artikel

Achtergronden van de AEO-certificering

Distributie

De Authorised Economic Operator-certificering is ontstaan naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de V.S. op 11 september 2001. Na deze aanslagen wilde de Amerikaanse overheid ervoor zorgen dat iets dergelijks niet meer zou gebeuren.

Er zijn veel maatregelen getroffen om de veiligheid te verhogen. Met name in de burgerluchtvaart is dit merkbaar. De controles bij vluchten van en naar de V.S. zijn veel intensiever en strenger geworden. Het risico van een terroristische aanslag zit echter niet alleen in vervoer van personen, maar ook in het vervoer van goederen. De V.S. wilde dan ook de goederenstromen beter beveiligen. Als daarbij voor eenzelfde aanpak als bij de burgerluchtvaart gekozen zou worden, zou dat zeer ten nadele van de Amerikaanse economie zijn. Strengere, intensievere en dus langere controles op goederen zouden veel oponthoud betekenen.

 

C-TPAT in V.S.

Na overleg tussen het Amerikaanse bedrijfsleven en douane (Customs and Border Protection) is C-TPAT (Customs and Trade Pact Against Terrorism) ontstaan. C-TPAT is een certificering voor bedrijven waarbij zij voor de douane aantonen dat het bedrijf “Veilig en Betrouwbaar” is. De douane kan zich dan bij haar controles volledig richten op de niet-gecertificeerde bedrijven. Zo is het toch mogelijk de goederenstromen beter te beveiligen zonder de economie al te veel te schaden.

 

AEO in Europa

Ook in Madrid en Londen zijn aanslagen gepleegd en ook de EU (welke een douane-unie vormt) wil de goederenstromen beveiligen tegen terrorisme. Zij kiezen daarbij voor dezelfde aanpak als de V.S.: door bedrijven die deel uitmaken van de internationale goederenketen eenmalig, grondig te controleren op hun activiteiten, ze vervolgens als veilig en betrouwbaar te bestempelen en de verdere controles te richten op de niet-gecertificeerde bedrijven. In Europa heet de certificering Authorised Economic Operator (AEO). De taak van het certificeren ligt hierbij (net als in de V.S.) bij de douane, omdat de douane de overheidsinstantie is die de internationale goederenstromen controleert.

 

Verschillende statussen

Er zijn drie verschillende AEO-statussen:

1. AEO-douane

2. AEO-veiligheid

3. AEO-douane en veiligheid

Elke status levert verschillende (wettelijke) voordelen voor gecertificeerde bedrijven. Naast de wettelijke voordelen zijn nog andere voordelen verbonden aan de AEO-status. Voor een compleet overzicht van de voordelen zie de pagina op deze website: De voordelen van de AEO status.

 

Voor wie is de AEO-certificering bedoeld

Authorised Economic Operator (Geautoriseerde Marktdeelnemer) wordt gedefinieerd als: “een marktdeelnemer die voor de gehele Europese Gemeenschap als veilig en betrouwbaar bestempelt kan worden, met betrekking tot zijn douaneactiviteiten, en op basis daarvan voordelen kan genieten in de gehele Gemeenschap.

Economic Operators, of marktdeelnemers zijn bedrijven die een schakel vormen in de internationale toeleveringsketen. De internationale toeleveringsketen omvat het gehele productieproces, dat wil zeggen vanaf de productie van de goederen tot de levering aan de eindgebruiker, met inbegrip van de uit- en invoer van die goederen van en naar de EU.

Dit betekent dat alle bedrijven die te maken hebben met goederenzendingen van en naar buiten de EU in aanmerking komen voor een AEO certificaat.

 

De schakels van de internationale toeleveringsketen bestaan uit vele verschillende bedrijven met ieder zijn eigen activiteiten en verantwoordelijkheden. De verschillende bedrijven zullen dan ook bij de aanvraag voor een AEO-status op verschillende wijze beoordeeld moeten worden.

Om dat te doen worden de volgende ‘actoren’ onderscheiden, waarmee iedere marktdeelnemer zich kan identificeren:

 

Producent
Exporteur
Expediteur
Entrepothouder
Douane-expediteur
Vervoerder
Importeur

Eén bedrijf kan meerdere actoren in de toeleveringsketen vertegenwoordigen en meerdere bedrijven kunnen samen de rol van één actor hebben. Een bedrijf dat deel uitmaakt van de keten en de AEO-status wil verwerven zal hoe dan ook moeten voldoen aan de vereisten die gelden voor haar rol. Als meer bedrijven in de keten AEO zijn, wordt deze veiliger en zullen meer voordelen behaald kunnen worden met de status.

 

Bron: Maco.nl

Reageer op dit artikel