artikel

‘Stadsdistributie 2.0 is vooral waarde toevoegen

Distributie

‘Stadsdistributie 2.0 is vooral waarde toevoegen

Binnensteden kampen met steeds minder bezoekers door de groeiende webwinkelindustrie en een toename van CO2 uitstoot door vrachtverkeer. Gevolg leegstand en binnenstadwinkeliers die amper het hoofd boven water houden. Panklare oplossingen zijn er niet maar een nieuwe invulling van stedelijke distributie biedt kansen, bleek tijdens een ‘verkennende sessie’ dinsdag bij Dinalog in Breda.

Tijdens deze sessie werd door zowel de sprekers als deelnemers uit het bedrijfsleven en overheid gediscussieerd over de uitdagingen waar binnensteden voor staan met als uitgangspunt: ‘Hoe realiseer ik een binnenstad die voldoende ruimte biedt voor initiatief en die tegelijkertijd ook vraagt om versterking van de aantrekkingskracht, een goede bereikbaarheid en verblijfskwaliteit’. Een lastige opgave zo bleek al snel tijdens deze sessie want er is (nog) niet een eenduidige oplossing voor dit vraagstuk ondanks dat in Breda aan een oplossing wordt gewerkt door onder andere Green City Distribution (GCD).

Valide business case nodig

In zijn openingswoord voorafgaand aan de sessie gaf de Selçuk Akinci, wethouder voor mobiliteit, duurzaamheid en cultuur van Breda, aan dat hij brood ziet in GCD maar dat het lastig is om een valide business case op te stellen voor een efficiëntere last mile stadsdistributie-oplossing. “Veel initiatieven op dit vlak zijn in het verleden gestrand en daarbij komt dat steeds meer mensen liever gaan webshoppen in plaats van winkelen in de binnenstad. Dat vergt een andere logistieke opgave en daar moeten we creatieve nieuwe ideeën voor bedenken op het gebied van bestellen in combinatie met afhaalpunten. We moeten met betere distributiesystemen komen en daarom zie ik kansen in Breda voor GCD die werkt met een hub buiten de stad waar zendingen gebundeld worden en die vervolgens schoon en groen in de binnenstad worden afgeleverd”, aldus de Groen Links-wethouder dinsdag.

Toekomstvisie op nieuwe winkelen

Als opwarmertje voor de discussie tussen de deelnemers aan deze inspiratiesessie gaf Jorij Abraham van Thuiswinkel.org een toelichting op het nog lopende onderzoeksprogramma Shopping2020, waarin een toekomstvisie wordt ontwikkeld op de online verkoop van producten en diensten aan de consument in 2020. “In dit onderzoeksprogramma werken negentien expertgroepen met daarin vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen om onder andere te komen tot een visie hoe bijvoorbeeld de nieuwe winkelstraat er in 2020 uit komt te zien. Het consumentengedrag is namelijk tot op heden dusdanig grillig in de online retail en offline markt dat we willen zoeken naar een juiste balans zodat er in 2020 een goed ecosysteem ontstaat waar zowel de consument als bedrijven achter webshops hun profijt halen. Een toekomstvisie is hard nodig want we verwachten dat in 2020 36 procent van de totale retailaankopen direct online plaatsvindt.”

Enorm effect op de supply chain

Abraham stelde dat niet alleen de offline maar ook de online retail markt het in Nederland de komende jaren moeilijk gaat krijgen. “Dat komt omdat het consumentengedrag heel snel verandert. Zo maakt bijvoorbeeld de online foodmarkt nu nog maar een procent uit van de totale online bestedingen. In 2020 zal dat rond de 13 tot 14 procent liggen dat heeft dus een enorme effect op de supply chain van bedrijven op bijvoorbeeld het gekoeld- of ingevroren opslaan en aanleveren van producten. Ook wordt de online sharing economie, waarbij we spullen onderling uitwisselen, booming. Goed voorbeeld is op dit moment de website Peerby. Dit zijn toch trends die de fysieke winkelomgeving gaan raken.”

