artikel

Distributielogistiek onnodig te duur

Distributie

Distributielogistiek onnodig te duur

Intensievere samenwerking tussen transporteurs kan de duurzaamheid van distributielogistiek verbeteren en de kosten fors reduceren. Noodzakelijke ingrediënten: techniek en vertrouwen.


Uit: Logistiek Magazine, maart 2015

Paul Buijs (29) deed vier jaar lang onderzoek naar de kansen van samenwerking in de distributielogistiek. Hij onderzocht tientallen transporteurs en deed een diepte case bij twee logistiek dienstverleners in Noord- en Zuid-Nederland die al samenwerkten. “Ik heb een jaar lang alle data doorgespeeld gekregen.” Buijs promoveerde vorig jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp. In zijn proefschrift “Horizontal and vertical collaboration in distribution networks with cross-docks” beschrijft hij welke innovatieve planningsprocedures en welk type ICT-toepassingen nodig zijn om samenwerkende transporteurs in de toekomst beter in staat te stellen gezamenlijk planningsbeslissingen te nemen. Want verdergaande coöperatie op planningsniveau is volgens de promovendus dé sleutel tot het ware succes om kostenreductie en verduurzaming te realiseren. “Het onderwerp samenwerking is hot. Er is geen congres waarop het niet aan de orde komt. Het management is inmiddels doordrongen van het belang ervan, maar op operationeel niveau valt er nog een wereld te winnen.”

Echt bereid samenwerken

De grootste winst valt volgens hem te behalen als bedrijven echt bereid zijn samen te werken. Planningen van twee bedrijven naast elkaar leggen, zoals nu al vaker gebeurt, is niet voldoende. “Met XML-koppelingen red je het niet. Wil je echte winst behalen dan zal je naar methodes toe moeten waardoor je live inzicht hebt in elkaars planningssysteem en –gedrag.”

Makkelijker gezegd dan gedaan, weet ook Buijs. Het optimum realiseren behoeft vertrouwen en de juiste techniek. Beide aspecten schieten nog tekort op dit moment. Ook de denkwijze in de planningsoperatie – planners zijn primair heel goed in het oplossen van de planningspuzzel – moet veranderen. Nu is de mindset: hoe kunnen wij onze orders en eventueel orders die we van een andere partij krijgen efficiënt oplossen terwijl de mindset moet zijn: ik kan de order efficiënt oplossen, maar zou mijn partner het nog efficiënter kunnen. Dat moet wel gebeuren om verder te komen dan de quick wins die nu al worden behaald door samenwerking.” Uit de diepte case van de twee transporteurs blijkt volgens Buijs dat de bedrijven bovenop de quick wins zo’n zes procent aan kilometers per jaar kunnen besparen. Door ladingen al vroeg in de keten te sorteren en te clusteren op basis van hun bestemming kan de doorlooptijd flink worden verkort en het gemiddelde vrachtvolume in het crossdock worden gereduceerd, stelt hij. Gescheiden organisatiestructuur van distributieketens is de oorzaak dat ketensamenwerking nog onvoldoende is.

Reageer op dit artikel