artikel

Binnenstadservice.nl Nijmegen: de winkelier centraal

Distributie

Binnenstadservice.nl Nijmegen: de winkelier centraal
Binnenstadservice.nl in Nijmegen

In Nijmegen ontstond drie jaar geleden het plan voor Binnenstadservice.nl (BS.nl). Voor de bedenkers Max Prudon en Birgit Hendriks is het uitgangspunt van dit inmiddels succesvolle stadsdistributieconcept het bewerkstelligen van een schone, bereikbare en leefbare binnenstad, waarbij de winkelier centraal staat.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

BINNENSTADSERVICE.NL (NIJMEGEN)
 

BS.nl is geïnspireerd op onderdelen van de instrumentenmap die is opgesteld door de toenmalige Commissie Stedelijke Distributie
 

Birgit Hendriks, een van de bedenkers van BS.nl, was binnenstadmanager van Nijmegen
 

BS.nl heeft volgens deelnemende winkeliers gezorgd voor minder vrachtautobewegingen
 

Winkeliers werken efficiënter doordat ze nog maar een keer per dag een leverancier ontvangen
 

Vervoerders die gebruik maken van BS.nl kunnen ritten anders indelen en rijden buiten de spits
 

BS.nl heeft ook een in eigen beheer ontwikkelde leergang
 

Meer informatie: www.binnenstadservice.nl

   

Het concept van Binnenstadservice.nl (BS.nl) is simpel van opzet: BS.nl heeft een overslagpunt buiten de binnenstad. Deze locatie fungeert als gezamenlijk afleveradres voor de winkeliers die zich hebben aangesloten bij dit stadsdistributieproject. BS.nl tekent daar, namens de winkelier, de vrachtbrief af. Vervolgens gaan de goederen in een ‘schone’ (aardgas of elektrische) vrachtauto gebundeld naar de binnenstad of direct naar de klant.

 

Nijmegen proeftuin

De aftrap van BS.nl vond in april 2008 plaats in Nijmegen met twintig winkeliers als klanten, een aardgas vrachtauto en een elektrische transportfiets. De eerder opgedane lessen uit het verleden (bijv. stadsdistributie) zijn hier in praktijk gebracht. Allereerst: de klanten van BS.nl zijn winkeliers uit het centrum van Nijmegen en niet de vervoerders.

Een winkelier die zich aansluit bij BS.nl hoeft niet meer te doen dan een adreswijziging sturen naar zijn leveranciers, zodat de goederen voortaan bij BS.nl worden bezorgd. BS.nl levert deze goederen, gebundeld met andere leveringen van andere vervoerders voor die winkel, vervolgens aan de winkelier.

 

Extra service

Naast de basisservice biedt BS.nl haar klanten de volgende betaalde diensten: opslagmogelijkheid, bezorging bij consumenten, parkeergelegenheid, uitleveren goederen naar de binnenstad, organisatie retourlogistiek, andere logistieke handelingen zoals ompakken, verpakkingsmateriaal afvoeren en beprijzen. Volgens de initiatiefnemers Prudon en Hendriks worden deze diensten in toenemende mate als waardevol ervaren door de winkeliers en kunnen deze gecentraliseerd economischer worden uitgevoerd door bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik te maken van een voertuig voor de distributie.

BS.nl, dat is ondergebracht in de Stichting Eco2city, profileert zich als een serviceverlenende organisatie voor alle klantgroepen. Naast de winkeliers kunnen ook lokale overheden, vervoerders en verladers de diensten van dit concept afnemen.

In een jaar tijd is BS.nl in Nijmegen flink gegroeid naar 98 deelnemende winkeliers. Ook in ’s-Hertogenbosch, Maastricht en Arnhem zit inmiddels een vestiging van BS.nl. In Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en sinds kort ook in Enschede worden haalbaarheidsstudies gedaan.

 

Teleurstelling

Max Prudon en Birgit Hendriks behoorden met BS.nl tot de laatste drie genomineerden. Prudon vindt het jammer dat ‘zijn’ Binnenstad-service.nl buiten de prijzen viel. “Natuurlijk was ik teleurgesteld. Onze kracht is samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij het bevoorraden van winkels. Waarom heeft Utrecht gewonnen? Omdat één van de belangrijkste criteria is, dat gemeentelijke overheden zich enthousiast opstellen. Utrecht is een zeer ‘zichtbare overheid’ in dit project. Wij zijn nog niet zo lang actief en hebben meer tijd nodig. Ik denk dat dit doorslaggevend is geweest.” Volgens Prudon is het lastig om overheden te stimuleren om hun stadsdistributieprobleem aan te pakken. “Veel gemeenten zeggen: wij hebben geen probleem. Maar gelukkig zitten we nu aan tafel bij diverse gemeenten. We zijn operationeel in vier steden. Binnenkort zullen we in drie gemeenten ‘live’ gaan. Want dit initiatief gaat door.”

Reageer op dit artikel