artikel

Hoe werkt de subsidieregeling Euro VI?

Distributie

Hoe werkt de subsidieregeling Euro VI?

De meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een aanschafsubsidie voor Euro VI vrachtwagens. Goed nieuws voor truckfabrikanten en transportondernemers. Maar wat houdt die regeling nu precies in en hoe vraag je de subsidie aan? De regeling uitgelegd.

  • De subsidie geldt voor eerste kentekenhouders van (ongebruikte) vrachtwagens vanaf 5.000 kg GVW met een Euro VI typegoedkeuring en bedraagt € 4.500,- per voertuig;
  • Er is in totaal € 39 miljoen uitgetrokken voor de Euro VI subsidieregeling; maximaal € 7 miljoen voor 2012 en minimaal € 32 miljoen voor 2013. Hiermee kunnen ongeveer 8.600 vrachtwagens in aanmerking komen voor de subsidie;
  • Het definitieve kentekenbewijs dient vóór 31 december 2013 tenaamgesteld te zijn;
  • De subsidieaanvraag dient altijd uiterlijk 3 maanden na de datum van de tenaamstelling van het voertuig bij Agentschap NL ingediend te zijn;
  • De subsidie geldt ook met terugwerkende kracht voor vrachtwagens waarvan het definitieve kentekenbewijs is afgegeven na 29 februari 2012. De aanvraag hiervoor dient binnen 3 maanden vanaf inwerkingtrede van de subsidieregeling (6 juni 2012) te zijn ingediend;
  • Het voertuig dient minimaal 6 maanden op naam te staan van de eerste kentekenhouder, uitzonderingen (bijv. faillissement) daargelaten. Anders kan de subsidie teruggevorderd worden.

 

Digitaal aanvragen

Binnen enkele maanden zal het ook mogelijk zijn digitaal subsidie aan te vragen bij Agentschap NL. Papieren aanvraagformulieren zijn dan overbodig. Om digitaal te kunnen aanvragen, is eHerkenning nodig.

 

Kijk voor meer informatie en het doen van aanvragen op de website van AgentschapNL.Reageer op dit artikel