artikel

Regio Breda: liever als regio dan als stad

Distributie

Regio Breda: liever als regio dan als stad
Stadsdistributie regio Breda

Stedelijke distributie gaat wat de regio Breda betreft verder, dan het druk bezochte stadscentrum in Breda zelf. Tip: kijk ook naar de overige winkelgebieden elders in de stad en vooral naar omliggende gemeenten en hun dorpskernen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

REGIO BREDA

  • Regionaal bevoorradingsplan voor hele regio rond Breda om knelpunten in alle winkelgebieden tegelijk aan te pakken
  • Doel is te komen tot een gezamenlijk bevoorradingsprofiel voor twaalf gemeenten
  • Start van project was begin 2009 – veldwerk gedaan in de zomer – in het najaar was de ‘logistieke foto’ klaar
  • Eindrapportage volgt binnenkort (maart 2010) op basis waarvan concrete acties zullen volgen
  • Uiteindelijk zal het bevoorradingsprofiel een mix van locale en regionale plannen bevatten
  • Meer informatie: www.breda.nl, vraag naar Regiobureau

 

  

Het project Regionaal Bevoorradingsprofiel Regio Breda vindt zijn oorsprong in de Samenwerkingsagenda Stedelijke Distributie, die de provincie Noord-Brabant afscheidde in de periode 2008-2009. Zes regio’s werden benoemd, waaronder Breda, met als doel om met elkaar vraagstukken op te lossen, waar zowel het bedrijfsleven als de gemeenten mee worstelen. Eén van de vraagstukken is de bevoorrading van winkels, niet alleen winkels in het stadscentrum van steden als Breda, maar ook in de omringende gemeenten. Het bevoorradingsplan, zoals individuele steden daar mee werken, krijgt in Breda een veel bredere invulling.
 

De verkennende fase is afgerond. Er is een enquête gehouden onder winkeliers, horecabedrijven, planningsafdelingen van transporteurs en chauffeurs die de regio regelmatig bezoeken. Daarmee is een logistieke foto gemaakt. Aan de hand van die foto wordt zichtbaar welke verbeteringen kunnen worden uitgewerkt per winkelgebied, per gemeente en voor de regio in zijn geheel. De eindrapportage ligt eind maart 2010 op het bureau van de betrokken bestuurders. Regio Breda voert dit project uit als pilot voor de andere vijf regio’s in Noord-Brabant.
 

Simpele knelpunten

Vooraf heeft het project geen kwantitatieve doelstellingen meegekregen. In algemene zin moet de winkelbevoorrading van Breda en de elf omliggende gemeenten winnen aan efficiency door minder vrachtwagenbewegingen, minder uitstoot en het wegnemen van ogenschijnlijk simpele knelpunten. Dat kan de bestrating in de nabijheid van winkels zijn, maar ook een verkeersonveilige situatie. De bereikbaarheid van winkelstraten verbetert en de economische vitaliteit neemt toe. Gemeenten profiteren van dit project, en dat geldt ook voor bewoners, wanneer de plannen tot uitvoering komen. Transportbedrijven kunnen hun routes beter plannen en zo hun kosten verlagen. Winkeliers moeten misschien overstappen naar een andere leverancier of andere afspraken maken. De winst voor hen zou kunnen zijn, dat ze op deze manier de onvoorspelbaarheid in de bevoorrading kunnen verminderen. Samen met de andere winkeliers lossen ze zo een collectief probleem op en nemen ze irritatie weg.
 

Mening planners

Peter Colon van Buck Consultants International: “Er zijn in het kader van dit project heel veel gesprekken gevoerd met winkeliers om hen te overtuigen van het belang. Maar ook planners van transportbedrijven hebben hun mening kunnen geven. Zij zien dagelijks waar de knelpunten zich bevinden. Bedrijven als Centraal Boekhuis en Van Opzeeland komen met één rit bij veel afleveradressen in deze regio. De meeste projecten op het gebied van stedelijke distributie redeneren vanuit het stadscentrum. Uniek aan dit project is dat de bevoorradingsproblematiek van de hele regio in kaart wordt gebracht. Dat proces loopt nog, we kunnen op dit moment geen concrete resultaten overleggen. Anders had dit project heel hoog kunnen eindigen. Want dit is waar het om draait: de samenhang tussen diverse winkelgebieden in dezelfde regio. Daar houden transportbedrijven zich mee bezig. Als gevolg van het opzetten van deze Award kun je zeggen, dat partijen elkaar sneller hebben weten te vinden. Wat mij betreft mogen de spelregels, de criteria waar de jury mee werkt, nog wel wat beter worden omschreven. Daar was in mijn ogen nog wel wat onduidelijkheid over.”

Reageer op dit artikel