artikel

Big geo-data tilt fleet management naar hoger niveau

Distributie

Big geo-data tilt fleet management naar hoger niveau

Organisaties verzamelen steeds meer geo-informatie, vooral voor fleet management is dat zeer belangrijk. Maar hoe benut een bedrijf zijn data optimaal? En op welke manier kunnen zij het analyseren van de data zo effectief mogelijk faciliteren? Deze vragen beantwoordt TomTom Telematics met hun Webfleet-applicatie. Deze applicatie maakt een koppeling tussen de bestuurders van bedrijfswagens en de fleet manager die hen aanstuurt. CGI maakt deze real-time bedrijfsgegevens vervolgens in een operationeel systeem, met Esri-technologie, geografisch zichtbaar.

– tekst komt van Wouter Hoeffnagel (i.o.v.TomTom Telematics) –

TomTom Telematics, een bedrijfsonderdeel van TomTom, richt zich op fleet management en voertuigtelematica. Als Software-as-a-Service (SaaS)-platform helpt de applicatie Webfleet kleine en grote ondernemingen bij het verbeteren van voertuigprestaties, het besparen van brandstof, het ondersteunen van de chauffeurs en het verhogen van de algehele efficiency van de desbetreffende fleet. Door het toevoegen van extra geo-informatie aan de applicatie krijgen gebruikers een vollediger inzicht op de fleet-data en realiseren zij een hogere efficiency. “Het is lastig voor managers om volledig op de hoogte te zijn van alle gebeurtenissen en situaties die zich voordoen bij het personeel dat in het veld werkzaam is”, zegt George de Boer, international alliance manager bij TomTom Telematics. “Om alle werkzaamheden zo goed mogelijk te stroomlijnen en de individuele chauffeurs zo optimaal mogelijk bij te staan, is een slimme tool onmisbaar. Op die manier kunnen managers van zowel kleine als grote transportatievloten eenvoudig alle werkzaamheden beheren.”

Via de online applicatie kan de fleet manager alle bedrijfswagens 24 uur per dag monitoren en de chauffeurs aansturen. Als er een signaal over een specifieke wagen uit de ingebouwde Link-box (black-box) binnenkomt, kan hij via het scherm in het voertuig bovendien rechtstreeks contact opnemen met de chauffeur. “Hij kan de bestuurder bijvoorbeeld langs een andere route sturen als blijkt dat een weg is opgebroken of naar aanleiding van actuele files omleiden. Maar binnen het fleet management is het ook mogelijk om de responstijden en de verhouding tussen rijden en stationair draaien in de gaten te houden, efficiëntierapporten van het afgelopen kwartaal op te vragen of tekstberichten te versturen,” aldus De Boer.

Integratie real-time geo

Het traditionele navigatieapparaat verandert volgens de Boer steeds meer in een driver-terminal: een slimme communicatietool waarmee gebruikers zeer veel informatie kunnen opvragen. Zo ontstaat er een directe verbinding tussen de chauffeurs en het contactcentrum waar fleet managers alles nauwkeurig in de gaten houden. Van de hoogte van bruggen op de route tot te smalle straten voor vrachtwagens. En van de gereden snelheid tot de real-time ‘remaining driving time’ uit de tachograaf. Robert Voûte, director Geo-ICT bij CGI Nederland: “In de huidige tijd is het mogelijk om veel data te verzamelen, deze te analyseren en hier vervolgens lering uit te trekken. Managers kunnen op basis van real-time informatie dan ook veel sneller belangrijke beslissingen maken. Binnen fleet management is dit essentieel. Denk maar aan de tijd die het kost voor een ambulance om bij een slachtoffer te komen. Als de chauffeurs alle obstakels kunnen ontwijken, is de meest effectieve route on-the-spot uit te stippelen. Dit kan het verschil maken tussen leven en dood.”

Om chauffeurs nog meer informatie te bieden, heeft implementatiepartner CGI de ArcGIS GeoEvent Extension for Server van Esri met de Webfleet-applicatie geïntegreerd. Een operationeel dashboard van Esri toont geografische kaarten waarop gebruikers real-time data kunnen bekijken en analyseren. Dit beeld kan vervolgens op verschillende manieren en naar diverse (o.a. mobiele) platforms gedeeld worden. Het stelt (fleet) managers daarnaast in staat actuele statussen en locaties van voertuigen, assets en sensoren per direct in te zien. Dankzij de nieuwe koppeling is deze geo-informatie ook beschikbaar voor gebruikers van de fleet managementtool van TomTom. Bestuurders krijgen de informatie te zien via hun driver terminal in hun voertuig en de fleet manager ziet de data real-time terug op zijn PC-scherm, mobiele telefoon of tablet.

“De informatie moet op elk moment beschikbaar zijn. Dus hoewel we de ArcGIS GeoEvent Extension for Server hebben geïntegreerd, blijven alle data voor alle betrokken partijen toegankelijk. Dit is ook gewenst, aangezien we op die manier vanuit drie verschillende kanten continu kunnen actualiseren”, vertelt Voûte.

Visualisatie

Voor bestuurders is het nog vaak lastig in te schatten wat de meest effectieve route is. Ze hebben in veel gevallen te beperkt zicht op actuele situaties. De Boer: “Het doel is om niet alleen de fleet managers een volledig beeld te geven van de situatie in het veld, maar ook om het voor de chauffeurs inzichtelijk te maken. Dit tonen we nu via het scherm in het voertuig. Het personeel dat op pad is, ontvangt onze eigen geografische informatie, aangevuld met die van Esri. Hierdoor zijn alle betrokkenen in de keten te allen tijde op de hoogte van de dingen die ertoe doen: de temperatuur, data van social media, verkeersinformatie, noem maar op. Het systeem verzamelt alle data en visualiseert deze in een geografische kaart.”

Voûte sluit af met nog een voorbeeld: “Net als met ambulances is het voor de brandweer van cruciaal belang om zo spoedig mogelijk op de juiste bestemming aan te komen om hun werk te verrichten. Deze integrale oplossing stelt ons in staat alle relevante informatie real-time te visualiseren in een duidelijke kaart, waardoor sneller en beter beslissingen te nemen zijn. Stel dat er een telefoontje binnenkomt van iemand die aangeeft dat er ergens een brand woedt. De centralist ziet direct op zijn scherm waar de brand is, welke brandweerwagen – gezien gegevens over wegopbrekingen en het verkeer – het snelste ter plaatse kan zijn, hoeveel brandkranen er in de omgeving staan en hij kan zelfs zien of de waterdruk van die brandkraan goed is. Zou de waterdruk niet in orde zijn, dan kan de centralist de brandweerwagen direct naar een andere, wel goed werkende, brandkraan sturen. Bij brand is timing en snelheid noodzakelijk. Via geografische systemen is die snelheid, maar ook nauwkeurigheid, voor een heel groot deel te garanderen. Uiteraard moeten we blijven controleren of alle data daadwerkelijk up-to-date zijn, of er geen fouten in de lijn zitten en de systemen optimaal met elkaar samenwerken. Daarnaast willen we in de toekomst nog meer (soorten) fleet-informatie aan de geo-omgeving toevoegen. Dit blijft een continu verbeter- en aanvulproces.”

Reageer op dit artikel