artikel

Eric Janse de Jonge: ‘Interesse voor stedelijke distributie verdwijnt nooit

Distributie

Eric Janse de Jonge: ‘Interesse voor stedelijke distributie verdwijnt nooit

Anderhalf jaar geleden zwaaide Eric Janse de Jonge af als Ambassadeur Stedelijke Distributie. Nadien is hij niet stil blijven zitten. De discussies over stedelijke distributie volgt hij op de voet.

Uit: Logistiek Magazine, augustus 2013

Tijdens een symposium onlangs van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) liet Janse de Jonge als voormalig Ambassadeur Stedelijke Distributie van zich horen met zijn boodschap dat bedrijven in de logistieke sector, provinciale overheden en gemeenten een deltaplan moeten sluiten om de problemen omtrent de stedelijke distributie op te lossen. “EVO en TLN willen mijn verklaring gebruiken voor een brandbrief om het onderwerp weer in Den Haag op de agenda te zetten. Voor mij hoeft dat niet, want we hebben al genoeg brandbrieven in Nederland.”
Aansluitend is Janse de Jonge ook gevraagd door lector gebiedsontwikkeling aan de HvA Willem Verbaan om mee te werken aan een virtueel boek over de kwaliteit van de stad van de toekomst. “Mijn bijdrage bestaat uit mobiliteit en duurzaamheid en cultuur en toegankelijkheid. In een pamflet van twee pagina’s ga ik hier dieper op in en dan met name mijn visie op stedelijke distributie, wat in mijn ogen het summum is van alle logistieke processen. Zo merk je ineens dat het onderwerp weer mijn pad kruist en dat mensen om mijn mening vragen.”

Toekomst niet bij het Rijk

Na zijn vertrek als ambassadeur is het dossier stedelijke distributie ondergebracht in het Lean and Green programma van Connekt. “In mijn optiek ligt de toekomst van dit onderwerp op het niveau van stedelijke besturen en niet bij het Rijk. In die besturen zitten de mensen met creativiteit, innovatiedrang en politiek en bestuurlijke durf. Als ik dat allemaal op een rij zet dan zie ik dat in mijn vakgebiedje door stedelijke besturen de afgelopen zes jaar de meeste innovaties zijn verricht en initiatieven zijn ondernomen om dingen beter te organiseren en in te richten. In bijvoorbeeld Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam zijn ze volop bezig met stedelijke distributie. Van die grote steden moeten we het hebben. Van het ministerie niet, want toen ik wegging was al duidelijk dat ze niets meer aan stedelijke distributie zouden doen want het is een taak voor de decentrale overheden.”

Janse de Jonge is daarover niet teleurgesteld. “Ik denk dat het wel goed is. Daarom heb ik ook gezegd tegen de partijen dat ze hun brandbrief niet naar Schultz van Haegen moeten sturen. De kunst nogmaals is om de stedelijke besturen op één lijn te krijgen want dan kom je een stuk verder. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet liggen er in mijn ogen dan ook volop kansen om stedelijke distributie opnieuw onder de aandacht te brengen. Mijn eerste advies aan de nieuwe besturen zal dan ook zijn pak het overtollige bouwverkeer in de binnensteden aan vooral ook als straks de economie weer aantrekt.”

Eric Janse de Jonge (56)

Was van 1 januari 2009 tot eind 2011 Ambassadeur Stedelijke Distributie. Daarvoor was hij voorzitter van de commissie stedelijke distributie. Na zijn vertrek heeft Janse de Jonge onder andere een boek geschreven over Amerika dat vorig jaar is verschenen. Ook heeft hij het afgelopen jaar advies aan minister Melanie Schultz van Haegen gegeven over decentralisatie van het spoor. Binnenkort start Janse de Jonge in opdracht van diezelfde minister een volgende adviesklus binnen de mobiliteitswereld.

Reageer op dit artikel