artikel

Maastrichtse ‘Wyck’ zoekt naar duurzame stadsdistributie ideeën

Distributie

Maastrichtse ‘Wyck’ zoekt naar duurzame stadsdistributie ideeën

Het stadsdeel Wyck in Maastricht is op zoek naar oplossingen voor een duurzame bevoorrading van de ondernemers in dit authentieke stadsdeel. Er bestaan veel ideeën, zo bleek donderdag tijdens een inspiratie-sessie met experts, maar het vinden van een geschikte duurzame stadsdistributie-oplossing vergt tijd.

Wyck (spreek uit: ‘Wiek’) ligt in het stadsdeel Centrum van Maastricht ligt ingeklemd tussen de Maas en de spoorlijn Eindhoven-Maastricht-Luik. Eind vorig jaar kondigde het stadsbestuur van Maastricht aan dat het in dit stadsdeel een drie jaar durende proef wil  opstarten met duurzame stadsdistributie. Dit gebeurt samen met de lokale bewoners, ondernemers(vereniging), EVO en TLN, waarbij de regie ligt bij de organisatie Maastricht Bereikbaar en ELC Limburg, een verenging die  nauw betrokken is bij allerlei logistieke initiatieven in de provincie Limburg, waaronder duurzame stedelijke distributie.

Alternatieve laad- en losplekken

De bedoeling is om de CO2-uitstoot te verminderen door het inzetten van schonere voertuigen. Ook wordt er bij de bevoorrading gekeken naar alternatieve laad- en losplekken en geëxperimenteerd met nieuwe vormen van laden en lossen, waar foodgroothandel Sligro inmiddels gebruik van maakt middels het stop en drop spot-principe, waarbij leveringen geconcentreerd worden op een plek. Maatregelen voor bevoorrading zijn noodzakelijk want het stadsdeel staat aan de vooravond van een kwaliteitsimpuls waaronder een ondergrondse fietsenstalling onder het centraal station van Maastricht. De bouw van deze stalling en het daarmee gepaarde ‘bouwlogistiek’ zal een grote druk leggen op de leefbaarheid van Wyck.

Green Deal Stadslogistiek

“Maastricht is een van de steden die vorig jaar de Green Deal  Zero Emission Stadslogistiek heeft ondertekend in Groningen. Onderdeel van deze deal is dat we drie stedelijke distributie pilots opstarten (zogeheten Living Labs, red.) waaronder in Wyck, om in samenspraak met de logistieke sectoren te experimenteren met schonere en stillere bevoorrading van de ondernemers in dit stadsdeel. Uiteindelijk willen we na de zomer met zeven projecten verder gaan om het logistieke probleem van Wyck op te lossen. Daarnaast komt een servicecentrum dat een centrale rol kan gaan spelen in de stedelijke distributie binnen de wijk ”, stelde Rob Lamers, senior Beleidsmedewerker van de gemeente Maastricht vrijdag in de Raadszaal van het stadhuis, waar de inspiratiesessie plaatsvond onder aanvoering van keynote speaker Walther Ploos van Amstel, Lector City Logistics aan de Hogeschool Amsterdam.

Slimme oplossingen bouwlogistiek

Om inspiratie op te doen over het onderwerp  liet Walther Ploos van Amstel zijn licht schijnen over de weerbarstige problematiek en slimme oplossingen rondom bouwlogistiek in binnenstedelijke gebieden. Roy Lenders, partner bij Districon, ging aansluitend in op de laatste ontwikkelingen in de wereld van e-fulfilment en Brigitte Vandewall van Demarrage (foto rechts), bracht een inspirerend verhaal over hoe ze het van fietskoerier bracht tot eigenaar van een florerend fietskoeriersbedrijf.

Ideeën voor stedelijke distributie

Bij de deelnemers aan de inspiratiesessie, voornamelijk lokale ondernemers, logistiek dienstverleners, en toeleveranciers, zorgde dit tot een aantal potentiële stedelijke distributie ideeën waar Wyck mogelijk wat aan heeft in de nabije toekomst.

 1. Het koppelen van een mobiele app aan een virtuele laad- en losplek reserveringssysteem, waar verladers en vervoerders zich bij aan kunnen sluiten en waarbij ook retourvrachten uit de stad worden meegenomen;
 2. Aanvoer van goederen en bouwmaterialen via de Maas stimuleren;
 3. Gebruik lege stadsbussen om goederen en pakketjes vanuit te stad te vervoeren naar buitenwijken
 4. Draai last mile om door de ondernemers hun spullen op te laten halen op een centraal punt waar een vervoerder staat te wachten;
 5. In ondergrondse fietsenstalling pakketopslag- en afhaalfaciliteit realiseren;
 6. Alternatieve laad- en loslocaties in de zijstraten van Wyck realiseren in combinatie met bundeling;
 7. Sluit een overeenkomst met pakketvervoerder om alle pakketjes voor Wyck centraal te verzamelen en de bezorging uit te voeren door fietskoeriers alsmede de retourstromen;
 8. Red je pakketje inzetten voor Wyck in plaats van afhalen bij afhaalpunten;
 9. Stimuleren van de inzet van Binnenstadservice en Cargohopper;
 10. Inzet van kruiers in de binnenstad;
 11. Servicecentrum van Wyck inzetten als ´white label afhaalpunt´ voor pakketten van diverse pakketleveranciers;
 12. Afvalstromen ondergronds afvoeren

Embryonaal stadium

Paul ten Haaf van Centrummanagement Maastricht stelde namens de ondernemers uit Wyck afgelopen vrijdag dat er genoeg ideeën zijn om verder uit te werken. “We zitten nog altijd in een embryonaal stadium wat betreft onze gedachtes over stedelijke distributie, waarin we ervan overtuigd zijn dat er nog heel veel valt te winnen op dit gebied. Concreet zie ik bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor de logistieke aan en afvoer van goederen via de Maas die wordt in mijn ogen namelijk nog onvoldoende benut.”

Proeftuin stedelijke distributie

Voorwaarde voor slagen is volgens Ten Haaf als samenwerking wordt gezocht met de partijen die betrokken zijn bij het onderwerp stedelijke distributie. Het zou mooi zijn als we van Wyck een proeftuin kunnen van innovatieve en duurzame stadsdistributie-projecten. Voorwaarde is uiteindelijk wel dat er businesscases worden gemaakt die kostendekkend en realiseerbaar zijn en waarbij het duurzaamheidsaspect niet uit het oog wordt verloren.”

Hoeveel dwang is nodig?

Thierry Verduijn, projectleider Slim Vervoeren bij het programmabureau Maastricht-Bereikbaar, benadrukte vrijdag dat vooral moet worden vastgesteld hoeveel dwang er nodig is om de ondernemers in Wyck mee te laten participeren in alternatieve vormen van stedelijke distributie. “We moeten bijvoorbeeld nog wel heel goed gaan kijken waar de ondernemers hun waar willen gaan halen. Als we dat goed in beeld hebben dan kunnen deze ideeën ook beter landen.”

Reageer op dit artikel