artikel

Modal shift scheelt 7 miljoen ton aan bouwmaterialen over de weg

Distributie

Modal shift scheelt 7 miljoen ton aan bouwmaterialen over de weg

Wat als bouwmaterialen gepalletiseerd over het water zouden vervoerd in plaats van over de weg? Dan verdwijnt maar liefst 6 tot 7 miljoen ton vrachtvervoer van de Vlaamse wegen, wat neerkomt op ongeveer een kwart van het wegtransport in Vlaanderen, dat is de belangrijkste conclusie uit een recent afgerond project genaamd Build over Water van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM).

De multimodale pilot in Vlaanderen behelsde twaalf proefvaarten met gepalletiseerde bouwmaterialen, aangevuld met een onderzoek naar het ontsluiten van regio’s via watergebonden distributiecentra. Tijdens het project werd door het VIM, samen met twee sectororganisaties, kennisinstellingen, zes producenten en vijf logistiek dienstverleners, bekeken hoe het transport van bouwmaterialen verplaatst kan worden naar het water.

Twaalf proefvaarten
Het projectteam organiseerde voor deze modal shift twaalf proefvaarten in de regio Genk met in totaal 12.000 ton aan gepalletiseerde bouwmaterialen aan boord. Er werd geëxperimenteerd met verschillende types van producten. Daarnaast werd gevaren via verschillende vaarroutes. Aansluitend zorgde een distributieanalyse voor een inzicht in de positieve effecten die dit mobiliteitssysteem kan hebben bij opschaling naar een grotere regio.

Transport 1.500 ton snelbouwstenen
We hebben onder andere in één keer 1.500 ton snelbouwstenen vervoerd, iets wat nog nooit eerder gebeurd was met dit soort materiaal’, vertelt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM.

70 miljoen ton bouwmaterialen over de weg
Het VIM stelde verder vast in het project dat jaarlijks in Vlaanderen zo’n zes tot zeven miljoen ton aan gepalletiseerde bouwmaterialen over de weg wordt vervoerd. Als die hoeveelheid via het water wordt vervoerd dan scheelt dat een kwart van het wegvervoer in Vlaanderen.
“Wanneer er niet gauw gehandeld wordt, doen we met z’n allen in 2030 twee uur over een afstand van vijftig kilometer”, aldus Valgaeren bij de presentatie van de uitkomsten van het project onlangs in Genk. “Jaarlijks hebben we met z’n allen 32 miljoen verliesuren op onze wegen. Eén verliesuur aan goederenvervoer staat gelijk aan een economisch verlies van minstens 45 euro. Tel het enorme verlies maar uit.”

Aandeel binnenvaart verhogen
Valgaeren krijgt ook bijval van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. “De goederenstromen verlopen nog te veel via de weg”, stelde de bewindsvrouw in een reactie op de conclusies van dit multi modale project.Crevits:“Op termijn wil de Vlaamse regering het aandeel van de binnenvaart in de modal split sterk verhogen. “Een belangrijke stap in de goede richting is het vervoer van bouwmaterialen over het water stimuleren. Dit proefproject levert hiervoor een belangrijke bijdrage.”

Netwerk van RWDC’s realiseren
Het Build over Water volledig aan bij het project Distribouw in Vlaanderen dat in maart van dit jaar van start is gegaan. De Vlaamse waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal nv beogen met dit de project de uitbouw in 2015 van een netwerk van multimodale distributie- en consolidatiecentra voor bouwmaterialen, de zogheten Regionale Watergebonden DistributieCentra (RWDC’s).

Reageer op dit artikel