artikel

DVR: opslag en logistieke afhandeling van gevaarlijke goederen

Distributie

DVR: opslag en logistieke afhandeling  van gevaarlijke goederen
DVR

DVR Warehousing is gespecialiseerd in de opslag van gevaarlijke stoffen. Als één van de weinige bedrijven in de regio Rijnmond is DVR bevoegd grotere hoeveelheden aerosollen in opslag te houden. Een aerosol is een spuitbus gevuld met een mengsel van gassen en vloeistoffen. Consumenten kennen dit onder andere van de persoonlijke verzorgingsproducten, zoals deodorant.

DVR Warehousing is gespecialiseerd in de opslag van gevaarlijke stoffen. Als één van de weinige bedrijven in de regio Rijnmond is DVR bevoegd grotere hoeveelheden aerosollen in opslag te houden. Een aerosol is een spuitbus gevuld met een mengsel van gassen en vloeistoffen. Consumenten kennen dit onder andere van de persoonlijke verzorgingsproducten, zoals deodorant.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: nv   Leverancier/dienstverlener: Kewill
Plaats: Spijkenisse  
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname:
Productnaam: nv  

Alles wat te maken heeft met de risico’s bij opslag van gevaarlijke goederen is sinds de chemische brand in Moerdijk (januari 2011) actueel en valt onder streng toezicht. Als één aerosol vlam vat, is dat al een klein projectiel. DVR heeft zo’n 18.000 vierkante meter vol aan pallets met dergelijke spullen in opslag, welke met camera’s ieder moment van de dag in de gaten worden gehouden. Daarnaast houden zij ook verschillende grondstoffen op voorraad voor de keukenindustrie, zoals lijmen, halffabricaten en ook aanrechtbladen. Hun loodsen moeten daarom voldoen aan strenge eisen.

   

De magazijnen zijn uitgerust met brandpreventie en brandwerende systemen en ook met een alarm- en een eerder genoemd camerasysteem. De automatisering van de warehouseactiviteiten gebeurt met het WMS-systeem van Kewill.

 

Marcel Vrekke is als ICT-manager verantwoordelijk voor de toepassing en optimalisatie van automatisering: "Als logistiek dienstverlener heeft de DVR Group alles in huis om de logistieke vraagstukken van haar klanten snel en efficiënt op te lossen. We beschikken over meerdere loodsen voor opslag van hoogwaardig gevaarlijke stoffen met gescheiden zones voor verschillende gevarenkwalificaties. Daarnaast bieden we ook C-Sum douaneafhandeling. Indien gewenst maken we de vereiste exportdocumenten op, of regelen we de expediteur. En we hebben veertien trekkende eenheden die we inzetten voor de opdrachten van de klant. Voor de aansturing van de warehouse-activiteiten gebruiken we de software van Kewill."

 

"Het volume groeit en onze activiteiten breiden zich steeds verder uit." vervolgt Vrekke, "De fabrikanten van aerosollen willen zelf steeds minder voorraad houden en verschuiven het voorraadbeheer naar gespecialiseerde distributiepartners zoals wij. Vanuit ons warehouse wordt het vervolgens geëxporteerd naar andere delen van de wereld. Voor een andere klant houden wij veiligheidsvoorraden aan voor grondstoffen die nodig zijn bij de productie van keukens. Hun fabriek staat in Frankfurt, de grondstoffen komen voornamelijk uit Korea. Het transport over zee daarvan duurt ongeveer drie weken. Ze willen niet het risico lopen dat door vertragingen in het transportproces de productie stil komt te vallen."

 

Controles gevaarlijke stoffen

De DCMR Milieudienst Rijnmond is als overheidsinstantie belast met het toezicht en de controles op de opslag van gevaarlijke stoffen. "De controles in ons bedrijf zijn na de brand in Moerdijk behoorlijk geïntensiveerd. Het vergt nauwkeurige administratieve processen om dat allemaal goed te kunnen bijhouden. Onze ICT-omgeving speelt daarin een cruciale rol. Voorraden liggen in het systeem vast op partijniveau. Alle gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in gevarenklassen. Bij alle orders wordt de klasse van gevaarlijke stoffen gerapporteerd. Onze voorraadniveaus worden vanwege veiligheidseisen op locatieniveau in detail bijgehouden. Soms zijn hele partijen tijdelijk geblokkeerd omdat ze onderhevig zijn aan een steekproefcontrole van buitenlandse warenautoriteiten. Ook de voorraadlocatiebepaling in de loods is afhankelijk van het type goed of de gevarenklasse. Bij een controle van de DCMR moeten we precies kunnen overleggen welke goederen waar in het magazijn staan. Bij fouten staan daar forse boetes op."

 

Geen overtikwerk

Het WMS-systeem ondersteunt DVR bij alle uiteenlopende ordersoorten van hun logistieke dienstverlening, zowel orders op palletniveau als samengestelde orders met stuks volgens het LIFO-principe. Vrekke: "We betrekken onze huidige opdrachtgevers nauw bij onze automatisering. Een goed voorbeeld hiervan is het beter onderling afstemmen van mutaties in voorraadposities middels elektronische data-uitwisseling. Daarmee voorkomen we onnodig overtikwerk en we weten van elkaar wat er komt met betrekking tot de voorontvangsten en de uitgaande orders. Sommige klanten willen op ieder gewenst moment weten wat er ligt, zodat ze daarmee hun verkooporganisatie van de juiste informatie kunnen voorzien. Daarvoor krijgen ze via een internetportaal toegang tot hun specifieke voorraadinformatie."

  

RF in toekomst

Daarnaast is DVR klaar om in de toekomst te gaan werken met RF. De volumes groeien en ook de activiteiten breiden zich steeds verder uit. Om in te spelen op deze groei is het belangrijk om efficiënt te werk te gaan. De kans op fouten door menselijk handelen moet zoveel mogelijk worden uitgesloten. De RF-toepassing ondersteunt  de loodsmedewerkers bij het order pick- proces door aansturing via draadloze handheld terminals. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. De magazijnstellingen zijn voorzien van een barcode-stickering die de locatie aanduidt en de benodigde hardware en netwerkinfrastructuur zijn inmiddels geïnstalleerd.

 

No-nonsens ICT

Op de toepassing van ICT in zijn organisatie houden Vrekke en DVR er een no-nonsens visie op na: "Levert het een voordeel op als je een proces automatiseert? En zo ja, is het dan tijdswinst die bepalend is of leidt het tot een financiële besparing? Als organisatie moet je een zorgvuldige afweging maken over het gebruik van IT gekoppeld aan een bepaalde rol of afdeling. Als het gaat om het aanbrengen van verbeterslagen kunnen IT-mensen en operationele logistieke functies nog weleens langs elkaar communiceren, door het ontbreken van wederzijdse kennis in elkaars activiteiten. Ik heb door mijn achtergrond in de logistiek de ervaring dat het vaak doeltreffender is om ook vanuit het perspectief van de ander naar het probleem te kijken. En dan vervolgens te komen met een oplossing die goed toe te passen is."

 

Company overview DVR Warehousing:

 

  • Sinds 1984
  • Van transportbedrijf uitgegroeid tot full service logistiek dienstverlener
  • 18.000 m2 warehouse- capaciteit voor opslag gevaarlijke goederen
  • Veertien eigen trucks voor vervoer van lading gevaarlijke/ongevaarlijke stoffen
Reageer op dit artikel