artikel

Kwaliteitsnet Eindhoven: groen licht voor beste route

Distributie

Kwaliteitsnet Eindhoven: groen licht voor beste route
Stadsdistributieproject Kwaliteitsnet Eindhoven

Aan de hand van een uitvoerige samenwerkingsagenda zoeken Brabantse gemeenten naar oplossingen voor de bevoorradingsproblematiek van binnensteden en winkelgebieden. Eindhoven en een aantal omliggende gemeenten nemen het voortouw door aanbevolen routes te creëren.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

KWALITEITSNET (EINDHOVEN)
 

  • Initiatief Zuid-Nederland nu ook binnen de grenzen van grote steden brengen
  • Groen licht gegeven door college B&W Eindhoven voor kwaliteitsnet goederenvervoer als pilot
  • Na positieve evaluatie staat uitrol naar andere Brabantse grote steden op het programma
  • Steun van onder andere EVO en TLN in de vorm van beschikbaar stellen menskracht
  • Aanbevolen routes voor vrachtverkeer komen in TLN-planner en navigatiesysteem
  • Informatie: jw.hommes@eindhoven.nl

 

 

De Provincie Noord-Brabant timmert flink aan de weg waar het gaat om goederenvervoer. Geen wonder. Alle voorspellingen wijzen er op, dat deze provincie het grootste deel van de doorvoerstromen voor haar

kiezen krijgt. Daar komt bij dat Noord-Brabant populair is als vestigingslocatie voor logistieke bedrijvigheid. Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Eindhoven, Tilburg, Bergen op Zoom, Breda, ’s-Hertogenbosch, Helmond en een aantal organisaties uit het bedrijfsleven sloegen eind 2009 de handen in elkaar en stelden samen de Brabantse Samenwerkingsagenda Stedelijke Distributie op. Met de uitvoering van diverse projecten is nu een begin gemaakt. Dat geldt ook voor het project Kwaliteitsnet Goederenvervoer Agglomeratie Eindhoven. Dit project haakt aan bij het bestaande Kwaliteitsnet voor heel Zuid-Nederland, dat Incodelta heeft ontwikkeld. In dit net zijn de steden blinde vlekken. De nadruk ligt op doorvoer van goederenstromen naar andere regio’s en internationaal. Het plan voor Eindhoven – en daarna voor andere Brabantse steden – is gericht op bevoorrading van de binnensteden zelf.
 

Verblijfstijd kort

De doelstelling in het project klinkt simpel: een betrouwbare reistijd garanderen van deur tot deur en tegelijkertijd de luchtkwaliteit, leefbaarheid en veiligheid verbeteren. Daaraan gekoppeld: zorgen dat de verblijfstijd van vrachtvoertuigen in de stedelijke gebieden korter wordt. Eindhoven is daarin niet anders dan andere steden, maar is aangewezen als pilot om te onderzoeken of het aanwijzen van een voorkeursroute het gewenste effect oplevert. De helft van de projectkosten (70.000 euro) is voor de gemeente en de omliggende regio. De provincie draagt de andere helft bij. Als de pilotfase achter de rug is, volgt later dit jaar de implementatie in de verschillende route-informatie- en navigatiesystemen, zoals de TLN-planner. De aangewezen routes neemt de gemeente onder handen om de doorstroming te bevorderen. Er komt een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Verkeerslichten worden op elkaar afgestemd. Met een specifiek bebordingsplan en andere communicatie-instrumenten zullen chauffeurs geholpen worden om de beoogde bevoorradingsroutes te volgen.
 

Minder oponthoud

Jan-Willem Hommes is werkzaam bij de Gemeente Eindhoven. Hij ziet veel voordelen voor transportbedrijven en hun chauffeurs. “Nu zoeken ze vaak de kortste weg. Dat is niet altijd de snelste en bovendien niet zo handig vanuit het oogpunt van milieu en verkeersveiligheid. Daarom hebben we liever, dat vrachtwagenchauffeurs zich via het kwaliteitsnet verplaatsen van en naar de stad. Samen met de achterban van EVO en TLN maken we daar keuzes in. Dat ze aan al die projecten deelnemen, laat ook zien hoe betrokken de transportsector is. Bijzonder aan ons project is, dat we werken vanuit een samenwerkingsagenda met diverse gemeenten op dit gebied. Samen met het bedrijfsleven hebben partijen een intentieverklaring opgesteld, waarin staat dat ze de resultaten van alle projecten in de praktijk doorvoeren. Ik had graag de agenda in zijn geheel naar voren willen schuiven voor de Award. Dat kon niet. Dus werd het dit specifieke project, dat op zichzelf niet erg vernieuwend is. Maar dus wel in samenhang met de bredere agenda.”

Reageer op dit artikel