artikel

Onderscheid in rit- en routeplanning

Distributie

In dit dossier onderscheiden we twee soorten planning: rit- en routeplanning. De nadruk in de verdere hoofdstukken ligt op ritplanning.

Routeplanning is het meest eenvoudig. In een routeplanner kunt u enkele adressen opgeven en de routeplanner berekent de afstand en de kosten, en kan soms optimaliseren in losvolgorde. Bekend zijn met name de TLN-planner, Route 66, Microsoft Mappoint en diverse online (vaak gratis) versies (zie appendix 2). Kijk met name of u vrachtwagen-kenmerken kunt instellen. Met name de lagere snelheden kunnen behoorlijk van invloed zijn op de routekeuze.

 

De TLN-planner heeft zich een goede plaats verworven in de markt als referentieplanner, gebruikt door zowel vervoerders als verladers. Echter veel vervoerders gebruiken (veel goedkopere) alternatieven ernaast. Bovendien zijn er enkele versie van de TLN-planner geweest die langzaam werkten en daarmee de planners naar alternatieven dreven.

 

Ritplanning (ook wel genoemd planningssoftware) gaat uit van een verzameling orders en een aantal beschikbare trucks. Hier worden parallel een aantal routes gepland voor verschillende auto’s tegelijkertijd. Dit geeft een extra vorm van complexiteit. Dit dossier richt zich met name op het invoeren van ritplanning. De kosten van het invoeren  van ritplanning liggen aanzienlijk hoger dan voor routeplanners.

Reageer op dit artikel