artikel

Greencity Distribution Tilburg: vijftig schone steden

Distributie

Greencity Distribution Tilburg: vijftig schone steden
Greencity Distribution Tilburg

Greencity Distribution heeft de ambitie om binnen vijf jaar vijftig steden te veroveren. Door het inzetten van schone voertuigen en samen te werken met vervoerders, en sinds kort ook met Award-winnaar Cargohopper, moet Nederland een stuk schoner worden.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

GREENCITY DISTRIBUTION (TILBURG)

  • Doel: vervoer met schone voertuigen, elektrisch of op aardgas
  • Initiatiefnemers: Roel Menheer en Patrick in ’t Ven
  • Na Tilburg volgen snel de andere Brabantse steden
  • Samenwerking met Cargohopper en Binnenstadservice.nl moet zorgen voor landelijke rol
  • Nauwe samenwerking met vervoerders waarbij DHL een belangrijke partner is die veel zendingen inbrengt
  • Informatie: www.greencitydistribution.nl

 

   

Bundeling en distributie van vracht voor binnensteden met behulp van voertuigen, rijdend op elektriciteit, aardgas of andere alternatieve schone brandstoffen. Dat is de kern van wat Greencity Distribution (GCD) uit Tilburg wil bereiken en het liefst op landelijke schaal wil uitvoeren.

Het initiatief, dat oktober vorig jaar de aftrap kende in Tilburg, wil zo snel mogelijk ook de andere grote Brabantse steden aansluiten. Belangrijke partner hierbij is logistiek dienstverlener DHL. Alleen voor Tilburg gaat het om 500 pakjes, 50 pallets en 40 rolcontainers per dag. In het tweede jaar wil GCD zich ook gaan richten op de services voor de ondernemers in de binnensteden.

 

Samenwerking Cargohopper

Onlangs werd bekend dat GCD gaat samenwerken met Cargohopper. De partijen gaan samen een pilot doen in Utrecht. De achterliggende reden voor deze proef is het besef van beide partijen dat duurzame stadsdistributie in Nederland alleen in een stroomversnelling kan raken als er meer en vooral gestructureerde samenwerking komt. Beide initiatieven, die al voor de inschrijving op de Award Stedelijke Distributie met elkaar in gesprek waren, onderkennen het belang van een uniform, onafhankelijk landelijk dekkend netwerk zodat het voor zowel grote verladers als andere delivery services makkelijker wordt om daarop in te haken.

 

Slimme ICT

De pilot loopt voorlopig tot het einde van het jaar en heeft als eerste doelstelling het uitbreiden van de mogelijkheden tot het bezorgen en afhalen van pakjes, pallets en rolcontainers voor de stad Utrecht. De partijen kiezen daarbij voor een eenduidige presentatie naar de markt, slimmere en onafhankelijke ICT en een koppeling met elkaars netwerken. Naast de samenwerking met Cargohopper heeft GCD ook contacten met Binnenstadservice.nl. Het businessmodel van het Nijmeegse stadsdistributieconcept is vooral gericht op services aan binnenstadondernemers en hierdoor complementair aan GCD.

 

Eigen identiteit

“Cargohopper gaat met het IT-systeem van Greencity Distribution werken", zegt Roel Menheere, directeur van GCD, over de samenwerking met het Utrechtse initiatief. "Dat systeem sluit goed aan bij de diensten van grote vervoerders waar wij mee samenwerken. Beide partijen behouden voorlopig hun eigen identiteit en klanten, maar gaan wel over tot een gelijkwaardige branding op het gezamenlijke (rollende) materieel. "Cargohopper focust zich meer op verladers. Door het samenvoegen van onze klanten staan we samen sterker." Volgens Menheere heeft Cargohopper de afgelopen jaar laten zien, dat het heel goed is in het bieden van een betrouwbare parcelservice voor de Utrechtse binnenstad. GCD richt zich op het duurzaam beleveren van pallets en rolcontainers, een service die binnen het Cargohopper concept nog verder moet worden ontwikkeld.

 

Over de streep

GCD hoopt met de samenwerking met Cargohopper ook andere steden makkelijker over de streep te krijgen, met name steden met een moeilijk toegankelijke binnenstad. Hoog op het verlanglijstje staan Breda en Amsterdam. Beide steden hebben al belangstelling getoond voor het concept. "Op deze wijze hopen we ook de landelijke race tussen verschillende partijen een beetje te neutraliseren".

Reageer op dit artikel