artikel

ECT neemt logistieke organisatie onderhoudsproces onder de loep

Distributie

ECT neemt logistieke organisatie onderhoudsproces onder de loep
ECT

Gordian Logistic Experts en ECT hebben de afgelopen maanden een verbeterproject van haar service supply chain uitgevoerd. Het totale logistieke proces is verder geprofessionaliseerd en de samenwerking tussen inkoop, logistiek en het operationele onderdeel van de Technische Onderhoudsdienst (TOD) is verbeterd.

– Dit praktijkverhaal is aangeleverd door de leverancier –ECT wordt gezien als de schakel tussen Azië en het Europese achterland met als belangrijke bestemming Duitsland. Met in totaal 3 zeeterminals in Rotterdam, vormt ECT letterlijk de ‘Gateway to Europe’. Jaarlijks worden alleen al op de ECT Delta terminal ruim 3 miljoen containers overgeslagen met behulp van 35 kadekranen, 4 railkranen, 140 geautomatiseerde stapelkranen en 260 automatische geleidevoertuigen. Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van al deze apparatuur op zeer hoog peil te brengen en de 200 man tellende onderhoudsorganisatie te optimaliseren is ECT in 2011 met de hulp van Gordian een verbeterprogramma gestart.

 

Verbeterprogramma

Eén van de knelpunten die al snel boven water kwam, was dat de beschikbaarheid van de service-onderdelen niet afdoende was om gedegen onderhoud te kunnen uitvoeren. De totale keten, vanaf de behoefte van de monteur tot inkoop en datamanagement, alsmede het plannen en besturen van alles daaromheen, moest worden verbeterd. Het doel van de samenwerking met Gordian was om in ongeveer 9 maanden de totale service supply chain in de ECT organisatie verder te professionaliseren en zorg te dragen voor een goede samenwerking tussen inkoop, logistiek en de TOD.

 

Category management

Een goede samenwerking tussen inkoop, logistiek en alle interne gebruikers in een organisatie is van groot belang om op een verantwoorde wijze te kunnen inkopen. Om deze samenwerking te verbeteren is Gordian bij ECT gestart met de invoering van Category Management. Daarnaast is er vrijwel direct vanaf het begin voor gekozen om bij de operationele overleggen van de TOD, vertegenwoordigers van inkoop en logistiek te laten aanschuiven. Eén van de eerste acties die hieruit voortkwam was het tijdig zichtbaar maken van de materiaalbehoefte in het ERP-systeem, als die op voorhand bekend is bij de Technische Dienst. Hierdoor is Logistiek eerder in staat in te spelen op eventuele materiaaltekorten en worden problemen op voorhand voorkomen in plaats van dat zij tot operationele issues leiden waardoor brandjes moeten worden geblust.

 

Materiaalplanning

Een ander aandachtsgebied dat onderhanden is genomen is de planning van de service onderdelen. De bestelniveaus werden voorheen op basis van kennis en expertise en in overleg met de TOD vastgesteld. De materiaalbeschikbaarheid was hierdoor niet optimaal. Daarnaast werd het ERP-systeem niet volledig benut. Dat systeem is door Gordian nu zodanig ingesteld dat het voortaan zelf een forecast maakt aan de hand van historische gegevens en op basis van het gewenste serviceniveau voor alle onderdelen het noodzakelijke veiligheidsniveau berekent. Daarnaast worden ook het bestelmoment en de bestelgrootte voortaan door het systeem bepaald. De planners kunnen zich hierdoor uitsluitend nog richten op de uitzonderingen. Gordian ondersteunt de planners hierbij en voert regelmatig analyses uit om te bepalen welke serviceniveaus per artikel gewenst zijn en waar eventueel bijgestuurd moet worden. Door bovengenoemde aanpak is de materiaalplanning volledig dynamisch geworden en kan met een optimaal voorraadniveau een hoge servicegraad behaald worden.

 

Performance management

Om de resultaten te monitoren en te borgen is voor de volledige service supply chain een ‘plan do check act circle’ ingericht met KPI’s en PI’s. Door op deze wijze de totale bedrijfsvoering in kaart te brengen, kan bij het uitblijven van het gewenste resultaat snel ingegrepen worden. Behalve dat KPI’s voor het management een belangrijk middel zijn om de vinger aan de pols te houden, werkt het voor de mensen op de werkvloer motiverend om direct zicht krijgen op het effect van hun eigen handelen. Om iedereen gemotiveerd  en betrokken te houden is het van wezenlijk belang om de teamleden regelmatig op de hoogte te brengen van de vooruitgang en de behaalde resultaten te benoemen.

 

Tenslotte

Vroeger waren de werkvoorbereiders en monteurs door de nodige creativiteit een onderdeel van de oplossing. Als de logistiek binnenkort volledig is geprofessionaliseerd is het belangrijk dat ze vertrouwen op hun collega’s van logistiek en inkoop en kunnen loslaten. Nu komt het aan op wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen in de ECT organisatie. Roel Okhuijsen, Manager Maintenance & Repair heeft er het volste vertrouwen in dat ECT hierin slaagt. De eerste resultaten wijzen dit namelijk ook al uit.

Reageer op dit artikel