artikel

De ideale hub voor distributie in de stad?

Distributie

De ideale hub voor distributie in de stad?

Zou de ideale hub voor distributie in de stad bestaan? Hubs zijn als knooppunten in transportnetwerken al zo oud als…..Van Gend en Loos! Dit bedrijf had er 30 jaar geleden al 21 stuks in Nederland staan. Goederenstromen veranderen echter, evenals onze samenleving. Een moderne hub voor duurzame distributie in de stad moet steeds opnieuw uitgevonden worden. Dit is het thema van het Dinalog-ontbijtseminar op donderdag 6 december.

De ideale hub splitst de supply chain van verschillende goederensoorten in stukken en maakt optimalisatie van de verschillende delen mogelijk. Voor verschillende transportmodaliteiten, liefst ook nog synchroon en duurzaam. Als marktpartijen tenminste bereid zijn samen te werken op zo’n hub. Wat zo vanzelfsprekend lijkt is in de praktijk echter een heet hangijzer wat niet met blote handen is aan te pakken! Syntens Innovatiecentrum is initiatiefnemer van dit ontbijtseminar en daagt marktpartijen uit om de ideale hub met elkaar te bedenken en te realiseren.

Hubs als ontkoppelpunten

In 2011 is in opdracht van de projectgroep Bevoorrading Stadsregio Amsterdam een vooronderzoek afgerond door Buck Consultants International (BCI) .Men heeft gekeken naar de haalbaarheid van verschillende vormen van regionale bundeling in de regio Amsterdam. Hierbij is vastgesteld dat de realisatie van één of meerdere Logistieke Ontkoppel Punten (LOP’s)  in de regio Amsterdam haalbaar zou moeten zijn. Nu worden voorbereidingen getroffen om daadwerkelijk een of meerdere (regionale) LOP’s in de Stadsregio te realiseren. Verschillende partijen (publiek en privaat) hebben hier interesse in getoond. Peter Colon van BCI presenteert de resultaten van de voorstudie waarbij ingegaan kan worden op de locaties die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor het realiseren van een LOP in de regio Amsterdam en de logistieke partijen die hierin een actieve rol willen vervullen.

 

Hubs als knooppunten

Binnen het innovatieprogramma logistiek en supply chains richt Dinalog zich onder andere op kennisontwikkeling voor de regierol van knooppunten. Het gaat dan over transportbewegingen en informatiestromen. Innovatie op het vlak van ketenregie en ketenconfiguratie zorgt voor een betere bereikbaarheid en doorstroming maar ook een betere benutting van de infrastructuur en een hogere kwaliteit van dienstverlening. Dus een duurzame maatschappelijke bijdrage die ook nieuwe competenties en nieuwe bedrijvigheid met zich mee brengt. Nicolien Hendrickx van Dinalog gaat in op de initiatieven die nu reeds rond dit thema lopen en legt uit hoe u van Dinalog gebruik kan maken.

 

Slimme Hubs

TNO doet onderzoek naar smart hubs die in allerlei sectoren toegepast kunnen worden. Bijvoorbeeld voor de food en agri-, de bouwsector of voor gewone consumentengoederen.
Een smart hub koppelt én ontkoppelt slim goederen- en personenstromen die normaal gesproken niet makkelijk vanzelf samengaan. Van dun naar dik en weer van dik naar dun. Van de ene samenstelling naar de andere samenstelling. Schaalgrootte creëren om efficiëntie te behalen of om het wisselen van modaliteit of aandrijving mogelijk te maken; slim informatie uitwisselen, slim plannen, slim inkopen, slim overslaan, slim de buit verdelen.
Egbert Guis van TNO concludeert dat het logistiek gezien wel duidelijk is hoe een smart hub vormgegeven moet worden. De uitdaging ligt echter meer bij sociale, financiële en  juridische aspecten. Hij gaat hier dieper op in en hoopt op een constructieve discussie met u.

 

Aanmelden:

Aanmelden voor dit seminar doet u met uw myDinalog account. Heeft u nog geen account dan kunt u dit aanmaken.

Reageer op dit artikel