artikel

Gemeente Rotterdam en DHV: toekomstbestendige aanpak

Distributie

Gemeente Rotterdam en DHV: toekomstbestendige aanpak
Stadsdistributie Rotterdam

Een van de speerpunten van de gemeente Rotterdam is het stimuleren van duurzame mobiliteit. Belangrijk onderdeel van dit beleid is het verbeteren van de afwikkeling van het vrachtverkeer in de binnenstad van Rotterdam.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

GEMEENTE ROTTERDAM EN DHV

  • Gemeente kiest voor lange-termijnaanpak voor verbetering stedelijke distributie
  • Binnen de aanpak van de duurzame mobiliteit ligt de nadruk vooral op het verbeteren van het stedelijk vrachtverkeer
  • Stedelijke distributie past alleen in een integrale gebiedsvisie
  • Ingenieursbureau DHV is betrokken bij de uitvoering van de stadsdistributieplannen van Rotterdam
  • In de Stadsvisie 2030 heeft Rotterdam zes kernwaarden geformuleerd, bereikbare binnenstad, aantrekkelijk verblijfsklimaat, city lounge binnenstad, duurzame mobiliteit, gezonde leefbare stad en kennisstad
  • Meer informatie: www.rotterdam.nl/stadsvisie

 

Rotterdam heeft in dat kader diverse projecten lopen die onderdeel uitmaken van het (mobiliteits)programma Stadsvisie 2030. Uitgangspunt is dat stedelijke distributie pas slaagt, als die in een integrale gebiedsvisie wordt ingebed.

 

De gemeente Rotterdam stelt bij haar inzending voor de Award Stedelijke Distributie dat bij een steeds intensiever gebruik van de binnenstad vooral moet worden ingezet op het thema duurzaamheid. Volgens de stad worden er veel initiatieven opgestart, maar komen deze vanuit een gebrek aan sense of urgency niet van de grond. Om kansen optimaler te benutten moet verder vooruit gekeken worden. Investeringen met lef zijn nodig, stelt Rotterdam.

Om stedelijke distributie in een integrale gebiedsvisie te passen en herkenbaar te maken hebben de gemeente Rotterdam en advies- en ingenieursbureau DHV de krachten gebundeld. Intentie van beide partijen is om te komen tot een daadkrachtige en toekomstvaste aanpak voor stedelijke distributie.
 

Lange termijnvisie

Om de bevoorrading in de binnenstad te verbeteren heeft Rotterdam gekozen voor een lange termijnaanpak die voortvloeit uit het al eerder genoemde programma Stadvisie 2030. De reden hiervoor is dat volgens Rotterdam de ervaring leert dat veel initiatieven die gericht zijn op de optimalisering van de bevoorrading in binnensteden vooral gericht zijn op de korte termijn en het oplossen van directe knelpunten. Bekende thema’s in dit verband zijn de venstertijdendiscussies en het tekort aan laad- en losplaatsen: die zijn belangrijk, maar vooral op de korte termijn gericht, aldus Rotterdam.

 

De visie voor 2030 laat zich vertalen in zes kernwaarden, met daarin onder andere thema’s als een bereikbare binnenstad en een aantrekkelijk verblijfsklimaat. Aan de hand van deze kernwaarden en op basis van een bevoorradingsanalyse zijn door de gemeente diverse projecten opgestart.
 

Droppies

Vier projecten zijn nieuw. Het gaat dan om projecten op het gebied van afvalinzamelingspunten (AIP’s), waar winkeliers zelf afval naar toe kunnen brengen en ‘Office logistics’, een project dat zorgt voor een geconsolideerde bevoorrading van grote kantoorlocaties in de Rotterdamse binnenstad. Ook wil Rotterdam met vervoerders, verladers en winkeliers een online reserveringssysteem starten voor laad- en losplaatsen en bestaat het plan om her en der in de stad ‘dropboxen’ te plaatsen. Deze dropboxen, Droppies genoemd, zijn een idee van DHL. Ze staan op een centrale plek in de stad, waar vervoerders hun pakketten in lockers kunnen afleveren.
Reserveren van een locker in een Droppie kan via internet.
 

Teleurstelling

Jeroen Maijers, werkzaam bij de

gemeente Rotterdam, vindt het jammer dat de stadsdistributie-initiatieven in de Maasstad niet zijn gehonoreerd met de Award: “Als je meedoet, wil je zo’n prijs ook echt winnen. Bovendien hadden we met het prijzengeld leuke dingen kunnen doen bij de uitvoering van allerlei stadsdistributieprojecten.”

De jury had als kritiek op de inzending van Rotterdam en DHV dat er niets nieuws onder de zon was. “Daar was ik wel redelijk verbolgen over want de projecten zijn gloedjenieuw en nog niet eerder uitgevoerd. Maar ondanks deze teleurstelling stoppen we in Rotterdam niet met het inzetten op duurzame stedelijke distributie.”

Reageer op dit artikel