artikel

5.1 Selectiegesprek

Distributie

Als u van niets weet, dan is het moeilijk starten. Ga naar bijeenkomsten op het gebied van TMS. Start ook ruim van tevoren. Raadpleeg experts, al is het maar als klankbord. Ondergetekende en organisaties als TLN en Syntens bieden eveneens gespecialiseerde hulp. Die is veelal niet gratis, Syntens uitgezonderd, dus kijk vooraf wat u wilt betalen. Ga ook na of de organisatie onafhankelijk is.
Soms is er met specifieke leveranciers een samenwerking zodat het advies daarop wordt afgestemd. Dat hoeft nog geen slecht advies te zijn, maar het belangrijkste is dat u het best passende TMS kunt aanschaffen.

Nodig nooit meer dan vier leveranciers uit voor een selectiegesprek anders zijn de systemen niet meer uit elkaar te houden. Een gesprek is meestal vooral een toets met welke verkoper u de de grootste ‘klik’ heeft.
Voordat u gesprekken aangaat, moet u het volgende doen:

  • Maak een lijst van eisen waaraan de software moet voldoen.
  • Denk na over uw proces: wat wilt u ondersteund hebben?
  • Welke aspecten heeft u nu die nu niet wilt verliezen?
  • Welke aspecten wilt u toegevoegd zien?
  • Welke ambities heeft u? Meer winst? Groter groeien? Benoem dat vooraf.

• En het belangrijkste: maak twee cases van situaties die voor u regelmatig voorkomen maar nu lastig zijn.

 

Geef de leverancier voorafgaand aan een gesprek een case uit uw eigen praktijk en vraag hem deze zo mogelijk te demonstreren. Hoe u een auto in het systeem invoert is eenvoudig te demonstreren, maar het gaat erom te kijken naar die zaken die u elk uur van de dag gebruikt. Door te werken met een case krijgt u een veel beter inzicht of een TMS-leverancier uw problematiek doorheeft en hoe hij invulling geeft aan zaken die er voor u echt toe doen.

Reageer op dit artikel