artikel

Pilot ‘Synchromodaal transport’ is veelbelovend

Distributie

Pilot ‘Synchromodaal transport’ is veelbelovend
Pilot synchromodaal transport

Uit de eerste pilot synchromodaal transport blijkt dat deze werkwijze niet alleen leidt tot economische winst, maar ook zorgt voor minder voertuigbewegingen over de weg. Tijdens de proef bleek onder andere dat binnenvaart en spoor aanzienlijk vaker konden worden ingezet dan goederenvervoer.

Deze conclusie komt naar voren uit het project ‘Synchromodaal transport Rotterdam-Moerdijk-Tilburg’, die eind 2011 is begonnen en waarvan woensdag in Moerdijk werden overhandigd aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en minister Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie.

 

Ruimere modaliteitskeuze

De kern van synchromodaal transport is dat opdrachtgevers – verladers, expediteurs, terminals, reders – niet meer vooraf bepalen via welke modaliteit het transport moet plaatsvinden.

De logistiek dienstverlener krijgt ruimte om dat onder voorwaarden zelf te bepalen en meer via de binnenvaart of het spoor te doen. Containers die minder haast hebben, gaan via de binnenvaart of het spoor, de containers met haast gaan via de weg.

 

Medewerking grote verladers

Gedurende drie maanden zijn de effecten onderzocht op de corridor Rotterdam-Moerdijk-Tilburg van logistiek dienstverleners die deze flexibele modaliteitskeuze hebben toegepast, met medewerking van verladers Fuji, Samsung en Sony. Trekkers van dit project waren TNO, ECT, Barge Terminal Tilburg BTT, BIM, MCT en Danser.

 

Meer binnenvaart en spoor

In de pilot bleek dat binnenvaart en spoor aanzienlijk vaker konden worden ingezet dan gemiddeld het geval is voor het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven. Het aandeel wegvervoer is 19 procent in plaats van 57 procent, het aandeel binnenvaart is 46 in plaats van 33 procent en het aandeel spoor is 35 in plaats van 10 procent.

 

Meer proeven

Minister Schultz is positief over de resultaten van de proef. “Deze pilot maakt duidelijk dat er kansen liggen voor synchromodaal transport. Ook op andere corridors van en naar Rotterdam moet verplaatsing van het containervervoer over de weg naar het water en spoor met de bijbehorende CO2-reductie mogelijk zijn. Wat mij betreft pakken we dit met de markt op en komen er ook op andere trajecten proeven.”

 

Lees ook:

 


“Synchromodaliteit: eerst een paar muurtjes doorbreken”


Het nieuwe woord is synchrologistics

Reageer op dit artikel