artikel

Bierboot/Cargohopper Utrecht: de kracht van een combi

Distributie

Bierboot/Cargohopper Utrecht: de kracht van een combi
Bierboot/Cargohopper Utrecht

De Award-inzending van Utrecht is een pact tussen de gemeente, bierboot, Gepu horecagroothandel en Cargohopper. De gezamenlijke inzending leidde eerst tot een nominatie en uiteindelijk tot het winnen van de felbegeerde Award Stedelijke Distributie.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

BIERBOOT/CARGOHOPPER (UTRECHT)

  • Bierboot en Cargohopper opereren zonder overheidssubsidie
  • De bierboot bestaat inmiddels dertien jaar
  • De tweede bierboot is het eerste binnenvaartschip in Nederland dat op elektriciteit wordt aangedreven
  • Cargohopper rijdt sinds augustus op zonne-energie
  • De stadsdistributietrein van Hoek kan het werk doen van vijf zware bestelauto’s en bevoorraadt momenteel rond de 57 adressen in de binnenstad
  • Cargohopper bespaart jaarlijks 20.000 liter diesel wat gelijk staat aan een reductie van 30 ton CO2-uitstoot
  • Utrecht is een voorbeeldstad voor goederenvervoer dankzij het eigen bevoorradingsplan
  • Meer informatie: www.cargohopper.nl en www.utrecht.nl

 

Het Utrechtse initiatief motiveerde haar inzending door te stellen dat het met de Bierboot, Cargohopper, Gepu horecagroothandel en de rol van de gemeente voorloper is op het gebied van stedelijke distributie: de bierboot als een van de eerste bevoorradingsoplossingen over het water en Cargohopper als eerste bevoorradingstreintje, dat bovendien zelfvoorzienend is door gebruik te maken van zonne-energie. Gepu onderscheidt zich doordat het heeft aangetoond dat ook koel-, vries-, en versproducten over water kunnen worden vervoerd. De gemeente onderscheidt zich door investeringen in een betere bevoorrading van de binnenstad.

 

Vervlechten

De initiatieven kunnen ieder op zichzelf functioneren, maar de vier partijen kiezen daar bewust niet voor en hebben besloten om door nauwe samenwerking het effect voor de binnenstad te vergroten. Het vervlechten van de bestaande stadsdistributieoperaties moet onder meer leiden tot een meetbare toename van het duurzaam vervoerde volume, een versnelde afname van het aantal verreden distributiekilometers, een aantoonbare winst op het gebied van minder verstookte brandstof en als gevolg daarvan een reductie van CO2-emissie.

 

Nauwe samenwerking biedt mogelijkheden om snel een duurzame efficiëntieslag door te voeren. Daarom willen de betrokkenen dit jaar nog de volgende verbindende activiteiten uitvoeren: Cargohopper wil het concept verder uitbouwen met een tweede, sneller elektrisch voertuig dat geschikt is voor het vervoer van pallets en rolcontainers. Deze Cargohopper ll is ook interessant voor de producten van bierboot en Gepu, die daardoor hun diensten ook buiten de grachten duurzaam kunnen aanbieden.

Andersom kan Cargohopper ook de diensten van de bierboot gebruiken waar dat nuttig(er) is. Dit jaar wordt deze samenwerking tussen Cargohopper, bierboot en Gepu concreet gemaakt. De gemeente bepaalt ten slotte hoe de Cargohopper ll in het kader van het stimuleren van schone voertuigen ook buiten de binnenstad kan worden gefaciliteerd.

  

Retourlogistiek

De recente introductie van de tweede, elektrisch aangedreven bierboot geeft logistieke ruimte. Gepu benut die ruimte door nog meer goederen over het water te vervoeren en zo de inzet van eigen wagens in de binnenstad te verminderen. Door een nauwere samenwerking met Cargohopper en met gebruikmaking van elkaars logistieke faciliteiten komt bovendien ook de retourlogistiek dichterbij. Bert Roozendaal, nauw betrokken bij de totstandkoming van de Cargohopper: "De combinatie Cargohopper en bierboot moeten we efficiënter benutten. Capaciteitstekorten moeten we beter opvangen. Bovendien willen we de retourstromen uit de stad efficiënter coördineren en afstemmen."

 

Samenwerking zoeken

De winnaars willen samenwerking zoeken met de twee andere Award-genomineerden Binnenstadservice en GreenCityDistribution. “Voor mij dient deze Award ook als handreiking naar de andere genomineerden, om te komen tot onderlinge samenwerking bij de verdere ontwikkeling van stadsdistributie-initiatieven", benadrukt Jacques van der Linden, de geestelijk vader van de Cargohopper en directeur van transportbedrijf Hoek.

 

Reageer op dit artikel