artikel

Personeelstekort is extra impuls voor intermodaal vervoer

Distributie

Personeel blijft een belangrijk punt. Daarnaast richt de –logistieke sector zich vooral op kostenbesparing en schaalvergroting. Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht van logistiek dienstverleners, samengesteld door Logistiek, NDL/HIDC en TNO, en uit een korte enquête. Pascal Eijkelenbergh en Hein van Rijswijck van TNO Business Unit Mobiliteit en Logistiek lichten de uitkomsten toe en –analyseren de Top 50 Logistiek dienstverleners 2008.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 18 april 2008.

Personeelsvraagstukken houdt de sector nog steeds bezig, zo blijkt uit een enquête die is uitgevoerd door TNO. Meer dan 80 procent van de deelnemers geeft aan dat zij vooral problemen ervaren met het werven en behouden van voldoende goed opgeleid en gemotiveerd logistiek personeel. Dit wordt nog eens versterkt door de 48-urige werkweek, waardoor het steeds moeilijker wordt te voldoen aan de klantvraag en stilstand van het materieel het gevolg is. Het gebruik van intermodaal vervoer, dat zeker interessant is op langere afstanden, zien veel (71,5%) logistiek dienstverleners als middel om in de toekomst efficiënt en winstgevend te kunnen werken. “Het personeelstekort wordt zo, naast milieu en brandstofbesparing, een extra impuls om over te stappen naar intermodaal vervoer”, vertellen Pascal Eijkelenbergh en Hein van Rijswijck.

   

Samenhang

Op de vraag welke kostenbesparingen er in 2008 op de agenda bovenaan staan, zegt 60 procent de samenhang in de klantenportfolio te willen verbeteren. Twee logistiek dienstverleners reageerden op deze uitkomst.

“In ons nieuwe pand zullen we dit punt gaan oppakken,” zegt Jacob Otter, logistiek directeur bij Black Box Logistics. “Het huidige pakket per klant is wel toereikend gebleken, maar de kosten kunnen voor zowel klant als dienstverlener een stuk lager. Waarom niet alle klanten bundelen en zorgen voor gemeenschappelijk lagere kosten? Veel klanten hebben afpraken met een eigen vervoerder. Als je deze afspraken koppelt via de logistiek dienstverlener kan dat rigoureuze kostenbesparingen opleveren.”

Volgens Otter moet ook de aanvoer vanuit havens, de inkoop van pallets en verpakkingsmaterialen bespreekbaar worden gemaakt.

          

Menlo heeft sinds een aantal jaren haar klantenportfolio ingedeeld in groepen. “Zo ontstaan clusters van vergelijkbare klanten en kunnen wij met meer gespecialiseerd personeel het gesprek en de dienstverlening met de klant aangegaan,” zegt Gert Askes, managing director European operations bij Menlo Worldwide Logistics. Dit heeft al goede resultaten opgeleverd voor de klanttevredenheid en de kwaliteit van de dienstverlening. Volgens Askes gaat het niet alleen om de kosten. Sinds 2005 heeft Menlo het concept van ‘Lean Logistics’ omarmd. “We zijn volop bezig om onze ‘Lean Vision 2010’ stap voor stap te implementeren. Ik noem dat een verbetering, omdat de focus niet alleen meer ligt op kosten besparen maar tegelijkertijd ook op kwaliteitsverbetering en duurzaamheid.”

        

Veiligheid 

De enquête laat ook zien dat diefstal en transportveiligheid behoren tot de punten die wel belangrijk zijn voor logistiek dienstverleners, maar niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan. Uit recent onderzoek van vakbond FNV Bondgenoten blijkt echter dat de helft van de chauffeurs zich wel eens onveilig voelt en dat één op de vier chauffeurs wel eens is bedreigd of bestolen. Werkgevers en chauffeurs ervaren de noodzaak tot beveiliging dan ook verschillend.

      

Digtale vrachtbrief

Innovaties in ICT, als middel om foutreductie, serviceverhoging en kostenbesparingen te realiseren, blijft belangrijk. Vooral ketentransparantie en documentenautomatisering dienen volgens logistiek dienstverleners op middellange termijn, 3 tot 5 jaar, voet aan de grond te krijgen. Pascal Eijkelenbergh: “De overheid springt op deze behoefte in. Zo kunnen logistiek dienstverleners bijvoorbeeld bij het actieprogramma ‘Maatschappelijke Sectoren en ICT’ voorstellen indienen rondom het thema digitale vrachtbrief”. Meer informatie is te vinden op de website www.m-ict.nl.

