artikel

3.4 Integratiesoftware

Distributie

Diverse leveranciers van douane software profileren zich door modules te bieden waarmee rechtstreeks aan een ERP- of WMS-systeem gekoppeld kan worden en dataverrijking of een automatische printfunctie gerealiseerd kan worden.

 

Het kan een grote pré zijn als een leverancier van douanesoftware reeds interfaces heeft ontworpen voor uw specifieke ERP- of WMS-pakket, veel softwareleveranciers profileren zichzelf hiermee. Mochten er nog geen koppelingen zijn bedacht voor uw ERP- of WMS-pakket dan is het raadzaam om de leverancier van de douane software direct aan tafel te zetten met uw ERP- of WMS-leverancier, om hen die koppeling samen te laten ontwerpen. Faciliteer dit contact zelf zodat het ontwerpen van een interface vanaf het begin soepel verloopt.

 

Douane software kan tevens een module bevatten voor integratie met externe partijen zoals de Kamer van Koophandel voor de afgifte van Certificaten van Oorsprong. Voor de export naar veel landen buiten de EU is een dergelijk certificaat een noodzakelijk document om moeilijkheden te voorkomen bij de invoer in het land van bestemming. Leveringen kunnen anders geweigerd worden om handelspolitieke redenen (protectie van eigen industrie of landbouw) of politieke redenen (boycot-bepalingen).

Reageer op dit artikel