artikel

DistriLink Krommenie: iedere stad zijn depot

Distributie

DistriLink Krommenie: iedere stad zijn depot
DistriLink Krommenie

120 depots aan de rand van steden, verspreid over het hele land. Depots waar iedere vervoerder gebruik van kan maken, waardoor veel efficiënter en milieuvriendelijker te plannen is. Dat is de ambitie van DistriLink. Het project gaat dit voorjaar van start.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

DISTRILINK (KROMMENIE)

  • Werkt op basis van franchise
  • Franchisenemer is bestaand vervoersbedrijf dat depot inricht (in de praktijk is dat een deel van het bestaande dc of magazijn)
  • Voor vervoerders ontstaat zo een tool waardoor efficiënter te plannen is
  • DistriLink is aanvulling op bestaande activiteiten van ondernemer
  • Goederen worden aangeboden aan franchisenemers/depothouders en die zorgen voor verder vervoer de stad in

Meer informatie: info@distrilink.nl

 

 

‘Wij bieden vervoerders in de ruimste zin van het woord gelegenheid om op centrale punten goederen aan te leveren of op te halen bij een DistriLink vestiging. Op deze manier beschikt iedere vervoerder in potentie over een landelijk depot. in de vorm van een DistriLink vestiging.’ Zo staat het te lezen in de inschrijving voor de Award van DistriLink uit Krommenie.

 

Dat DistriLink de Award niet binnensleepte is een kleine teleurstelling voor Cees Bouwhuis (zittend op foto), samen met Andre Dekker de initiatiefnemer van het project: “Ja, toch wel. Hoewel DistriLink zich niet beperkt tot stadsdistributie hadden we, achteraf bezien, wellicht meer de verschillende mogelijkheden tot samenwerking tussen alle belanghebbenden voor het voetlicht moeten brengen. Ook hadden we de besparingen en uitstootreducties inzichtelijker kunnen maken. Het sterke van ons concept is dat het een commerciële oplossing biedt. De prijs hadden we goed kunnen gebruiken ter dekking van de aanloopkosten en voor de promotie van DistriLink.”

 

Franchise

Het plan om DistriLink op te zetten komt niet uit de lucht vallen. Ten eerste blijkt, aldus de inschrijving, uit landelijk onderzoek de behoefte aan landelijke steunpunten, en verder heeft onderzoek van DistriLink zelf uitgewezen dat er veel belangstelling is voor deelname.

De organisatie werkt volgens het volgende principe. Iedere DistriLink vestiging is een franchisenemer. Het gaat daarbij om bestaande vervoersbedrijven die deze aanvullende diensten aanbieden zonder dat deze daarvoor grote investeringen hoeven te doen. Om tot de noodzakelijke dekking te kunnen komen zijn volgens de initiatiefnemers in elk geval 75 franchisenemers nodig. In de toekomst moet dat aantal uitgroeien tot maximaal 120 vestigingen. Vanuit de depots worden de goederen verder vervoerd de stad in door de franchisenemer, die daarvoor milieuvriendelijk(er) vervoer tot zijn beschikking heeft.

 

Winwin

DistriLink gaat in het concept uit van een maximale winwinsituatie. Elke vervoerder krijgt de beschikking over landelijke depots. Ook krijgt hij zo een tool waardoor efficiënter te plannen is met betrekking tot wacht-, laad- en lostijd, files, aantal stops en rijtijdenbesluit. Een derde voordeel is dat hij met minder voertuigen toe kan.

 

Ook de franchisenemer heeft voordelen. Voor de jaarlijkse fee krijgt hij een belangrijke aanvulling op zijn bestaande activiteiten. Hij blijft volledig onafhankelijk ten aanzien van zijn bedrijfsvoering, maar krijgt daarbij een concept met een landelijke uitstraling.

Ook gemeenten varen wel bij het concept. Om dat te laten slagen is steun van de gemeente niet nodig maar wel wenselijk. DistriLink gaat uit naam van de franchisenemers bij de gemeenten lobbyen voor een bescheiden tegemoetkoming in de aanloopkosten, maar ook voor verruiming van de venstertijden. Een van de voordelen voor gemeenten is volgens DistriLink dat zij met een minimale inspanning en investering leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad kunnen verhogen.

 

DistriLink is volop bezig met de lancering van het project, dat vlak na het ter perse gaan van dit blad zal plaatsvinden. Bouwhuis: “Eind maart/april verwachten we een zodanige dekking te hebben bereikt dat we met vertrouwen het concept aan vervoerend Nederland kunnen gaan aanbieden.”

Reageer op dit artikel