           

Schaalvergroting

Schaalvergroting blijft belangrijk voor bedrijven. Bijna 50 procent van de deelnemers aan de enquête geeft aan de mogelijkheden te verkennen. Dit blijkt ook wel uit de Top 50 Logistiek dienstverleners 2008. Wederom heeft een aantal logistiek dienstverleners besloten de krachten te bundelen. Zo is Christian Salvesen bijvoorbeeld verdwenen uit het overzicht. Dit bedrijf is opgegaan in Norbert Dentressangle Logistics en heeft er 450 medewerkers bij gekregen. Syncreon is een nieuwkomer in de lijst. Walsh Western International en TDS Logistics zijn samengegaan onder deze nieuwe naam.

          

Niet elk bedrijf groeide in 2007. Zo leverde Vos Logistics door de reorganisatie omzet in. Ook het aantal medewerkers en vestigingen liep terug. Verder laat Jan de Rijk Logistics een kleine teruggang in omzet in.

        

Het totaal aantal medewerkers in de lijst laat opnieuw een groei zien, bijna 7 procent (was vorig jaar 10 procent). Ook de omzet per medewerker is gegroeid van gemiddeld 179.000 euro naar 187.000 euro per medewerker, een stijging van 4 procent.

     

“LOGISTIEK DIENSTVERLENERS SPELEN IN OP TOEKOMSTIGE GROEI”

Dirk ’t Hooft, algemeen directeur NDL/HIDC, constateert naar aanleiding van de enquête–resultaten dat logistiek dienstverleners steeds meer interesse hebben voor multimodaal vervoer. “Hiermee tonen zij aan in te spelen op de grote toekomstige groei in het goederenvervoer. Een verstandige strategie, want alleen met behulp van alle modaliteiten, weg, water, spoor, buis en lucht, zijn we in Nederland en Europa in staat om deze groei op een efficiënte en duurzame manier op te vangen. Sterker nog, een multimodale aanpak helpt om de logistieke concurrentiepositie van Nederland binnen Europa te versterken. Geen van de ons omringende landen kan profiteren van de mogelijkheden die de unieke combinatie van onze mainports met vooral binnenvaart en spoor ons bieden. Uiteraard is het belangrijk dat overheid en bedrijfsleven samenwerken om de capaciteit en kwaliteit van de verbindingen met het Europese achterland op goed niveau te houden.”

          

“Verder blijkt uit de enquête dat veiligheid voor logistiek dienstverleners geen prioriteit is. Dit terwijl in internationale goederenketens ‘security’ steeds belangrijker wordt. Met ‘veiligheid’ kan een logistiek dienstverlener zich onderscheiden richting buitenlandse verladers die groot belang hechten aan veiligheid in de keten. Ik zie hier zeker concurrentiekansen voor logistiek dienstverleners én voor Nederland om zich te profileren als de veilige Gateway to Europe. Dat logistiek dienstverleners ICT-innovaties belangrijk vinden, is positief. ICT levert bedrijven de mogelijkheid om data te kunnen koppelen, betere service te leveren richting opdrachtgevers en klanten en de transparantie in de keten te vergroten. ICT kan de sector ook helpen om efficiënter en duurzamer te werken. De digitale vrachtbrief is daar een goed voorbeeld van.”

         

MEER INFORMATIE

Op www.logistiek.nl/top150 is de complete lijst van logistiek dienstverleners met vestigingen in Nederland terug te vinden. Inmiddels staan op die lijst ruim tweehonderd bedrijven vermeld.

www.logistiek.nl

           

UIT DE TOP 50 VERDWENEN

Christian Salvesen was nr. 31; (is opgegaan in Norbert Dentressangle Logistics)

Emons Group Holding was nr. 37

Reining was nr. 45

Hoyer Nederland was nr. 50

Tabellen bij artikel:

DE TOP 50 TOTAAL

GROOTSTE SIJGERS (IN AANTAL MEDEWERKERS)

(zie pdf-pagina: pag. 15)

Reageer op dit artikel