artikel

Afvalservice West zet in op smalspoor en biogas

Distributie

Afvalservice West zet in op smalspoor en biogas

Bij Afvalservice West, één van de zeven vuilophaaldiensten in Amsterdam, is de toekomst reeds begonnen. Het bedrijf beschikt over meerdere Ginaf-trucks die rijden op schoon biogas. Bijzonder is dat het gaat om smalspoorvoertuigen, die met hun spoorbreedte van 2,20 meter goed kunnen manoeuvreren in de smalle straatjes van Amsterdam.

Amsterdam Uitgesproken Duurzaam. Dat is de titel van de structuurvisie waarin de gemeente Amsterdam heeft vastgelegd dat de totale CO2-uitstoot in 2040 maar liefst 75 procent lager moet liggen dan in 1990. Onderdeel van die visie is dat alle bedrijfswagens in gemeentedienst vanaf 2040 volledig elektrisch rijden. Afvalservice West loopt alvast op deze toekomst vooruit met het eigen project Go to Zero. Hiermee wil het bedrijf dat alle vuilophaaltrucks vanaf 2040 volledig elektrisch worden aangedreven.

De eerste stap op weg naar die stip aan de horizon werd enkele jaren geleden al gezet met de aanschaf van de eerste CNG-trucks. Vervolgens nam Afvalservice West in de zomer van 2012 vier nieuwe hybride trucks in gebruik, waarmee Go to Zero zijn tweede fase inging. Deze trucks van Ginaf rijden op biogas en kunnen daarvoor in theorie het zelf ingezamelde huisvuil benutten (zie kader). De opbouw die het huisvuil na inzameling samenperst, is volledig elektrisch aangedreven. De hiervoor benodigde energie wordt geleverd door een accupack dat tijdens het rijden automatisch wordt opgeladen. Daarbij hebben de trucks een spoorbreedte van 2,20 meter, in plaats van de gebruikelijke 2,50 meter. Op die manier kunnen de chauffeurs in de smalle straten van stadsdeel West beter uit de voeten.

Investering terugverdienen

Voor de aanschaf van de vier biogas aangedreven trucks maakte Afvalservice West gebruik van een subsidieregeling vanuit Truck van de Toekomst. De Nederlandse overheid riep deze proeftuin enkele jaren geleden in het leven om duurzame ontwikkelingen binnen de transportsector te stimuleren. Dat die subsidie noodzakelijk is, blijkt wel uit het feit dat Afvalservice West per truck zo’n € 30.000,- extra investeerde, ten opzichte van een conventionele vuilniswagen. “Inmiddels rijden we met deze trucks lang genoeg om te weten dat we die extra kosten met de beoogde brandstofbesparing niet volledig terugverdienen. We zien echter ook dat de onderhoudskosten aanzienlijk lager uitvallen. We moeten even afwachten hoe zich dat ontwikkelt over de volledige looptijd van het contract, maar we verwachten een positief resultaat”, aldus Bert Hagens, wagenparkbeheerder van Afvalservice West. “Een ander belangrijk voordeel is dat deze voertuigen veel stiller zijn dan dieseltrucks. Dat scheelt enorm. Onze chauffeurs waren in eerste instantie nogal sceptisch. Ze waren gewend aan een grote diesel met 350 pk en moeten het nu doen met zo’n 200 pk. Dat blijkt in de praktijk ruim voldoende, de chauffeurs die op deze trucks rijden, willen nooit meer anders.”

Keuze voor de lange termijn

“We hebben een stevige, maar realistische ambitie”, stelt Edwin Ringeling, directeur van Afvalservice West. “Dat we met Go to Zero kiezen voor een gefaseerde aanpak heeft uiteraard te maken met de hoogte van de investeringen, maar stelt ons ook in staat om de nieuwste technische ontwikkelingen snel toe te passen. Een volledig elektrische aandrijving voor voertuigen boven 3.500 kilo is op dit moment niet realistisch, maar op termijn waarschijnlijk wel. In de tussentijd is de combinatie van biogas en een elektrische opbouw een zeer goed alternatief. Wat ons betreft blijft biogas ook voor de langere termijn een optie, al hebben elektrische vormen van aandrijving op basis van waterstof meer potentie. Maar die route is nog erg lang. Ook daarom is het goed dat de Nederlandse overheid dit soort ontwikkelingen stimuleert met een initiatief als Truck van de Toekomst.”

In vier stappen naar 0% CO2

Om de doelstellingen van Go to Zero te bereiken zal Afvalservice West het wagenpark gefaseerd verduurzamen. In de eerste fase zijn de vier conventionele dieseltrucks vervangen door trucks die rijden op (Compressed Natural Gas) en biogas. Daarmee bereikt het bedrijf al een CO2-reductie van 20 tot 30%. Fase twee ging begin 2013 van start, met de ingebruikname van de eerste hybride Ginaf truck. Ook deze rijdt op biogas en beschikt daarnaast over een volledig elektrisch aangedreven opbouw die het Amsterdamse huisafval samenperst. De hiervoor noodzakelijke accu wordt tijdens het rijden opgeladen. In fase 3 van Go to Zero krijgen ook de kraanvoertuigen vanaf 2017 een elektrische kraan om grofvuil te kunnen ophalen en ondergrondse vuilcontainers te kunnen legen. Gaat alles volgens planning dan neemt Afvalservice West in 2020 de eerste volledig elektrische huisvuilwagen in gebruik.

Doelstellingen Go to Zero

• In 2022 wordt het laatste dieselvoertuig uitgerangeerd
• In 2030 zijn alle voertuigen 100% elektrisch
• Alle voertuigen voldoen aan de geluidsnormen binnen de ring van Amsterdam
• Chauffeurs rijden efficiënt en zuinig
• Een lange levensduur van de voertuigen

Rijden op rioolslib en huisafval

Om te tanken, kunnen de chauffeurs van Afvalservice West met hun Groengas (CNG-) trucks terecht bij brandstofleverancier OrangeGas, recht tegenover de ingang van het Afval Energie Bedrijf (AEB) van Amsterdam. Daar werd bij de start van het project een nieuw tankstation geopend. “Het Groengas maken we op basis van ingezamelde groente- en fruitresten en van het slib uit de rioolwaterzuivering van Waternet. Na vergisting van deze grondstoffen ontstaat een mix van methaan en CO2, die we opwerken tot de vereiste aardgaskwaliteit”, stelt Pelle Schlichting, directeur en mede-oprichter van OrangeGas. “Sinds onze oprichting in 2008 hebben we bewezen dat Groengas een realistisch alternatief is voor fossiele brandstoffen, met een CO2-reductie die ten opzichte van benzine of diesel minimaal 90 procent bedraagt. We hebben inmiddels een kleine zestig vulpunten door heel Nederland en dat worden er snel meer.”

Over Truck van de Toekomst

Het terugdringen van de CO2-uitstoot door de transportsector is voor de Nederlandse en Europese overheid een belangrijk speerpunt. In 2030 moet er – ten opzichte van 2013 – maar liefst 17 procent bespaard zijn. In 2050 is dat zelfs 60 procent. In het beroepsgoederenvervoer moet daartoe nog een flinke slag geslagen worden. Daarom startte de Nederlandse overheid Truck van de Toekomst, een programma dat het goederenvervoer over de weg stimuleert om maatregelen te nemen voor brandstofbesparing en CO2-reductie. Kijk voor meer informatie op www.truckvandetoekomst.nl.

Reageer op dit artikel