artikel

Hoe belangrijk is het planproces?

Distributie

Hoe belangrijk is nu dit proces? Kort samengevat: heel belangrijk. Het bepaalt een belangrijk deel de winst die een transportbedrijf maakt. Vanzelfsprekend moet een transportbedrijf goede commerciële contacten hebben: zonder (goede) opdrachten geen werk. En vanzelfsprekend moet de afhandeling in orde zijn (correcte facturen, transportdocumenten) . En natuurlijk moet u over goed materiaal en goede mensen beschikken. Maar de match tussen het materiaal, de mensen en de orders is minstens zo belangrijk: het werk moet zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden.

In de praktijk is het aanbod van orders per periode (dag, week) een gegeven. Uw klanten bieden orders  aan. U kunt op ladingsites extra lading aantrekken, maar iedereen weet dat dit vaak onderbetaald is en slechts dient als opvulling.  U kunt zelf natuurlijk ook lading aanbieden op deze sites maar u moet ervoor zorgen dat dit conform de kwaliteitseisen van uw klant wordt uitgevoerd.

 

Uitgaande van een x-tal orders waarvoor u een tariefafspraak heeft (of vooraf per zending een prijs heeft afgesproken) weet u dat de inkomsten voor die periode een bedrag Y zullen zijn. De kosten zijn echter nog niet bepaald: het is de som van chauffeursuren  maal de prijs per uur, de vaste kosten van het wagenpark en het aantal kilometers maal de kilometerprijs.

 

Eventueel komen daar nog bij de kosten van in gehuurde charters of partners. Het verschil is uw marge. Als uw planner bijvoorbeeld in staat is dezelfde hoeveelheid werk weg te plannen met 5% minder kilometers en 4% minder tijd, dan kunt u zelf gemakkelijk uitrekenen wat dit betekent voor uw rendement.

Reageer op dit artikel