Explosieve groei pick up points

Ook verwacht Abraham een explosieve groei aan pick up points en dropbox-lockerlocaties. “Tegen 2020 zijn dat er vierduizend een groei ten opzichte van nu met een factor van drie.”

Retailers hebben korte horizon

Dit perspectief was voor Sven Maas, senior adviseur bij advies- en ontwerpbureau BRO uit Boxtel, discussie op te starten met als leidende vraag: Hoe gaan we in de openbare ruimte om met de enorme online groei? Maas: “Leegstand in binnensteden is groter dan ooit maar binnensteden hebben bewezen in het verleden dat ze altijd weer boven komen drijven. Laat onverlet dat we grote uitdagingen staan want er moet hoe dan ook wat gedaan worden aan de leegstand.” De discussie die zich vervolgens ontspon tussen de deelnemers verliep wat moeizaam omdat het niet helder werd wie nu de probleemeigenaar is de binnenstadwinkeliers of de gemeente.
Duidelijk werd wel dat er meer begrip moet komen voor retailers die kampen met een korte horizon. Gemeenten moeten in dat kader dan ook meer het voortouw nemen om het winkelen in steden aantrekkelijker te maken door onder andere te investeren in oplossingen, waaronder gebundelde stadssdistributie, die het nieuwe winkelen vorm gaan geven.

Stadsdistributie 2.0 tegen leegstand

Peter Kole, directeur van Green City Distribution in Breda, brak aansluitend in zijn presentatie een lans voor ‘Stadsdistributie 2.0’ als wapen tegen onder andere de vervuiling en leegstand in binnensteden. “In Breda willen we samen met slimme tools van Istia (een softwarebedrijf waar GCD nauw mee samenwerkt binnen Dinalog, red.) vraag en aanbod zowel binnen als buiten de stad beter met elkaar verbinden.”

Vervoersmiddelen beter benutten

Ook wil Kole, die per 1 januari start met GCD in Breda, volgens eigen zeggen optimaler gebruik maken van aanwezige vervoersmiddelen en afhaalpunten in de binnenstad. Daarnaast wil GCD ook het gebied van e-fulfilment verzend- en afleverservices bieden in de binnenstad en in de wijken rondom het centrum. “In Breda willen een afleverservice realiseren met gebundelde leveringen voor winkels, horeca en gemeente-instellingen. Ook komt er een boodschappen en verzendservice waar we binnen een uur kunnen leveren aan een klant. Begin volgend jaar starten we daarnaast een pilot met FloraHolland waarin we lokale kwekers rechtstreeks gaan verbinden met bloemisten in Breda.”

Obstakels overwinnen

Kole geeft toe dat GCD tot op heden tegen de nodige obstakels oploopt. “Vervoerders zeggen dat ze op dit moment geen problemen ervaren en winkeliers en horeca zijn niet gewend om te betalen voor het afleveren van zendingen. De gemeente heeft daarnaast zijn eigen goederenstromen intern geoptimaliseerd door dit te subsidiëren. Daardoor wordt niet de noodzaak ingezien om het huidige beleid aan te passen aan de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld het nieuwe winkelen.”

Ook de consument is volgens Kole nog te weinig onderdeel van de keten. “Die heeft te weinig keuze en is bij zijn webbestellingen teveel afhankelijk nog van PostNL of DHL. Hij kan dus niet kiezen voor een dropbox oplossing die wij of andere partijen bieden.”

Waarde toevoegen

GCD wil zich zo stelde Kole het komend jaar vooral onderscheiden door waarde toe te voegen. “Daarmee geef je stadsdistributie 2.0 vorm voor niet alleen de binnenstadondernemer, maar ook de consument en uiteindelijk de vervoerder die zal inzien dat door samenwerking de bevoorrading van de binnensteden een stuk efficiënter en schoner kan.”

Reageer op dit artikel