artikel

Welke roetfilters mogen in een milieuzone?

Distributie

Welke roetfilters mogen in een milieuzone?
Roetfilter en milieuzones

Een milieuzone is een gebied waarbinnen toegangsbeperkingen gelden voor vervuilende voertuigen. Milieuzones zijn een instrument om de luchtkwaliteit te verbeteren in gebieden waar een duidelijk lokaal probleem bestaat met de luchtkwaliteit. Met welk roetfilter mag u een milieuzone in?

 Voor mijn vrachtwagen is theoretisch wel een roetfilter beschikbaar, maar deze past niet. Wat dan?
U kunt het ‘Aanmeldformulier Centrale Ontheffingverlening voor technisch niet-inpasbare filters’ opvragen bij de helpdesk van de Centrale Ontheffingverlener Milieuzones (SenterNovem) 038- 45 53 400. De afgegeven ontheffing voor euro 2 en 3 voertuigen met een technisch niet-inpasbaar filter is van tijdelijke aard. De ontheffing geldt tot 1 december 2008. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie, zal de ontheffing worden verlengd of beëindigd.
 

Onder mijn vrachtwagen zit een filter dat voor 1 oktober 2006 is ingebouwd en dus niet is gecertificeerd. Mag ik hiermee de milieuzone in?
Ja, u kunt een langdurige ontheffing aanvragen voor Euro 2 en 3 voertuigen:

  • waarbij het ongecertificeerde roetfilter voor 1 oktober 2006 is ingebouwd en;
  • het ongecertificeerde roetfilter nog in het voertuig aanwezig is en niet is vervangen door een gecertificeerd filter.

  

Met ingang van 1 maart 2008 mogen euro 2 en 3 vrachtwagen zonder roetfilter de milieuzones niet meer in. Euro 2 en 3 vrachtwagen die een ongecertificeerd roetfilter hebben ingebouwd voor 1 oktober 2006 zijn niet herkenbaar geregistreerd bij de RDW als voertuigen mét een roetfilter. Hierdoor is het onmogelijk voor vrachtwagens met een ongecertificeerd filter centraal een ontheffing te verlenen voor alle milieuzones. Via het aanmelden van de kentekens van uw voertuigen met een ingebouwd ongecertificeerd roetfilter bij SenterNovem kunt u nu toch voor een langdurige ontheffing in aanmerking komen.
 

U kunt u het ‘Aanmeldformulier Centrale Ontheffingverlening voor Ongecertificeerde filters’ opvragen bij de helpdesk van Centrale Ontheffingverlener Milieuzones (SenterNovem) 038 – 45 53 400 of downloaden via de site www.sn-milieuzones.nl/aanvraag/.
 

Mijn vrachtwagen rijdt op PPO en dat werkt niet samen met een roetfilter. Mag ik daarmee de milieuzone in?
Ja, u kunt een langdurige ontheffing voor alle milieuzones aanvragen voor Euro 2 en 3 voertuigen die:

 

  • voor 1 december 2007 geschikt zijn gemaakt voor PPO en;
  • op het moment van aanmelden nog steeds gebruik maken van PPO.

Met ingang van 1 maart 2008 mogen euro 2 en 3 vrachtwagens zonder roetfilter de milieuzones niet meer in. Onder PPO-vrachtwagens met euroklasse 2 en 3 kunnen geen roetfilters worden gebouwd aangezien roetfilters problemen kunnen opleveren in combinatie met de brandstof PPO.

Euro 2 en 3 vrachtwagens die voor 1 december 2007 geschikt zijn gemaakt voor het gebruik van PPO en waarbij nog steeds gebruik wordt gemaakt van PPO, zullen op dezelfde manier worden behandeld als euro 2 en 3 vrachtwagens met een gecertificeerd roetfilter. PPO-vrachtwagens zijn bij de RDW niet herkenbaar geregistreerd en daarom is het niet mogelijk om voor PPO-vrachtwagens rechtstreeks een langdurige ontheffing te verlenen voor alle milieuzones.
 

U kunt het ‘Aanmeldformulier Centrale Ontheffingverlening Milieuzones voor PPO-voertuigen’ opvragen bij de helpdesk van de Centrale Ontheffingverlener Milieuzones (SenterNovem) 038 – 45 53 400 of downloaden via de site www.sn-milieuzones.nl/aanvraag.

Voertuigen die na 1 december 2007 zijn omgebouwd naar PPO hebben geen toegang tot de milieuzone.

 

Bron: http://www.milieuzones.nl/

Reageer op dit artikel