artikel

Michiel van Veen: Onthaasten in de plantenketen

Distributie

Michiel van Veen: Onthaasten in de plantenketen
Michiel van Veen

Wat maakt de plantenketen zo bijzonder? Voor welke uitdagingen staan de partijen in deze supply chain? In de serie ‘De Keten van…’ kijken supply chain managers vanuit hun positie naar achteren en naar voren in de keten. Dit keer Michiel van Veen van FloraHolland over GreenRail, het transport van planten per trein.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 18 juni 2010.

Michiel van Veen (27)

 

Functie: Adviseur Ketenlogistiek FloraHolland

 

Opleiding: Erasmus Universiteit Rotterdam, Economie

 

Loopbaan: 2005-2006 Afgestudeerd bij Babcock&Brown TowRail.

2006-2008 Consultant bij ECORYS Transport

2008-heden Adviseur ketenontwikkeling bij FloraHolland

 

Inspiratiebron: naast mijn vrouw en beide zoons, mijn overtuiging dat de wil om samen te werken de basis is voor nieuwe logistieke kansen.

Typisch voor deze keten

“De sierteeltketen start met de kweker die afhankelijk is van een aantal partijen zoals de expediteur en logistiek dienstverlener die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat zijn planten bij de klant terechtkomen.

In dit proces kan de kweker gebruik maken van twee mechanismen. Hij kan traditioneel zijn planten via klokafslag op de veiling verkopen tegen de dagprijs, of hij verkoopt via het bemiddelingsbureau waarbij FloraHolland, zijnde een kwekerscoöperatie, op basis van matches zijn planten zo goed mogelijk probeert te verkopen.

  

Als dat eenmaal achter de rug is dan is het traditioneel vervolgens zaak om zo snel mogelijk via de weg de planten te vervoeren naar de eindklant in Europa. Er zit dus met andere woorden veel haast in de keten omdat door retailers, groothandelaren of bloemisten veelal pas op het laatste moment wordt ingekocht. Feit is dat leveringen over de weg steeds meer worden bemoeilijkt door congestie, hogere dieselprijzen, kilometerbeprijzing en beperkingen op het gebied van rij- en rusttijden. Daarom zijn we vanuit FloraHolland, samen met de VGB, als alternatief op het wegtransport vorig jaar gestart met het project GreenRail, waarbij planten per spoor worden vervoerd naar Italië, Roemenië, Hongarije, Polen en Zwitserland. Met succes want tijdens de pilot werden meer dan 75 containers verscheept, waarvan 95 procent op tijd is uitgeleverd. Bovendien levert een rit per spoor op lange afstanden van meer dan 600 kilometer een reductie van vijftig procent CO2-uitstoot op en een kostenbesparing van circa tien procent per Deense Container ten opzichte van wegtransport.

 

Bovendien behouden de per spoor vervoerde planten dezelfde kwaliteit als bij het wegtransport. GreenRail wordt dus gevoed door een combinatie van nut (kosten, milieu) en noodzaak (ontwikkelingen wegtransport).”

 

Ketenregie en beïnvloeders

“Als FloraHolland beschouwen we ons niet als regisseur of beïnvloeder. Ik heb het liever over onze rol van het faciliteren van innovaties aan zowel kwekers, exporteurs en logistiek dienstverleners binnen de versketen. Goed voorbeeld hiervan is het GreenRail project waarin nu – een jaar later – 34 ketenpartners in een consortium samenwerken. We hadden niet verwacht dat deze partijen zo succesvol de modal shift van weg naar spoor durfden te maken. Binnen GreenRail hebben we hard gewerkt aan het bewerkstelligen van een mental shift.”

 

Uitdagingen afleverkant

“Deze keten wordt gekenmerkt door het feit dat inkopers op het laatste moment hun planten inkopen om een zo laag mogelijke inkoopprijs te bedingen. Vervolgens moet die handel zo snel mogelijk, met alle beperkingen die dat met zich meebrengt, via de weg naar de verkooppunten verspreid over Europa worden gebracht. Veel handel, zoals acties en de zogenaamde ijzeren voorraad bij grote(re) klanten, is in een eerder stadium volgens onze optiek al goed te voorspellen. Als je dan al actie onderneemt dan kun je veel haast in de keten wegnemen en dan is het transport van planten per spoor een prima alternatief voor het wegtransport, met daarbij de eerder genoemde voordelen.”

 

Vast agendapunt

GreenRail werd op 24 juni geëvalueerd tijdens een bijeenkomst in Madurodam. Na die datum is het initiatief echter nog niet ten einde. Ik zal er toch nog veel tijd in blijven steken om de kennis en ervaring over te brengen en op een goede manier in de logistieke markt te borgen. Het project blijft dus de komende tijd voor mij nog een vast agendapunt.”

Lees het praktijkverhaal over de plantenketen van Michiel van Veen

 

Reageer op dit artikel