artikel

Stadsbevoorrrading Breda: kijk eerst eens bij de buren

Distributie

Stadsbevoorrrading Breda: kijk eerst eens bij de buren
Stadsbevooorrading Breda

De vestigingsplaats van het logistiek topinstituut Dinalog is het haast aan zijn stand verplicht om werk te maken van stedelijke distributie. Vanuit meerdere hoeken is de gemeente actief. Dit project richt zich op de Bredase binnenstad zelf.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

STADSBEVOORRADING (BREDA)

 • Uitgangspunt is ‘Convenant schone vrachtauto’s en milieuzonering’ in 2007, gevolgd door bevoorradingsonderzoek in 2008
   
 • Projectideeën uitgewerkt in najaar 2009 – uitwerking van de acties volgt in 2010
   
 • Vergelijkbaar concept als voor Tilburg is bedacht in nauwe samenwerking met GreenCityDistribution (GCD)
   
 • Bevoorraden vanuit één centraal dc aan de rand van de stad, dat 24 uur per dag bereikbaar is
   
 • Aanvoer zo mogelijk over het water (Markkanaal), in relatie wellicht met de containerterminal in Oosterhout
   
 • Meer informatie: gjal.rooijmans@breda.nl

  

Verbetering van de luchtkwaliteit was ook in Breda aanleiding om zich als gemeente te verdiepen in milieuzonering. Daartoe kwam een convenant tot stand met vervoerders, die het centrum van Breda regelmatig bevoorraden. Als ‘beloning’ voor medewerking aan milieuzonering beloofde de gemeente een serieus onderzoek naar stedelijke distributie. Dat leverde een aantal actiepunten op, die momenteel worden besproken in werkgroepvergaderingen. Daarin zitten vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, zoals EVO, TLN, de Kamer van Koophandel en diverse gemeentelijke afdelingen. Ook de detailhandel en de horeca zijn van de partij.

 

Voorlopig ligt er een concept, waarin vooral is gekeken naar de wijze waarop het naburige Tilburg dit probleem te lijf is gegaan. In Tilburg is GreenCityDistribution (GCD) opgestaan als commerciële partij, die ruimte ziet voor een gebundelde aanpak, zonder financiële steun van de gemeente. Met één dc aan de rand van stad en een slimme logistieke inrichting kan GCD de bevoorrading op zich nemen. Alleen als elektrische voertuigen nodig zijn om de stad in te mogen, wil GCD financiële compensatie. Het is niet ondenkbaar dat de gemeente onder bepaalde voorwaarden meer of minder participeert in de te kiezen aanpak.

 

Voorbeeldrol

Doel voor de gemeente is verbetering van de luchtkwaliteit, samen met de bereikbaarheid en de gehele woon- en verblijfskwaliteit van de binnenstad. Maar daarnaast zou Breda zich geen kans willen laten ontnemen om in dit opzicht een voorbeeldrol te kunnen vervullen. Het predicaat ‘Beste binnenstad 2009-2010’ wil de gemeente graag continueren. Het zou best kunnen zijn dat op termijn de detailhandel in een volledig nieuw te ontwikkelen winkelcentrum in de binnenstad een huurcontract krijgt aangeboden, waarin tevens de bevoorrading centraal is geregeld.
 

Goede intenties

Concrete doelstellingen ten aanzien van voertuigbewegingen of CO2-uitstoot staan niet op papier. Dat kan in een later stadium. Vooralsnog gaat het om goede intenties. Brancheorganisaties, winkeliers, bewoners, vervoerders en de gemeente moeten open staan voor samenwerking. Dan komt het goed. Breda zelf zoekt ook vooral aansluiting met omringende gemeenten, met de provincie en met de rijksoverheid.

 

Serieus werk

Ghislain Rooijmans namens de gemeente Breda: “Lang is er gedacht dat de bevoorrading van winkels in het centrum nauwelijks problemen oplevert. Winkeliers en wij als gemeente vonden de bestaande situatie aanvaardbaar. Toch hebben we een filmpje laten maken. In zeven minuten blijkt dan al snel, dat er wel degelijk iets moet gebeuren. Winkeliersverenigingen zijn nu wel overtuigd. Individuele winkeliers misschien nog niet allemaal. Voor de transportsector is het echter van groot belang om hier gezamenlijk aan te werken. De sector wil graag af van het fenomeen venstertijden, maar dat zie ik niet direct gebeuren. Aan zo’n maatregel kleven veel bezwaren. Overigens stel ik vast dat er nog genoeg ruimte is binnen de venstertijden. Van 07:00 tot 11:00 uur is de stad open voor vrachtverkeer. Het grootste deel van de wagens komt tussen 10:00 en 11:00 uur. Laten we ook op dit punt zoeken naar creatieve oplossingen.”

Reageer op dit artikel