vamil nog andere subsidiepotjes van de overheid zijn. Hij kwam met de groenfinanciering, waarvoor wij van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een groenverklaring hebben aangevraagd en verkregen. Dat scheelt 0,3% op de rente voor de totale financiering.”

Dijkstra gaat dit jaar volop met de LNG-truck rijden. “Op basis van deze ervaringen kijk ik of we gaan investeren in meer LNG-vrachtwagens. Wij willen ons wagenpark jong houden om zo min mogelijk onderhoudskosten te hebben en zo betrouwbaar mogelijk te kunnen rijden. Dus ieder jaar vervangen we gemiddeld drie trucks. Dat kunnen zeker LNG-trucks zijn.”

 

 

Reageer op dit artikel