artikel

Platform van start voor LNG als brandstof

Distributie

Platform van start voor LNG als brandstof

LNG gaat een mooie toekomst tegemoet als alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens.

In 2015 gaat verscherpte regelgeving van start. Mede met het oog daarop is deze week het Nationaal LNG Platform opgericht en kreeg de zegen mee van minister Maxime Verhagen(EL&I). Diverse wegvervoerders investeren al volop in nieuwe trucks.

50-50-500 doelstelling in 2015
De doelstellingen voor 2015 zijn tamelijk ambitieus. Afgesproken is dat minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG gaan varen en rijden. Drie weken geleden tekenden initiatiefnemers deze ‘Green Deal LNG’ met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Deze week kwam Verhagen naar Rotterdam om de eerste plannen van de zogenaamde LNG-keten te bespreken.
Het begin van de keten ligt op de Rotterdamse Maasvlakte, bij de Gate Terminal van Gasunie en Vopak, waar LNG via grote tankers Nederland binnenkomt. Gasunie en Vopak maken nu plannen om naast de in 2011 geopende Gate Terminal een kleinere terminal te bouwen, waarmee LNG kan worden overgeslagen naar tankauto’s. Deze brengen de LNG naar tankstations als schone brandstof voor het wegtransport en naar bunkerstations voor schepen van de binnen- en zeevaart. Ook is een kade gepland, zodat LNG in kleinere schepen kan worden afgevoerd.

“Vloeibaar gas is beduidend beter”
“We willen dat de Nederlandse scheepvaart en het wegtransport gebruik gaat maken van deze schone brandstof”, zei minister Verhagen. “Vloeibaar gas is beduidend beter voor de luchtkwaliteit dan traditionele brandstof. Het is heel mooi, dat bedrijven en organisaties bij elkaar zijn om samen deze nieuwe keten vorm te geven”.

Drie LNG-trucks bij Rotra
Rotra in Doesburg is één van de Nederlandse transporteurs, die LNG serieus aan het testen zijn. Na een eerdere succesvolle testperiode met de eerste van Scania, heeft Rotra besloten drie trekkers op LNG aan te schaffen. De trekkers worden ingezet voor distributieactiviteiten. Rotra ontdekt dat met de invoer van milieuzones steeds strengere restricties voor vrachtverkeer gelden in met name binnensteden. LNG voldoet als schone alternatieve brandstof aan de strengste milieueisen, die ook worden toegepast in deze milieuzones. De trekkers zijn bovendien stiller dan een conventionele dieseltruck. De oplevering is in december 2012.


Lees ook: Rotra lijft eerst LNG trekker in

Lees ook: Vos opent eerste LNG vulstation

Reageer op dit artikel