artikel

3.3 Ontvangen en terugkoppelen van orders met de boordcomputer

Distributie

De tijdregistratie is een van de functies. Het wordt echter veel zinvoller als de planning een ritstaat met laad- en losinstructies naar de auto stuurt en de chauffeur per stop niet alleen aangeeft dat hij aan het laden of lossen is, maar ook welke (deel) -order hij aan het laden of lossen is.

Dit geeft een aantal nieuwe mogelijkheden:

 • De planning is nu op de hoogte welke orders en hoe laat geladen en gelost zijn;
   
 • Bij het overschrijven van laad- of lostijden weet de planning direct welke orders het betreft en wie hij hiervoor het beste kan bellen om het te bespoedigen;
   
 • De afgemelde orders kunnen naar wens teruggekoppeld worden naar de opdrachtgevers, bijvoorbeeld via een website. Dit voorkomt dat klanten hoeven bellen ‘of een zending er al is’. Eventueel kan zelfs op basis van de ritstaat en de voorgaande afmeldingen een inschatting worden gemaakt van de aflevertijd, die met het voortschrijden van de rit eventueel nog verfijnd kan worden.
   
 • Over de wat langere termijn is een prima basis gelegd voor statistiek: hoe lang moet men gemiddeld op een bepaalde locatie laden of lossen? Is dat afhankelijk van de chauffeur, of van de dag van de week? Bovendien kunt u bij tariefonderhandelingen zeer goed onderbouwd over langere tijd aangeven dat u op bepaalde locaties moet wachten en daar het (terechte) tarief voor in rekening brengen.
   
 • U kunt op basis van de cijfers een zeer goede kostencalculatie maken, zodat u per (type) auto of per (type) klant kunt bepalen of dit rendabel is.
   
 • De chauffeur kan veelal de meegezonden adresinformatie gebruiken om zonder extra ingave te navigeren naar het adres.

Vaak is het koppelen van de orders aan de prestaties een zeer grote stap vooruit in het rendabel krijgen van uw operatie. Het is meestal nodig kosten- en batenanalyses te baseren op algemene, gemiddelde gegevens. Nu u dit achteraf over langere tijd kunt bereken kunt u daadwerkelijk inzicht krijgen in het rendement per rit en daarmee weer per klant. Ook het effect van samenladen en het belang van goede retourlading zijn hiermee zeer goed te berekenen. Een belangrijk aspect hierbij is dat u alle informatie bij elkaar moet krijgen. Vaak bevat uw TMS de orders met typen goederen, adressen etcetera. De operationele informatie over kilometers en uren moet u zoveel mogelijk op één locatie opslaan.

Omdat veel TMS-leveranciers niet (goed) in staat zijn deze externe informatie te bundelen en voor rapportage beschikbaar te stellen zijn er bijvoorbeeld ook externe leveranciers die inspringen op dit gat en de informatiestromen van het TMS en de boordcomputer bundelen en met een rapportagetool benaderbaar maken. Het verwerken en analyseren van dit soort data zal in de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen bij het rendabel krijgen van logistieke organisaties.

 

Ten aanzien van de navigatie-informatie is een van de nieuwere ontwikkelingen dat een chauffeur die aangeeft op een adres gearriveerd te zijn de geografische positie doorstuurt naar de thuisbasis. Door deze positie op te slaan en de volgende keer mee te sturen is het mogelijk een onervaren chauffeur naar de goede plaats te navigeren. Vaak is het officiële (bezoekers) adres niet het juiste adres omdat aan een dock of aan de achteringang gelost moet worden. De onervaren chauffeur kan nu direct naar de goede positie gestuurd worden. Ook het lossen op industriële terreinen die zeer uitgestrekt kunnen zijn kan hiermee aanzienlijk vergemakkelijkt worden, hoewel ook geen wonderen verwacht hoeven worden.

Reageer op dit artikel