artikel

Teun Franssen: ‘Binnenstadservice richten op verladers

Distributie

Teun Franssen: ‘Binnenstadservice richten op verladers

In juli studeerde Teun Franssen af aan de Universiteit van Tilburg. Hij onderzocht de effecten van de magazijnen van Binnenstadservice (BS) op de planning van verladers en vervoerders. ‘Binnenstadservice moet zich richten op verladers’.

Franssen heeft daarnaast onderzoek verricht naar de waardering van de dienstverlening van BS bij de detailhandel. Dat was nog niet alles, want hij heeft ook gekeken naar de kostenstructuur van BS-vestigingen. “De mensen achter BS vinden dat ze een mooi idee hebben en dat het initiatief voor iedereen geld op zou kunnen leveren. Alleen is deze aanname nooit wetenschappelijk onderbouwd. Ik heb met steun van mijn begeleider Goos Kant (Ortec, red.) onderzocht of dit ook daadwerkelijk klopt.” Ondanks enige scepsis vooraf concludeert Franssen dat het duurzame stadsdistributie-initiatief van Max Prudon en Birgit Hendriks een goede toekomst heeft. “In eerste instantie was BS puur gericht op de detailhandel. Vanaf januari hebben ze zich aangesloten bij het project ‘De Schone Ketting’, dat de invloed onderzoekt van dit initiatief op verladers en binnenstadvervoerders. Daaruit blijkt dat het voor bepaalde vervoerders veel kan opleveren als ze gebruik maken van de diensten van Binnenstadservice.”

Franssen stelt vast in zijn onderzoek dat als BS zich inzet op twee omzetlijnen in verhouding tot één kostenlocatie alle ingrediënten aanwezig zijn voor een gezonde business case. “De eerste omzetlijn is de besparing die wordt gerealiseerd doordat leveranciers en vervoerders per stad gebruik gaan maken van één afleverpunt voor alle in een stad gevestigde klanten. Mijn advies aan BS is dat ze in dat kader vooral contacten moeten aangaan met verladers die geen depotstructuur hebben aan een stadsrand.”

Uit de analyse van Franssen blijkt verder dat als bedrijven gebruik maken van BS er in alle gevallen een tijd- en kilometerbesparing wordt gerealiseerd bij binnenstadleveringen alsmede een verhoging van de beladingsgraad. De effecten zijn volgens de master bedrijfsafhankelijk. Bijvoorbeeld het effect in reductie van tijd per overgenomen stop varieert van vijf tot vijfentwintig minuten. Dit vormt een indicatie voor het reduceren van kosten bij verladende partijen en dus omzetkansen voor BS. “Het is kansrijk als men er in slaagt om een aantal grote verladers en logistiek dienstverleners aan zich te binden. Dan krijgen ze meer volume en een verhoging van het aantal stops in de binnensteden.”

De tweede omzetlijn, de waardering van de detailhandel, ligt moeilijker. “Daar zie ik het somber in voor BS. Een aantal winkeliers onderkennen dat BS hen ontzorgt bij de bedrijfsvoering en wil er ook daadwerkelijk voor betalen. Het gros ziet niet gelijk de voordelen of mag geen gebruik maken van BS omdat ze aangesloten zijn bij een landelijke keten.”

Teun Franssen (23)

Behaalde in juli zijn Master of Science in Operations Research and Management Science aan de Universiteit van Tilburg. Hij kreeg een 7,5 voor zijn onderzoek. Hij is op dit moment op zoek naar een baan binnen de logistiek en dan met name in de hoek van consultancy.

Over vijf jaar

# Bestaat Binnenstadservice nog
# Is het stadsdistributie-initiatief een vrij grote landelijke speler in bijna elke middelgrote stad van Nederland

Reageer op dit artikel