artikel

Babiche van de Loo: ‘Link leggen met bedrijven en kennis toepassen

Distributie

Babiche van de Loo: ‘Link leggen met bedrijven en kennis toepassen
Babiche van de Loo

Waarom verandert een logisticus van baan? Op basis van deze vraag publiceert Logistiek een serie interviews. Dit keer Babiche van de Loo. Sinds januari dit jaar als deelmarktsecretaris bij Transport & Logistiek Nederland (TLN).

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 20 juni 2008.

Waarom koos je voor logistiek?

“Tijdens de havo kwam uit testen naar voren dat ik de planologische of vervoerskundige richting op moest gaan. Ik koos voor vervoerskunde in Venlo en heb aansluitend nog bedrijfskunde in Rotterdam gestudeerd. Logistiek is een wiskundige manier om processen te optimaliseren. De managementkant heb ik me door de bedrijfskunde studie eigen gemaakt. Ik wilde graag meer weten over bijvoorbeeld de organisatie van bedrijven en de visie daarop van een wetenschapper als Mintzberg, die bedrijven verdeeld in acht typologieën.”
 

Wat deed je na je studie?

“Na het afronden van mijn afstudeeropdracht bij de bloemenveiling in Naaldwijk stond ik voor de keuze: het bedrijfsleven of de universiteit. Ik koos voor het laatste. Onder hoog–leraar Steef van de Velde was ik projectmanager en heb ik voor onder meer het subsidieproject Klict gewerkt. Samen met bedrijven, overheid en kennisinstelling worden dit soort projecten getrokken. Je fungeert als klankbord voor de overheid. Daarnaast deed ik voor twintig procent van mijn tijd onderzoek naar onder andere de toepassing van intelligent agents in de logistiek. Op zeker moment vroeg Pieter de Wit, die ik nog kende van de studie in Venlo, of een baan bij NDL iets voor mij was. Zo kwam ik daar terecht als projectmanager logistiek voor de Noord-Amerikaanse markt. Bij deze brancheorganisatie heb ik ook mijn kennis van Europese logistiek verder uitgebreid via projecten waarbij buitenlandse bedrijven bijvoor–beeld een op- lossing zochten voor het opzetten van een Europees dc. Vanuit NDL werd ook meegedaan aan kennisprojecten en onderzoeken. Helaas werd dit in de loop van de tijd minder. Ik maak graag de link met het bedrijfs–leven om de kennis die vrijkomt toe te passen.”

Kon je bij je volgende baan de link met het bedrijfsleven leggen?

“Ja. Ik begon als supply chain consultant bij Buck Consultants. Een organisatie waar veel internationaal opererende bedrijven zich melden die de logistieke structuur willen aanpassen of advies nodig hebben bij het Europese tenderproces. Het ging vaak om complexe projecten met veel reken werk. Dit bleek niet mijn sterke punt. Strategische bedrijfskundige projecten passen beter bij mij, maar dat ging op korte termijn niet lukken binnen Buck. Vandaar dat vrij snel de overstap naar TLN volgde.”

Je wilt dicht bij de bedrijven staan, maar ook bij de overheid?

“Ja. TLN is er voor het collectieve belang van de leden. De koek is verdeeld in vijftien deelmarkten met min of meer gelijkgerichte transportactiviteiten. Elke deelmarkt heeft een eigen bestuur dat, naast belangenbehartiging, netwerkbijeenkomsten organiseert en nieuwe producten ontwikkelt. Ik ben verantwoordelijk voor de deelmarkt KDN, Kwaliteit Distributeurs Nederland. Dit onderdeel is in 2007 opgericht en bestaat uit ongeveer 120 leden in distributie. Het doel van de projecten en activiteiten is deze deelmarkt op een hoger niveau te brengen. We adviseren overheid en leden over onderwerpen als hoe om te gaan met milieuzones en venstertijden. Ook houden we ons bezig met het opzetten van automatiseringsprojecten en ontwikkelen we opleidingen en tools. Naast KDN organiseer ik de jaarlijkse TLN Ondernemersprijs Transport en Logistiek. Dit jaar ga ik hier een nieuw plan van aanpak op loslaten. Deze afwisselde baan past goed bij me. Het biedt ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden voor zelfontplooiing. Daarbij krijg ik meer binding met de sector.”

Wat wordt je volgende stap?

“Misschien beland ik wel in het onderwijs, maar ik sluit het opstarten van een eigen onderneming ook niet uit. Als ik maar veel ideeën kan bedenken en de beelden die ik heb, kan uitvoeren. Ik merk dat ik erg enthousiast word als ik met onder–- nemers praat. Verder deel ik graag mijn kennis met anderen, door bijvoorbeeld het geven van gastcolleges. Een rode lijn in mijn carrière tot op heden is non-profit gedreven. Toch ben ik ook geïnteresseerd in het kostenaspect van activiteiten. Vandaar mijn aantrekkingskracht tot het ondernemersschap. Voor dit moment stort ik mij volledig op KDN en wil ik ervoor zorgen dat deze deelmarkt zowel in- als extern goed op de kaart komt te staan. Ik wil het aantal leden met vijftig verhogen en de kwaliteit van de sector beter positioneren met hulp van het keurmerk Transport en Logistiek.”

 

Babiche van de Loo (31)

Opleiding: vervoerskunde in Venlo, bedrijfskunde Erasmus Universiteit in Rotterdam

Werkervaring: onderzoeker en projectmanager bij Erasmus Universiteit, projectmanager bij NDL, supply chain consultant bij Buck Consultants, secretaris Beleid en Deelmarkten bij TLN

Vrije tijd: hockey, golfen, lezen, eten met vrienden en straks, in juli, klussen in mijn nieuwe huis.

Reageer op dit artikel