artikel

Ron van Duin: “Gemeentes te opportunistisch bij stadsdistributie”

Distributie

Ron van Duin: “Gemeentes te opportunistisch bij stadsdistributie”

Stedelijke distributie leidt meestal tot belangenconflicten tussen het logistieke bedrijfsleven en lokale beleidsmakers. Bij de aangedragen oplossingen omtrent dit vraagstuk worden door betrokkenen volgens promovendus Ron van Duin vaak irrationele en slecht onderbouwde keuzes gemaakt.

Van Duin ontwikkelde voor zijn proefschrift, waar hij vorig jaar op promoveerde, een methodologische aanpak die alle actoren een handvat biedt bij het maken van keuzes bij de aanpak van stedelijke distributie problematiek.

 

“Ik heb voor mijn promotieonderzoek diverse distributieconcepten onderzocht. Wat ik zag was dat met name in de jaren negentig deze concepten, onder meer op het gebied van stedelijke distributie, faalden. In het concept dat ik nu heb ontwikkeld, ga ik eigenlijk als een ‘dokter’ te werk. Concreet betekent dat ik in de positie ga zitten van een bepaalde actor. Vanuit die positie probeer ik vervolgens naar het probleem te kijken. Met één van de actoren ga ik vervolgens in de vorm van een interview naar de dingen kijken die hij/zij belangrijk vindt bij een project op bijvoorbeeld het gebied van stedelijke distributie. Je kunt daar tegenaan kijken vanuit de positie van overheid, winkelier, omwonende of vervoerder. Die hebben allemaal andere belangen rondom het concept dat we willen gaan maken. Die actoren probeer ik dus op voorhand in kaart te brengen. Als dat eenmaal is gebeurd dan weet je per actor wat zijn specifieke aandachtsgebieden zijn en in dat stadium weet je dus ook waar de tegenstrijdigheden zitten tussen bepaalde factoren. Als ik die pijnfactoren als ‘dokter’ heb weten te identificeren, dan ga ik vervolgens dieper kwantitatief onderzoek verrichten en dan kan kom ik weer terug bij de partijen met allerlei ‘what if’ vragen. Die leg ik voor om te kijken wat er dan uiteindelijk uit voortkomt. Dat kan leiden tot best verrassende uitkomsten. Ik heb bijvoorbeeld in Den Haag vooronderzoek gedaan naar een stadsdistributie-concept. Op basis van dit onderzoek kwamen we tot de slotsom dat het gekozen concept op dit moment niet mogelijk was en dat er te weinig animo (lees volume) voor was. Als de gemeente Den Haag dit besluit zou hebben genomen dan dreigde het in dezelfde valkuil te zijn gelopen als heel veel andere Nederlandse en Europese steden. De ervaring leert dat die al gauw de neiging hebben van ‘we subsidiëren een stadsdistributiecentrum’, terwijl je vooraf al aan kunt zien komen dat het door onvoldoende volume nooit van de grond zal komen.”

 

“Een voorbeeld van een stadsdistributie-initiatief waar ik dan ook mijn twijfels over heb, is die van Binnenstadservice. Dit initiatief profileert zich vrij goed in Nederland maar anderzijds moet je je afvragen of het oorspronkelijke financiële model dat er achter zit wel robuust genoeg is. Ik denk dat je gaat zien dat dit concept op de langere termijn niet houdbaar is. In het ‘4C4D’-stedelijke distributie project van Dinalog proberen we hier te zoeken naar innovatieve business-modellen voor dergelijke concepten. We zijn daarnaast net begonnen met een internationaal onderzoeksproject dat Volvo financiert vanuit zijn MVO-beleid. Dat geld geeft ons de ruimte om met andere toonaangevende wetenschappers op het gebied van stedelijk goederenvervoer om in Tokyo, New York, Melbourne en in Rotterdam een aantal van onze onderzoeksinitiatieven in de praktijk mogen toetsen.”

 

Dit artikel verscheen eerder in Logistiek Magazine van februari…

Reageer op dit artikel