artikel

Wat zijn de toegangscriteria van een milieuzone?

Distributie

Wat zijn de toegangscriteria van een milieuzone?
Toegangscriteria milieuzone

Een milieuzone is een gebied waarbinnen toegangsbeperkingen gelden voor vervuilende voertuigen. Milieuzones zijn een instrument om de luchtkwaliteit te verbeteren in gebieden waar een duidelijk lokaal probleem bestaat met de luchtkwaliteit. Met welke vrachtauto mag u een milieuzone in?

Ondanks het feit dat voertuigen als gevolg van strenger wordende Europese en Nationale wetgeving steeds schoner worden is de luchtkwaliteit in Nederland niet in overeenstemming met de Europese normstelling. Dit probleem wordt in het bijzonder veroorzaakt door de hoeveelheid fijn stof (PM10) en NO2.
 
Eén van de vele initiatieven in dit kader is het beperken van de uitstoot in stedelijke gebieden door het instellen van milieuzones, waarin verzwaarde eisen worden gesteld aan de maximale uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen. Milieuzones hebben hun succes reeds bewezen in wereldsteden als Stockholm en Londen. Momenteel gelden in milieuzones alleen toegangsbeperkingen voor dieselvrachtwagens.

Utrecht, Eindhoven, Tilburg, ’s Hertogenbosch, Breda, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Maastricht hebben een milieuzone ingevoerd. Hier vindt u informatie over de milieuzones in deze gemeenten.
In de rest van Nederland voeren Leiden, Delft, Helmond, Heerlen, Leidschendam-Voorburg, Zaanstad, Schiedam, Sittard-Geleen en Nijmegen later een milieuzone in. Anderen gemeenten zullen waarschijnlijk volgen.
 

Mag ik met een Euro 0 of Euro 1 vrachtwagen nog de milieuzone in?
Neen, Euro 0 en 1 mogen de milieuzone niet meer in, behalve bijzondere voertuigen en voertuigen die een dagontheffing van de gemeente krijgen.

Mag ik met een Euro 2 of 3 vrachtwagen nog de milieuzone in?
Dat mag onder voorwaarde dat u een gecertificeerd roetfilter heeft. U krijgt nadat een filter voor uw vrachtwagentype gecertificeerd is, nog 5 maanden de tijd dit filter in te bouwen.
U mag ook de milieuzone in als een filter voor uw voertuig niet beschikbaar is. Kijk daarvoor op de typegoedkeuringslijst.

Voor mijn Euro 2 of 3 vrachtwagen is het roetfilter nog niet langer dan vijf maanden beschikbaar. Kan ik de milieuzones nu in?
Na 1 juni 2008 is de ontheffing vervallen en daarom zult u tijdig het roetfilter moeten plaatsen als u de milieuzones na 1 juni 2008  wilt betreden. Na plaatsing van het roetfilter krijgt u weer een langdurige ontheffing. Indien u na 1 juni niet over een roetfilter beschikt  kunt u een lokale incidentele (dag)ontheffing aanvragen bij de betreffende gemeente.
 

Voor mijn Euro 2 of 3 vrachtwagen is nog helemaal geen roetfilter beschikbaar. Kan ik dan de milieuzones nog in?
Omdat er voor uw voertuig geen roetfilter beschikbaar is, wordt uw ontheffing automatisch verlengd met drie maanden. Als na die periode nog geen roetfilter beschikbaar is, dan zal de ontheffing weer automatisch verlengd worden met drie maanden. Deze driemaandelijkse check vindt plaats tot 1 december 2008. Via de typegoedkeuringslijst die staat op www.senternovem.nl/srv. kunt u nagaan of er voor uw voertuig een roetfilter beschikbaar is.

Let wel: Als er vanaf 1 december 2008 geen roetfilter voor uw voertuig beschikbaar is dan mogen euro 2 en 3 voertuigen doorrijden tot 1 januari 2010. Een euro 3 voertuig waarvoor geen roetfilter beschikbaar is, mag ook na 1 januari 2010 de milieuzone in, totdat het voertuig 8 jaar oud wordt gerekend vanaf de DET (Datum Eerste Toelating).
 

Mag ik met een Euro 4 of 5 vrachtwagen de milieuzone in?
Ja, u mag tot 1 juli 2013 met Euro 4 of 5 de milieuzone in. Welke toegangseisen daarna gaan gelden is nog niet bekend.
 

Hoe zie ik welke Euronorm mijn vrachtwagen heeft?
De Euroklasse van een vrachtauto staat veelal vermeld op het kentekenbewijs. Indien de Euroklasse onvermeld is, wordt bij de ontheffingverlening gekeken naar de ‘datum 1e toelating’. Dit is de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen. Deze datum is terug te vinden op het kentekenbewijs (deel 1A).

Bij een datum 1e toelating voor 1 oktober 1995 wordt geen langdurige ontheffing verleend. U kunt ervan uit gaan dat u een Euro 0 of Euro 1 heeft.

Datum 1e toelating
 Bij de langdurige ontheffingverlening wordt de motor van de vrachtauto beschouwd als:
 
< 1 juli 1992
 Euro 0
 
= 1 juli 1992, < 1 oktober 1995
 Euro 1
 
= 1 oktober 1995, < 1 oktober 2000
 Euro 2
 
= 1 oktober 2000, < 1 oktober 2005
 Euro 3
 
= 1 oktober 2005, < 1 oktober 2008
 Euro 4
 
= 1 oktober 2008
 Euro 5  

Wat gebeurt er na 2010?
Na 1 januari 2010 moet u een Euro 4, Euro 5 vrachtwagen of bijzonder voertuig (mits niet ouder dan 13 jaar) hebben om zonder ontheffing de milieuzone in te mogen. Dit geldt niet voor Euro 3 vrachtwagens met roetfilter die minder dan 8 jaar oud zijn; deze mogen tot (een maximum leeftijd van 8 jaar) tot 1 juli 2013 ook de milieuzone in.
 

Is het verstandiger te investeren in een Euro 5 i.p.v. een Euro 4?
Zowel een vrachtauto met een Euro 4 als een Euro 5 motor mogen de milieuzones betreden tot 1 juli 2013. In het huidige milieuzoneconvenant zijn namelijk afspraken gemaakt tot 1 juli 2013. Welke toegangseisen daarna gaan gelden is nog niet bekend. Binnenkort starten hiervoor de onderhandelingen tussen de overheid en het bedrijfsleven.

De verwachting is dat als de milieuzones na 2013 worden voortgezet, u langer mag doorrijden met een Euro 5 vrachtwagen. Tevens zal de restwaarde hoger liggen dan van een Euro 4 vrachtwagen. Wanneer u kiest voor een investering in een Euro 5 vrachtwagen, kunt in aanmerking genomen worden voor subsidie. Zie voor meer informatie www.senternovem.nl/euro5

 

Bron: www.milieuzones.nl

Reageer op dit artikel