artikel

Duurzaamheid bloeit, innovatie volgt moeizaam

Distributie

Duurzaamheid bloeit, innovatie volgt moeizaam

Het jaar 2012 gaat de boeken in als het jaar, waarin de doelstelling om 250 koplopers in duurzame logistiek te halen is bereikt. Dat resultaat mag model staan voor de vele doelstellingen op het gebied van CO2 reductie. Maar op het punt van logistieke innovatie is van een echte doorbraak nog geen sprake.

Connekt, de uitvoerder van het Lean and Green programma voor meer duurzaamheid, deed zijn werk zo goed, dat in november de organisatie de Nederlandse Logistiek Prijs van de VLM ten deel viel. Die prijs beloont innovatieve logistieke concepten, waar bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen. De wijze waarop Connekt duurzaamheid aan de sector heeft ‘verkocht’ is onmiskenbaar succesvol. Zo goed, dat het programma voortaan ook zonder overheidsteun verder kan (en ook moet) draaien.

 

Slim organiseren telt meer dan alternatieve brandstof

Duurzaamheid is de trend, die wekelijks in het logistieke nieuws terug te vinden was. Vanuit een aantal internationale verladers werd Green Freight Europe opgericht, bedoeld om een standaard in meten en registreren van CO2-uitstoot mogelijk te maken. Mars, Heinz, Bavaria en Aviko kozen – samen met diverse andere verladers – voor vervoer per binnenschip. De langverwachte modal shift is nu echt op dreef. Inlandterminals rijzen als paddenstoelen uit de grond. De eerste waarschuwingen voor dreigende overcapaciteit zijn al geuit.

Het wegvervoer – dit jaar ten prooi gevallen aan de economische recessie – zoekt zelf ook links en rechts naar verduurzaming. Daartoe kijkt men via pilots naar alternatieve brandstoffen (met als belangrijk obstakel het gebrek aan tankstations), maar ook naar de hybride oplossing. Technische Unie, Portena, Jan de Rijk en Detailresult zijn een paar voorbeelden van bedrijven met prille, maar beloftevolle proefprojecten.

Belangrijker dan de gekozen energievorm is echter de wijze van organiseren in de keten. Waar en hoe kunnen transporten korter of minder frequent? Daar raakt duurzaamheid de kern van logistiek. De koplopers van Connekt hebben het steeds minder vaak over brandstof en veel meer over het optimaliseren van de keten en samenwerking.

 

 

Bundelen van stromen, acties en onderzoeksgeld

Op dat punt haakt duurzaamheid aan bij innovatie – of beter gezegd: meer en meer andersom. Niet zelden is de hang naar minder CO2-uitstoot aanleiding om breder te kijken naar verspilling en inefficiëntie in de keten. Veel van de – inmiddels vijftien research- en acht demoprojecten van Dinalog – dragen een duurzaamheidselement in zich. Sleutelbegrip is samenwerking: bundelen van stromen, bundelen van (plannings)activiteiten, regievoering en clustering per regio van overslagpunten.

Het topinstituut Dinalog gaat onverdroten verder, ondanks het besluit om binnen het topsectorenbeleid van de overheid ook op dit punt te komen tot bundeling. TNO en NWO gaan hun logistieke expertise samenvoegen met Dinalog tot een nieuw TKI (Topconsortium Kennis en Innovatie).

Ook hier is efficiëntie de leidraad. Voor het komend jaar is het beschikbare budget een stukje schraler, maar de ambitie blijft overeind. Nederland moet wereldwijd koploper worden op logistiek gebied. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Voorlopig kan de logistieke sector volgens de recente uitkomst van de Innovatie Monitor het tempo van andere bedrijfstakken niet bijhouden. Vooral op het punt van sociale innovatie dreigt logistiek de boot te missen. Alle reden om in het nieuwe jaar leiderschap hoog op de agenda te zetten, zoals diverse belangenorganisaties al hebben aangekondigd. Goede managers en hoog opgeleide professionals moeten het verschil maken. Ook – en zeker – in 2013.

Reageer op dit artikel